۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۱۱
کد خبر: 82851139
T T
۰ نفر
جمع آوري بيش از200 متر دام همراه با 56 ماهي زرد پره از درياچه شكار ممنوع حنا سميرم

اصفهان-ايرنا-محيط بانان اداره حفاظت محيط زيست سميرم بيش از200 متر دام صيادي همراه با 56 ماهي زردپره از درياچه منطقه شكار ممنوع حنا اين شهرستان كشف و ضبط كردند.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست سميرم روز يكشنبه به ايرنا گفت: محيط بانان اين اداره به هنگام گشت و كنترل شبانه مناطق و زيستگاه ها در درياچه شكارممنوع حنا با كمك نيروي انتظامي يك تخلف صيد غير مجاز ماهي را شناسايي و دو رشته دام ماهي گيري به طول200 متر به همراه تعداد 56 قطعه ماهي زرده پر و يك قايق كشف و ضبط كردند.
پژمان خاكسار اظهاركرد: ماهيان صيد شده از نوع ماهي زرد پر بودند كه صيد آن ‌ها ممنوع است.
منطقه شكار ممنوع حنا واقع در شهرستان سميرم 78 هزار هكتار مساحت دارد و اين منطقه شامل زيستگاه آبي و خاكي است كه قوچ، ميش، گراز، كفتار، شغال و گرگ از جمله جانوران حفاظت ‌شده در زيستگاه خاكي اين منطقه هستند و زيستگاه آبي آن محل مهاجرت پرندگاني چون قو، درنا و غاز خاكستري است.
8114 / 2093