از سند برگشت خورده تا خودروهاي گران وارداتي براي معلولان

تهران - ايرنا - مناسب سازي واژه اي مختص معلولان نيست، افراد داراي معلوليت، سالمندان، بيماران، زنان باردار، زنان همراه كالسكه كودك و افراد داراي چرخ دستي خريد و بطوركلي همه افراد يك جامعه به مناسب سازي معابر و اماكن نياز زيادي دارند و از همين رو دست اندركاران مربوطه در حال تدوين سندي براي ارتقاي كيفيت مناسب سازي در جامعه هستند.

حدود دو سال است كه كارشناسان و متخصصان مربوطه برمبناي شاخص هاي علمي روي سند مناسب سازي كار مي كنند تا اهداف و ماموريت هاي دستگاه ها و ذينفعان در اين سند را تعريف كنند.
اين سند ملي شامل برنامه پنج ساله مناسب سازي كشور است كه نقاط ضعف و قوت مناسب سازي كشور در آن با مشاركت نمايندگان دستگاه هاي عضو ستاد مناسب سازي كشور و تشكل هاي مردم نهاد بررسي شده است.
قرار بود اين سند در پنجمين جلسه ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب‌سازي اماكن و معابر جهت تسهيل در تردد معلولان، جانبازان و سالمندان كشور موضوع مصوبه سال 91 هيئت وزيران به تصويب برسد اما طي ساعات برگزاري اين جلسه به اين سند دو ساله ايراداتي گرفته شد و اين سند مورد تصويب قرار نگرفت.
حال قرار است روي اين سند ، تغييراتي ايجاد شود و مجددا به ستاد مناسب سازي ارسال شود ، ستادي كه وزير كشور رياست آن و انوشيروان محسني بندپي رئيس سازمان بهزيستي، دبيري آن را برعهده دارند و علاوه برآن 9 معاون وزير و دو نماينده تشكل هاي مردم نهاد در اين ستاد عضويت دارند تا براي تسهيل در تردد معلولان، جانبازان و سالمندان كشور در اين ستاد، تصميم گيري هاي لازم را به عمل آورند.

**خودروهاي لوكس و جيب خالي معلولان
هيات دولت در سال 87 مصوبه اي داشت كه براساس آن معلولان مي توانند ماشين هاي خارجي وارد كنند و از سهميه 30 ميليوني معافيت مالياتي استفاده كنند. از اين رو مجوز ورود چهار هزار و 700 خودروي خارجي به كشور صادر شد.
اما مشكلي كه در اين ميان خود را نشان داد اين بود كه خودروهاي وارداتي خارجي ، گران قيمت بودند و حتي با وجود معافيت هاي مالياتي بهزيستي ، خريد آنان از عهده اغلب افراد داراي معلوليت خارج است.
بنابراين سه شنبه اين هفته سازمان بهزيستي كشور پيشنهاد داده است تا شركت هاي خودرو سازي ، ماشين هاي ارزان قيمت خود را به هندكنترل و اتومات تجهيز كنند تا براي استفاده معلولان ، مناسب سازي شود.

**يونسكو، تئاتر و ناشنوايان
هرچند اين هفته خبر خوبي كه افراد داراي معلوليت منتظر شنيدن آن در حوزه مناسب سازي بودند، اتفاق نيفتاد اما در حوزه برنامه هاي فرهنگي براي ناشنوايان اتفاقات خوبي رخ داد.
تئاتر 'چشم ها' با بازي شبنم قلي خاني، مهدي ماهاني و الهه شهپرست و كارگرداني بهار محمودزاده براي نخستين بار براي ناشنوايان با بكارگيري رابط ناشنوا به صحنه رفت و ناشنوايان نيز استقبال خوبي از آن كردند.
اما نكته قابل تامل در اين رخداد فرهنگي ، درنظر نگرفتن تخفيفات ويژه براي ناشنوايان براي تهيه بليط بود چراكه در ابتدا قرار بود يونسكو و سازمان بهزيستي براي اعمال اين تخفيفات مشاركت هايي داشته باشند اما بعدا بنا به دلايلي از انجام آن صرف نظر كردند.
بطوركلي در فضاي امروز جامعه ، متاسفانه افراد داراي معلوليت كمتر امكان حضور در رويدادهاي فرهنگي را دارند و اجراي تئاتر براي نخستين بار براي ناشنوايان مي تواند فتح بابي براي توجه مسئولان فرهنگي به اين قشر از جامعه باشد.
مي توان از قدرت هنر براي تغيير زندگي و افزايش روحيه نشاط اجتماعي در جامعه ناشنوايان بهره گرفته چراكه ناشنوايان با تماشاي تئاتر، مسائل زندگي را نوع ديگري، تجربه مي كنند كه قابل مقايسه با روش هاي ديگر نيست.
بسياري از ناشنوايان با استفاده از ابزار فرهنگي مانند تئاتر مي توانند درك متفاوتي از هنر را لمس و درك كنند و مسئولان ذيربط نبايد از اين مساله غفلت كنند كه ناشنوايان همانند ديگر اقشار جامعه ، حق برخورداري از حقوق برابر را دارند و نبايد فراموش كنند كه دسترسي برابر به دنياي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي حق همه اقشار از جمله ناشنوايان است.
برگزاري رويدادهاي فرهنگي با حمايت ارگان هايي مانند بهزيستي و همچنين يونسكو مي تواند تا حد زيادي دنياي ناشنوايان را رنگي و تغييراتي بنيادين در زندگي آنان ايجاد كند.
اجتمام**9185 ** 1569