۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸
کد خبر: 82846876
T T
۰ نفر

بارش‌هايي كه حريف خشكسالي در استان سمنان نيست

۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸
کد خبر: 82846876
بارش‌هايي كه حريف خشكسالي در استان سمنان نيست

سمنان- ايرنا- خشكسالي سال هاست كه بر شرايط اقليمي و بارشي كشور چنبره زده و بر زواياي زندگي ما اثر منفي داشته است، بارش‌هاي چندروزه اخير در استان سمنان شايد اندكي باعث كاهش اثرات خشكسالي باشد، ولي حريف تمام‌قدي براي آن نيست.

به گزارش ايرنا، كابوس خشكسالي سال‌هاست كه سايه سنگيني بر حوزه هاي مختلف ايران داشته و آمارها نيز گوياي كاهش سالانه بارش‌ها در بازه بلندمدت چند دهه است، از سويي ديگر، سال به سال با رخداد افزايش دما و افزايش تبخير، مصرف آب در كشور افزايش مي يابد و در بحبوبه كمبود منابع آبي، افزايش مصرف بار گران ديگري بر دوش سفره‌هاي آب زيرزميني دارد.
گزارش ناسا از وضعيت گرمايش جهاني و خشكسالي از خبرهاي بدي حكايت دارد، كسب رتبه چهارم براي ايران از بين 45 كشوري كه در معرض خشكسالي شديد قرار دارند هشداردهنده است، ناسا درباره وضعيت كم آبي و خشكسالي براي ايران در كمتر از 30 سال آينده هشدار داده است.
در ايران شاهديم كه زمستاني از پس زمستاني مي گذرد و اميد به افزايش بارش ها در فصول سرد سال به ياس بدل مي شود و باز هم آمار كاهش بارش ها يادآور تداوم خشكسالي است.
آمارها و ارقام نشان مي‌دهند كه به استثناي مناطق بسيار محدودي در نوار شمال غربي و جنوبي كشور، بارش در ساير مناطق ايران از ابتداي سال زراعي 96-97 از ابتداي مهر تا 4 دي بيش از 50 درصد نسبت به ميانگين دوره مشابه بلند مدت با كاهش رو به ‌رو بوده است، بر اساس اعلام مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران، با وجود اندك بارش‌ها در روزهاي پاياني بهمن و ابتدايي اسفند، متوسط بارش ها در كشور كاهش 52.3 درصدي داشته است و به جز 2 استان اردبيل و آذربايجان شرقي، تمام نقاط ايران با كاهش قابل توجه متوسط بارش ها روبه رو بودند.
متوسط بارش سالانه در استان سمنان 112 ميلي‌متر است، رقمي كه نصف متوسط كشوري است، در حالي كه ميزان تبخير در اين استان به دليل بالابودن متوسط دما و شرايط اقليمي خشك و نيمه خشك، دو برابر متوسط كشوري است، كاهش بارش و افزايش مصرف آب در نتيجه افزايش دما، در استان سمنان باعث شده است اين استان سالانه با كاهش حدود 143 ميليون مترمكعبي آب رو به رو باشد.
طبق اعلام مركز ملي خشكسالي از ابتداي مهر تا ابتداي اسفند 96 كشور به ميزان 52.3 درصد و استان سمنان به ميزان 59.6 درصد كاهش بارش داشته است و سمنان در بين 9 استان ايران با وضعيت وخيم از نظر بارندگي قرار گرفته است.
مديركل هواشناسي استان سمنان روز چهارشنبه در گفت و گو ايرنا، با اشاره به بارش هاي خوب روزهاي پنجم تا هفتم اسفند 96 در اين استان ،گفت: متوسط دريافت بارش ها در استان سمنان روز چهارم اسفند 21.2 ميلي‌متر بود كه با بارش هاي اين سه روز، متوسط بارش استان در روز هشتم اسفند به 31.1 ميلي‌متر رسيد.
غلامرضا حسني غربا با اشاره به رشد حدود 10 درصدي متوسط بارش استان سمنان از چهارم تا هشتم سفند 96، افزود: متوسط ميزان بارش هاي استان تا روز چهارم اسفند 21.2 ميلي‌متر بود كه نسبت به بلند مدت به ميزان 52.9 ميلي‌متر، كاهش 60 درصدي و نسبت به سال گذشته در همين مدت به ميزان 56.7 ميلي‌متر، كاهش 62.7 درصدي داشت.
وي خاطرنشان كرد: ثبت متوسط بارش استان سمنان تا روز هشتم اسفند 96 به ميزان 31.1 ميلي‌متر است كه نسبت به بلندمدت به ميزان 54.8 ميلي‌متر، كاهش 43.3 درصدي و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ميزان 56.9 ميلي‌متر به ميزان 45.5 درصد كاهش را نشان مي دهد.
مديركل هواشناسي استان سمنان بيان كرد: درصد كاهش بارش ها تا روز هشتم اسفند 96 در مقايسه با قبل از آن در روز چهارم اسفند نسبت به بلندمدت 16.7 درصد و نسبت به سال گذشته 17.3 درصد تعديل نشان مي دهد.
حسني غربا، با تاكيد بر اينكه خشكسالي پديده اي است كه بيش از 15 سال است كه به شكل جدي در شرايط آب و هوايي ايران صاحب خانه شده، اضافه كرد: مهمترين راهكار براي مقابله و كاهش اثرات و آسيب هاي آن، پيش بيني براي اتخاذ راهبرهاي مديريتي براي پيشگيري از صدمات بيشتر به بخش هاي حيايتي كشور است.
وي گفت: تغيير اقليم ريشه اصلي تمام تغييرات آب و هوايي و پديده اي جهاني است كه بايد تمام مسوولان و مردم جهان متوجه آن باشند و نسبت به عواقب و آسيب هاي آن آگاهي پيداكنند.
وي با بيان اينكه بخش هايي مانند كشاورزي بايد بيشتر به فكر اصلاح شكل مصرف و اصلاح و مديريت مصرف آب باشند، افزود: همه برنامه ريزان بايد متوجه باشند كه خشكسالي از نتايج پديده تغيير اقليم است و امروزه اين پديده براي همگان ملموس شده است.
حسني غربا، بهره گيري از توان دانشگاهيان، گروه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي را براي اتخاذ راهكارهاي مقابله با خشكسالي و تغيير اقليم ضروري عنوان و خاطرنشان كرد: اگر 15 سال پيش خشكسالي جدي گرفته مي شد و برنامه ريزي مناسبي براي آن پيش بيني مي كرديم، وضعيت خشكسالي در كشور به حد بحراني نمي رسيد، و امروز نيز بايد براي آينده برنامه ريزي و ارايه طريق كرد.
مديركل هواشناسي استان سمنان با اشاره به اينكه كشاورزي بخشي است كه بيشترين مصرف آب را دارد، گفت: استفاده از كانال هاي بتني و روبسته براي جلوگيري از تبخير در مسير انتقال، اصلاح روش هاي آبياري و بهره گيري از روش هاي نوين پاي بوته‌اي، استفاده از الگوي كشت مناسب با شرايط هر اقليم و مديريت بهتر منابع آبي، از راهكاري كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
6103