۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸
کد خبر: 82818637
T T
۰ نفر
ابلاغ مصوبه دولت درخصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه

تهران- ايرنا- معاون اول رئيس جمهوري مصوبه دولت درخصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و تعيين سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان هاي مشمول را ابلاغ كرد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران در جلسه 4/11/1396 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور- مصوب 1395- را تصويب كرد:
1- تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:
الف- ارزيابي و معاينه پزشكان و كارشناسان پروانه دار در بخش سرپايي در مراكز خيريه
جدول مربوطه در پايگاه اطلاع رساني دولت موجود است.
تبصره 1- كليه مقاطع تحصيلي مندرج در بند (الف) در صورتي مي توانند از تعرفه هاي مذكور استفاده نمايند كه عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره 2- كارشناسان ارشد و دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) پروانه دار در صورتي مي توانند از تعرفه هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) استفاده نمايند كه كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي در علوم پايه (PhD) ثبت شده آنها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.
تبصره 3- متوسط زمان ارزيابي و معاينه براي پزشكان عمومي حداقل پانزده دقيقه، براي پزشكان متخصص حداقل بيست دقيقه و براي پزشكان فوق تخصص بيست و پنج دقيقه و روانپزشكان حداقل سي دقيقه تعيين مي شود.
ب- سقف ضرايب تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني:
1- ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي: 600ر9 ريال.
2- ضرايب كاي كليه خدمات و مراقبت هاي سلامت بر مبناي كاي واحد: (600ر285) ريال.
3- ضريب ريالي كا در خدمات تشخيصي و درماني مندرج در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت (به استثناي خدمات كدهاي 7 و 8) كه با علامت # مشخص شده‌اند، اعم از اينكه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شود، يكسان و با ضرايب تعديل شده: (000ر162) ريال.
4- ضريب ريالي كليه خدمات پيراپزشكي (پاراكلينيك) كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت (كدهاي 7 و8 كتاب) (500ر147) ريال.
2ـ سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان هاي مشمول به شرح جدول ذيل تعيين مي‌شود:
جدول مربوطه در پايگاه اطلاع رساني دولت موجود مي باشد.
3- سهم سازمان‌هاي بيمه گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش خيريه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه به شرح زير تعيين مي شود:
الف- معادل نود (90%) درصد تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش بستري.
ب- معادل هفتاد (70%) درصد تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح- وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان برنامه و بودجه كشور ابلاغ كرده است. سيام*3061*1449*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: امير كاردان راد