اصرار اعضاي كميسيون تلفيق بر مصوبه قبلي خود در هدفمندي يارانه ها/مخالفت با انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي

تهران- ايرنا- سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس از اصرار اعضاي اين كميسيون بر مصوبه قبلي خود درباره هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: در جلسه امروز اين كميسيون دولت مكلف شد كه با استفاده از اختيارات قانون هدفمندي يارانه ها تا پايان ماه سوم سال آينده، تمامي افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، روستاييان و اقشار كم درآمد بويژه حاشيه نشين ها بتوانند كماكان از مستمري استفاده كنند.

به گزارش ايرنا، علي اصغر يوسف نژاد با تشريح جلسه صبح امروز- دوشنبه- كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي افزود: در مصوبه قبلي اين كميسيون درمورد اجراي هدفمندي يارانه ها به دولت حكم داده شده بود كه درخصوص توانايي مالي متقاضيان دريافت يارانه اقداماتي انجام دهد و از پايان ماه سوم سال آينده تغييرات در پرداخت يارانه ها را اعمال كند كه در جلسه امروز كميسيون تلفيق تبصره اي به اين حكم الحاق شد.
وي خاطرنشان كرد: براساس مصوبه كميسيون تلفيق دولت مكلف است كه با استفاده از اختيارات قانون هدفمندي يارانه ها تا پايان ماه سوم سال آينده تمامي افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، روستاييان و اقشار كم درآمد مخصوصا حاشيه نشين ها بتوانند كماكان از مستمري استفاده كنند و مشمول قطع يارانه نشوند.
وي ادامه داد: در خصوص پرداخت يارانه به گروه هاي ديگر دولت مي تواند براساس شرايط تصميم گيري كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس خاطرنشان كرد: در ادامه جلسه امروز كميسيون تلفيق در خصوص افزايش حقوق ها بحث هايي صورت گرفت كه اين كميسيون با تغييرات موافقت نكرد و همان مصوبه كميسيون مبني بر افزايش پلكاني نزولي حقوق ملاك خواهد بود.
يوسف نژاد يادآور شد: يكي ديگر از مصوبات كميسيون تلفيق مجلس، كاهش حدود 20 هزار ميليارد توماني سقف انتشار اوراق مشاركت در سال آينده بود.
وي ادامه داد: همچنين در جلسه امروز كميسيون تلفيق، پيشنهادهاي مختلف در خصوص هدفمندي يارانه ها بررسي شد و در مجموع همان اعداد و جداول كه پيش از اين در كميسيون تلفيق مصوب شده بود، تصويب شد.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1397 كل كشور در مجلس گفت: نمايندگان عضو اين كميسيون همچنين با انجام مطالعه براي انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي مخالفت كردند.

**دولت مكلف به تسويه حساب با تامين اجتماعي شد
يوسف نژاد با بيان اين كه در اين جلسه در خصوص بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي كه حدود 50 هزار ميليارد تومان بود، مباحثي مطرح شد، ادامه داد: دولت در مصوبه ديگري مكلف شد با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، بدهي هاي خود را به تامين اجتماعي در موارد ذيربط پرداخت كند.
وي يادآور شد: در جلسه امروز همچنين اعتبارات بنياد شهيد و آموزش و پرورش كه از بُعد هزينه اي به صورت استاني تبديل شده بود به اعتبارات ملي تغيير يافت.

**احتمال بررسي گزارش كميسيون تلفيق در جلسه سه شنبه مجلس
به گزارش خانه ملت، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: در جلسه امروز كميسيون تلفيق به موارد مدنظر نمايندگان درخصوص گزارش كميسيون تلفيق كه روز گذشته در صحن علني به آن اشاره شد و همچنين تبصره ها و رديف هاي لايحه بودجه 97 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و قطعا امروز گزارش نهايي كميسيون تلفيق بعد از اصلاحات به هيات رييسه مجلس تقديم مي شود.
يوسف نژاد خاطرنشان كرد: اين امكان وجود دارد گزارش كميسيون تلفيق بنابر نظر هيات رييسه فردا يا چهارشنبه در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار بگيرد.
به گزارش ايرنا، كليات بودجه97 در جلسه علني روز گذشته از مجموع 216 نماينده حاضر در جلسه ، 120 راي مخالف مجلسي ها را كسب كرد و تنها 83 نماينده راي موافق و 9 نماينده راي ممتنع دادند و كليات بودجه سال آينده به تصويب مجلس نرسيد و مقرر شد كميسيون تلفيق اين لايحه را بارديگر بررسي و ايرادها و ابهامات آن را اصلاح كند.
سيام*3061*1336
تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: مهرنوش خانزائي