ايجاد رشته هاي جديد تحصيلي بايد براي شوراي گسترش آموزش عالي قابل توجيه باشد

بندرعباس- ايرنا - رئيس كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد رشته هاي جديد تحصيلي در مراكز علمي و دانشگاه هاي كشور بايد براي شوراي گسترش آموزش عالي قابل توجيه باشد.

به گزارش ايرنا، محمد مهدي زاهدي روز سه شنبه درحاشيه بازديد از دانشگاه پيام نور هرمزگان و مدرسه هاي ناحيه يك و دو حاشيه شهر بندرعباس افزود: بايد توجيه قانع كننده اي براي مجوز رشته ها ارائه شود كه شوراي گسترش آموزش عالي كشور قانع شود و بتواند با آن رشته ها موافقت اصولي و قطعي كند.
* سرپرست دانشگاه پيام نور هرمزگان پيش از سخنان رئيس كميسيون آموزش مجلس مطرح كرد كه اين دانشگاه نياز به ايجاد رشته هاي جديد تحصيلي در زمينه فني و مهندسي و كشاورزي در هرمزگان دارد.
عبدالكريم قائدي گفت: پيام نور هرمزگان براي گسترش رشته دكتري و كارشناسي ارشد متقاضي زياد دارد اما هرچه اقدام كرديم به نتيجه نرسيديم و بايد نگاه ويژه اي به استان هرمزگان و دانشگاه پيام نور شود.
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: به طورمثال رشته هاي فني و مهندسي وكشاورزي كه مورد نياز دانشگاه پيام نور هرمزگان است بايد به گونه اي مطرح شود كه شما براي جذب دانشجو در اين رشته ها مشكل نداريد و ظرفيت جذب دانشجو در اين رشته ها بالا بوده و اگر اين رشته ها ايجاد نشود باتوجه به نياز استان با مشكل مواجه مي شويم.
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي اظهاركرد: دانشگاه هاي آزاد و پيام نور را نبايد محدود كرد بلكه بايد به لحاظ كمي و كيفي توسعه و گسترش داد.
* پيام نور هرمزگان از تبديل وضعيت اعضاي هيات هاي علمي رنج مي برند
همچنين رئيس دانشگاه پيام نور بندرعباس و ديگر اعضاي هيات علمي اين دانشگاه در نشست كوتاهي كه با رئيس كمسيون آموزش مجلس برگزار شد، بيان كردند كه پيام نور از ريل خود خارج شده و كارمندان و اعضاي هيات علمي اين دانشگاه از تبديل وضعيت نيروها رنج مي برند و اين امر موجب آشفتگي و سردگمي هيات علمي دانشگاه شده است.
در اين نشست همچنين مطرح شد يكي از مشكلات دانشگاه پيام نور اين است كه در دولت نهم و دهم واحدهاي دانشگاهي پيام نور گسترش يافت و اعضاي هيات علمي و دانشجويان نيز افزايش پيدا كرده است و از 60 كارمند دانشگاه پيام نور بندرعباس، 40 نفر قرادادي و شركتي هستند كه خواستار ارتقاي نيروها شدند.
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفت: نيروهاي قراردادي و شركتي در همه دستگاه ها وجود دارد و اين تنها مشكل پيام نور نيست.
رئيس كميسيون آموزش مجلس همچنين با اشاره به مشكل تعيين وضعيت اعضاي هيات علمي گفت: هفته پيش نشستي با حضور محمد رضا زماني سرپرست دانشگاه پيام نور داشتيم كه در اين نشست بحث ايشان در مورد وضعيت پيام نور و تعيين تكليف وضعيت اعضاي هيات علمي اعم از پيماني مشروط و دكتري بود.
زاهدي گفت: در اين نشست همچنين مطرح شد كه رشته هاي فني مهندسي باشد يا نه كه مهلت يك ماهه داده شد تا پيام نور روي اين موضوع كار كند و پيشنهادهاي خود را به ما ارائه دهد كه اميدواريم ظرف مهلت تعيين شده گزارش خوبي از سوي ايشان دريافت كنيم.
دانشگاه پيام نور هرمزگان داراي حدود 20 هزار دانشجو در 14 مركز و واحد آموزشي است.
* بودجه دولت در اختيار رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور است
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي همچنين در بازديدي كه از هنرستان شهداي هفت تير آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس داشتند از سوي مدير اين هنرستان مطرح شد كه اين هنرستان نياز به امكانات و تجهيرات هوشمند و همچنين ايجاد كارگاه مكانيك دارد.
كارگاه مكانيك مي تواند 40 دانش آموز حاشيه شهر و آسيب پذير بندرعباس را پوشش دهد و براي ساخت اين كارگاه به 500 ميليون تومان اعتبار نياز است كه از رئيس كمسيون آموزش مجلس خواسته شد با راه اندازي و ساخت اين كارگاه تا اول مهر سال 97 موافقت شود.
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه گفت: بودجه دولت در اختيار محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور قرار دارد.
زاهدي بيان داشت: در اين سفر 2 تن از معاونان پارلماني و پيشتيباني وزارت آموزش و پرورش همراه اعضاي كميسيون آموزش مجلس هستند كه همه مسائل و مشكلات مدارس استان هرمزگان را يادداشت كرده و به گوش وزير آموزش و پرورش مي رسانند.
وي ادامه داذد: اعضاي كميسيون آموزش مجلس نيز در سفرها و بازديد هاي خود به دانشگاه ها و مدارس هرمزگان مسائل و مشكلات را يادداشت كرده و در كميسيون مجلس مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي گيرد.
*بازديد رئيس اعضاي كميسيون مجلس شوراي اسلامي از دبستان هيات امنايي پسرانه شهيد پور دلير ناحيه 2 و دبستان دخترانه شيخ فيني ناحيه يك بندرعباس
دبستان هيات امنايي شهيد پور دلير آموزش و پرورش ناحيه 2 بندرعباس داراي 484 دانش آموز و 14 كلاس درس است كه با توجه به متقاضي و تراكم جمعيت دانش آموزي نياز به 6 كلاس درس و بودجه دارد و 100 نفر از اين دانش آموزان يتيم هستند كه اين موارد براي بررسي و تصميم گيري ها از سوي رئيس كميسيون آموزش مجلس و معاونان وزير آموزش و پرورش يادداشت شد.
دبستان دخترانه شهيد فيني ناحيه يك بندرعباس نيز داراي 331 دانش آموز و 11 كلاس درس بوده كه هر كلاس 2 پايه بوده است.
اين مدرسه از لحاظ آموزشي هيچ مشكلي ندارد و دانش آموزاني باهوش و زرنگ دارد اما با توجه به اينكه در حاشيه شهر قرار دارد از فقر اقتصادي رنج مي برد و 150 نفر از دانش آموزان اين مدرسه يتيم و بي بضاعت هستند.
كمبود فضاي آموزشي، تراكم بالاي دانش آموزان، قديمي بودن ساختمان، نداشتن نماز خانه و نداشتن فضاي مناسب كلاس درس از ديگر مشكلات مدرسه دخترانه است و اين مدرسه نياز به يك كلاس هوشمند با تمام تجهيزات دارد.
با پرداخت 10 ميليون تومان به اين مدرسه و تجهيز كامل يك كلاس درس از سوي رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي و معاونان پارلماني و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش موافقت شد.
*زلزله هاي بالاي 6 ريشتر بايد ترسيد
همچنين مدير دبستان دخترانه شيخ فيني بيان كرد با توجه به اين كه استان هرمزگان جز استان هاي زلزله خير كشور است، امنيت دانش آموزان اين مدرسه با توجه به قديمي بودن فضا در خطر است و رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي كه نماينده مردم كرمان در مجلس نيز است، در اين راستا گفت: خوشبختانه زلزله هاي 5 تا 6 ريشتري در استان كرمان به خير گذشته است و بايد استان ها از زلزله هاي بالاي 6 ريشتر بترسند.
استان هرمزگان 340 هزار دانش آموز، 14 هزار معلم و 15 هزار و 500 كلاس درس دارد.
رئيس و اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي مسائل آموزشي هرمزگان دوشنبه شب وارد بندرعباس شدند.
يك گروه از اعضاي كميسيون امروز سه شنبه عازم شهرستان ميناب در شرق استان هرمزگان شدند و يك گروه ديگر نيز عازم بندرخمير و بندرلنگه شدند.
گروه سوم نيز در بندرعباس مركز استان با بازديد از دانشگاه پيام نور، مدارس ناحيه هاي يك و دو آموزش و پرورش و دانشگاه هرمزگان به پيگيري برنامه هاي سفر پرداختند.
اعضاي اين كميسيون در سفرهاي استاني طي بازديد از مدرسه ها و مركزهاي آموزش عالي و فني حرفه اي، نقاط قوت و ضعف هر استان را بررسي كرده و اين مشاهده هاي ميداني مبناي تصميم گيري هاي كميسيون خواهد بود.
7195/ 6048
خبرنگار: رقيه غلامي زاده **انتشار دهنده: خليل تنيده

* آگاهي از آخرين اخبار استان در كانال تلگرام ايرنا هرمزگان
* لينك جستجو كانال: irnabandarabas@
*ايميل: irna.hormozgan@yahoo.com

سرخط اخبار استان‌ها