۴ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۵
کد خبر: 82775192
T T
۰ نفر

ايمني، نياز امروز كشور - علي حبيبي*

۴ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۵۵
کد خبر: 82775192
ايمني، نياز امروز كشور - علي حبيبي*

تهران - ايرنا - فردا پنجم دي «روز ايمني و كاهش اثرات بلاياي طبيعي» است، چنين روزهايي هر سال مي آيد و مي رود اما اينكه خروجي اين مناسبت ها چه دستاوردي براي جامعه حادثه خيز ما داشته و دارد، چندان مشخص نيست.

به هرحال كساني كه روزي را براي ايمني و كاهش اثرات بلاياي طبيعي نامگذاري كرده اند، فلسفه و هدفي داشته اند و شايد آشكارترين نيت آنان، كاستن از آسيب هاي حوادث طبيعي باشد.
به طور قطع نامگذاري يك روز به عنوان ايمني و كاهش اثرات بلاياي طبيعي، فقط يادآوري چنين موضوعي در جامعه نيست كه با چند سخنراني همه چيز را تمام شده تصور كنيم و سپس منتظر سال بعد و سر رسيدن همين روز باشيم.
وقتي تقويم كشور را ورق بزنيم خواهيم ديد كه براي نامگذاري اهميت كاهش اثرات بلاياي طبيعي هيچ چيز كم نگذاشته ايم. حالا جدا از همايش هاي فراواني كه سالانه در باره چگونگي مقابله با آسيب هاي بلاياي طبيعي برگزار مي شود، تقويم رسمي پر از مناسبت هاي مربوط به ايمني و پيشگيري از آسيب هاي حوادث طبيعي است.
هفته ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بلاياي طبيعي، روز ملي كاهش اثراث بلاياي طبيعي(20 مهر)، مانور سراسري زلزله و ايمني در مدارس كشور (8 آذر) تنها بخشي از اين مناسبت ها است كه در تقويم كشور به آن اشاره شده است.
بنابر اين به نظر مي رسد كه در زمينه نامگذاري روزها با موضوع ايمني و كاهش اثرات بلاياي طبيعي كوتاهي صورت نگرفته اما بخشي كه بايد اثرات اين بلايا را كاهش دهد همچنان با كاهلي و سستي به كار خود ادامه مي دهد.
نامگذاري اين روزها معمولا با هدف فرهنگسازي و تلنگر به جامعه براي پيشگيري از آسيب هاي اين حوادث انجام مي گيرد اما به نظر مي رسد هنوز اين تلنگر يعني لزوم مقاوم سازي ساختمان ها، به جامعه وارد نشده است.
ايران كشور حادثه خيزي است. دستكم 30 حادثه طبيعي از 41 حادثه طبيعي شناخته شده در دنيا، در ايران رخ مي دهد بنابر اين نمي توان از اين روز به سادگي عبور كرد؛ براي چنين كشور حادثه خيزي بايد همه روز، روز ايمني و كاهش بلاياي طبيعي و به دنبال آن مقاوم سازي باشد.
وقوع زلزله ها و پس لرزهاي متعدد در نقاط مختلف كشور و در ماه هاي اخير در سرپل ذهاب و كرمان و مناطق ديگر كشور، نشان داد كه خطر كاملا جدي است بنابر اين براي مقاوم سازي ساختمان هاي نامقاوم نيازمند برنامه ريزي هاي گسترده و بي وقفه براي عمليات مقاوم سازي اين ساختمان ها هستيم.
زلزله 5،2 ريشتري ملارد در استان البرز كه در تهران نيز احساس شد، اغلب پايتخت نشينان را در همان شب چهارشنبه 29آذر از نقاط مسكوني دور كرد و اين نشان مي دهد كه تهران در برابر زلزله بي دفاع است و شهروندان كاملا به نامقاوم بودن سقف و سازه هاي ساختمان هاي خود آگاه هستند.
براي كاستن از آسيب هاي بلاياي طبيعي بايد اقدامات متناسب با وقوع حادثه انديشيده شود و همه مي دانند كه اگر چنين تدابيري اتخاذ نشود، تخريب، تلفات و آسيب ها قطعي خواهد بود.
وقتي حادثه خبر نمي كند و سقف ها لرزان و نامقاوم باشد قطعا انسان ها روي آرامش را به خود نخواهند ديد و همين مساله مي تواند صدمات روحي و رواني زيادي به ساكنان وارد كند كه در اين ميان كودكان بيشترين آسيب ها را خواهند ديد.
در بحث ايمني و كاهش بلاياي طبيعي، فقط دولت وظيفه ندارد بلكه دولت با كمك مردم بايد اين مشكل را رفع كند. در مجموع دولت نيز، فقط يك سازمان و يا وزارتخانه نمي تواند چنين بار سنگيني بر دوش كشد بلكه ساير وزارتخانه ها و دستگاه ها بايد در اين زمينه فعال شوند.
براي مقاوم سازي بايد همه نوع تسهيلات به سازندگان اين بناها اعطا شود تا هيچ مالكي براي ساختن بناي خود در كارهاي اداري سرگردان نماند. سرگرداني امروز هر سازنده و مالكي در پيچ و خم هاي اداري به معني بي اهميتي به جان انسانهايي است كه در اين فضاها زندگي مي كنند.
آسيب هاي اين حوادث فقط به تخريب ساختمان ها محدود نمي شود بلكه قبل و بعد از اين حوادث مسائل روحي و رواني براي جامعه به همراه دارد. براي مثال وقتي فردي بداند كه ساختمانش نامقاوم است، چگونه با آرامش و خيالي آسوده در اين مكان زندگي كند.
با اينحال همانطور كه گفته شد ايران فقط با حادثه وقوع زلزله روبرو نيست بلكه با پديده هايي مثل سيل، طوفان، گردباد و.. نيز مواجه است كه بايد براي مقابله با آسيب هاي هريك از اين حوادث، برنامه و تمهيدات ويژه اي اتخاذ كرد.
------------------------------------------------------------------------------
دبير سرويس اجتماعي ايرنا

اجتمام**1569**1021
انتشار: حسين نوروزيان
۰ نفر