ضرورت آمادگي رويايي با ورود روانگردان ها به كشور

تهران- ايرنا- مديركل دفترتحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اين كه رشد 345 درصدي انواع مواد روانگردان جديد شناخته شده در كشورهاي مختلف در سال 2017 نسبت به سال 2009 گفت: اين خطر امكان دارد فردا به سراغ ما بيايد بنابراين بايد براي مبارزه با آن، آمادگي داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار ايرنا، حميد صرامي در شصت ويكمين جلسه كميته فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر درسازمان بهزيستي كشور افزود:سفارش اينترنتي، پيوند بين قاچاق و مواد مخدر و كاهش سن مصرف از نگراني هاي جهاني به شمار مي رود.
وي با اشاره به كاهش سن اعتياد در جهان از 22.5 به 18 سال، نسبت به افزايش مصرف مواد بين زنان و افراد تحصيل كرده هشدار داد، گفت: با توجه به اين كه 328 هزار هكتار در افغانستان تحت كشت مواد است بايد خودمان را براي ورود مواد ارزان، آماده كنيم.
صرامي افزود: براساس تحقيق سال1390، سه ميليون و 391 هزار نفر مصرف كننده مواد در كشور وجود داشت كه در سال 1394 به دو ميليون و 802 هزار نفر رسيد كه يك ميليون و 600 هزار نفر، مصرف كننده غيرمستمر هستند.
وي ، الگوي مصرف مواد را به ترتيب كراك، هرويين، شيشه، ماري جوانا، حشيش، علف و گل عنوان كرد و گفت: نسبت مصرف كنندگان شيشه از 26 درصد در سال 1390 به هشت درصد در سال 1394 ، كاهش يافته است.
وي بيان داشت: شيشه را از جايگاه دوم از الگوي مصرف به جايگاه سوم رسانديم و خيلي مهم است كه از اين دستاورد، مراقبت كنيم.
مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: شيوع مصرف مواد بين دانشجويان و دانش آموزان مي تواند نگراني ايجاد كند اما بيشتر از آن بايد به مداخلات در جمعيت كارگري توجه كنيم.
وي با اشاره به نگرش سنجي در نگرش مردم به مواد مخدر و روان گردان ها افزود: 27.4 درصد نگرش بينابيني و مثبت به مواد مي تواند زنگ خطري در جامعه باشد.
وي ادامه داد: پيش بيني مي شود تا سال 1404، سه ميليون و 316 هزار و 330 نفر مصرف كننده مواد در كشور داشته باشيم.
اجتمام*9185*1724*خبرنگار: سادات حسيني خواه * انتشار: حسين فتح الهي

سرخط اخبار جامعه