۱۱ تیر ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 8273730
T T
۰ نفر
انعکاس اخبارمربوط به رییس جمهور جدیدایران درمطبوعات ایتالیا (قسمت اول ) # رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/84 خارجی.سیاسی.رییس جمهورجدیدایران.ایتالیا. روزنامه لارپوبلیکا در شماره روز شنبه خود باچهاپ عکسی از دکتراحمدی نژاد ریسس جمهور منتخب ایران در مطلبی تحت عنوان " اتهامات جدید علیه رییس جمهور ایران،سازمان سیا بر روی عکس های مربوط به سال 1979 تحقیق می کند" با اشاره به عکس العمل دولت و گروگان های سابق سفارت آمریکا در تهران نوشت :با وجوداین جرقه های دیپلماتیک، هیچکدام ازمسوولین دولت آمریکا رسما احمدی نژاد را متهم نکرده اند. لارپوبلیکادرادامه می افزاید: مشاوران رییس جمهور آمریکا اعلام کرده اند که عکس های مربوط به احمدی نژاد را باید مورد بررسی قرار دهند. به نوشته " لارپوبلیکا" این فرضیه وجود دارد که احتیاطهای زیاد آمریکا ناشی از شک سازمان سیا نسبت به عکس هایی است که رییس جمهور ایران را متهم به شرکت در گروگان گیری اعضای سفارت آمریکا در تهران کرده است. قطعاتهران همچنان نقش احمدی نژاد در قضیه گروگانگیری راتکذیب می کند، به گفته "عباس عبادی" یکی از رهبران دانشجویان ایرانی در آن زمان اگر احمدی نژاد در گروگانگیری دست داشت در طول 25 سال گذشته هزاران بار این عکس ها را چاپ و از آنها استفاده تبلیغاتی کرده بود. این روزنامه می افزاید:فرضیه "عبادی" قابل قبول است و یکی از افرادی که در مساله گروگانگیری دست داشته و معاون رییس جمهورایران می باشد، معصومه ابتکار است. لارپوبلیکا درپایان می نویسد: درنهایت منافع آمریکااین است که به ابهامات مربوط به رییس جمهور ایران دامن بزند، تا اینکه این مساله را به طریقی حل کند. اگر این اتهامات علیه احمدی نژاد درست باشد، ممکن است واشنگتن رسما علیه وی شکایت کرده و این مساله روابط بد دو کشور را بدتر کند ، اگر اتهامات واقعیت نداشته باشد باز می توان به عنوان ابزار فشار علیه ایران از آن استفاده کرد. روزنامه کوریره دالاسرا درمطلبی نوشت : معاون رییس جمهور ایران نیز جزو گروگانگیران سفارت آمریکا در تهران بود. روزنامه کوریره دالاسرا روز شنبه با انتشار عکسی از معصومه ابتکار نوشت: اگر محمود احمدی نژاد رییس جمهور جدید ایران یکی از گروگانگیران اعضای سفارت آمریکا در تهران باشد، قطعا وی نخستین مقام عالیرتبه ایران نیست که دراین قضیه دست داشته است. این روزنامه می افزاید : معصومه ابتکار وزیر فعلی محیس زیست ایران یکی از شش معاون رییس جمهور ایران مترجم و سخنگوی رسمی دانشجویان افراطی بود که سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند. دانشجویان ایرانی در سال 1979 میلادی ، پنجاه و دو عضو سفارت آمریکا در تهران را بمدت 444 روز به گروگان گرفتند. ابتکار هرگز نقش خود را به عنوان سخنگوی دانشجویان تکذیب نکرد. اروپام 315/2172
۰ نفر

سرخط اخبار جهان