۲۴ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰
کد خبر: 82731909
T T
۰ نفر
استانداربوشهر:سند جامع مديريت بحران اين استان تدوين شود

بوشهر- ايرنا- استاندار بوشهر گفت: شوراي هماهنگي مديريت بحران با تهيه سندي جامع در سيل، زلزله و آتش سوزي براي مقابله بموقع با حوادث بايد امكانات وظرفيت استان را شناسايي كنند.

به گزارش ايرنا، عبدالكريم گراوند روز چهارشنبه در نشست مديريت بحران استان بوشهر افزود: استان بوشهر همواره در تهديد حوادثي شامل سيل، زلزله، آتش سوزي و خشكسالي قرار دارد به همين دليل امروز استان به مديريت بحران به معني واقعي كلمه نياز دارد.
وي با اشاره به زلزله غرب كشور اظهار كرد: مردم در زمان حادثه مديريت و تدبير بموقع مديران را مي خواهند.
استاندار بوشهر گفت: فلسفه وجودي مديريت بحران، برنامه ريزي براي مقابله مطلوب با حادثه است نه اينكه پس از وقوع حادثه، اقدامات خود را انجام دهيم.
وي افزود: در مقابله با حوادث غيرمترقبه بايد از ظرفيت مديران محله اي استفاده بيشتري ببريم.
استاندار بوشهر اضافه كرد: انتظار مردم، برنامه ريزي براي مقابله با حوادث است تا شاهد كاهش خسارت ها باشند.
استاندار بوشهر بر ضرورت تشكيل شبكه منظم اطلاع رساني، استفاده از مديريت هاي محلي و ارائه آموزش و فرهنگ سازي تاكيد كرد.
وي با تاكيد بر ضرورت انجام نظارت كافي بر روند ساخت و ساز در بخش هاي مختلف ادامه داد: ساختمان ها و تاسيساتي كه نظارت كافي نشده اند در حوادث طبيعي بويژه زلزله دچار خسارت مي شوند كه در اين ارتباط بايد نظارت بموقع انجام شود.
معاون امور عمراني استانداري بوشهر گفت: مديريت بحران بايد در بخش پيشگيري و مقابله خوب عمل كند.
سيد محمد حسن باستي افزود: از 45 حادثه شناخته شده دنيا بيش از 30 حادثه آن در استان بوشهر اتفاق مي افتد كه زلزله، خشكسالي، سرمازدگي، آتش سوزي و گرد و غبار از جمله اين رخدادها هستند.
وي اضافه كرد: به غير از زلزله در مابقي رخدادهاي طبيعي امكان پيشگيري وجود دارد كه بايد در اين بخش توانايي هاي استان را تقويت كنيم.
باستي اظهار كرد: كل نياز آبي استان بوشهر در بخش آشاميدني و كشاورزي يك ميليارد و 50 ميليون مترمكعب در سال است اين درحالي است كه در يك مورد بارندگي سال گذشته بيش از پنج ميليارد و500 ميليون مترمكعب آب از اين استان و استان فارس راهي دريا شد و تنها 80 ميليون مترمكعب آن كنترل و ذخيره سازي شد.
وي با اشاره به فرسودگي خطوط انتقال آب استان بوشهر گفت: امسال 50 ميليارد ريال اعتبار براي ترميم اين خطوط در نظرگرفته شده است.
باستي گفت: با توجه به وقوع چند مورد آتش سوزي در اسكله هاي استان بوشهر همه شناورهاي صيادي به صورت 100 درصد و بخش زيادي از شناورهاي سفاري بيمه شدند.
وي افزود: همچنين براي ارتقاي ضريب ايمني اقدام هاي موثري براي خاموش كردن آتش در اسلكه ها پيش بيني شده است.
معاون عمراني استانداري بوشهر گفت: در بخش آموزش نيز پارسال يكهزار و 383ساعت آموزش براي 26هزار نفرارائه شده و در نيمه نخست امسال نيز 700 ساعت آموزش براي 18 هزار نفر ارائه شده است.
6047/6043**
خبرنگار: موناعيدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجه