۱۱ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۴۹
کد خبر: 82717255
T T
۰ نفر
شهرري رتبه نخست برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز استان تهران را دارد

شهرري ـ ايرنا ـ فرماندار ويژه شهرستان ري از كسب رتبه نخست اين شهرستان در برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز دراستان تهران خبر داد و گفت: هم اكنون هماهنگي خوبي در بين نهادهاي دولتي اين شهرستان در برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز وجود دارد.

به گزارش ايرنا، هدايت الله جمالي پور روز پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگي مقابله با تخريب هاي غير مجاز شهرستان ري افزود: مسئولان و نهادهاي دولتي تنها به اين مقام ها بسنده نكنند ولازم بيش از گذشته در برخورد با اخلال گران ملكي برخورد شود.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد در خصوص مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز در ميان دستگاه ها رقابت منفي شكل گيرد، اظهار داشت: بايستي با سودجويان و دستگاه هاي متخلف برخورد قانوني شود.
جمالي پور ادامه داد: مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز، صيانت از زمين هاي كشاورزي، محيط زيست، حقوق كشاورزان و باغداران در حقيقت دفاع از بيت المال محسوب مي شود.
وي با اشاره به اينكه ستاد هماهنگي مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز بايد در سطح اداره هاي اين شهرستان تشكيل شود، افزود: اگر ساير نهادهاي زيربط بصورت جداگانه و با روش خود بخواهند با پديده ساخت و سازها در زمين هاي كشاورزي برخورد كنند، در نهايت به ضرر مردم خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد اثرات تخريب زمين هاي كشاورزي و محيط زيست در ميان مردم نهادينه شود، اظهار داشت: مردم اگر آگاه باشند و بدانند كه كجا بايد سرمايه گذاري كنند، فريب سودجويان و سوداگران را نخواهند خورد و در عمل زمينه هاي برآورده شدن منافع سودجويان نيز از بين خواهد رفت.
وي خاطرنشان كرد: مسئولان اگر بتوانند فرهنگ سازي و آگاه سازي خوبي در خصوص ضررهاي تبديل زمين هاي كشاورزي به ويلاهاي تفريحي به مردم بدهند؛ ديگر نبايد شاهد تبديل اين زمين ها به ساير كاربري ها در سطح شهرستان باشيم.
به گزارش ايرنا، بزرگترين علمليات تخريب ساخت و سازهاي غير مجاز با خلع يد 10 هكتار از اراضي ملي و تخريب 120 ويلاي غيرمجاز دربخش كهريزك شهرستان ري انجام شده است.
جلسه ستاد هماهنگي مقابله با تخريب هاي غير مجاز شهرستان ري روز پنجشنبه با حضور جمالي پور فرماندار ويژه شهرستان ري و ديگر مسئولان محلي در فرمانداري اين شهرستان برگزار شد.
3218** 6003
خبرنگار: امير جعفري - خبرنگار: روح اله صائب
۰ نفر