اشتغال از طريق كسب و كارهاي خانگي ايجاد و تثبيت مي شود

بيرجند - ايرنا - مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي گفت: ايجاد و تثبيت اشتغال از طريق كسب و كارهاي خانگي، هدف اصلي الگوي جديد توسعه مشاغل خانگي است.

به گزارش ايرنا محمد سنجري روز يكشنبه در جلسه اي با حضور رئيس مركز جهاد دانشگاهي استان و جمعي از مديران و مسئولان استاني افزود: براساس قانون مشاغل خانگي ( مصوب سال 1389 مجلس شوراي اسلامي ) ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي يكي از سياست هاي اشتغالزايي كشور است.
وي گفت: اين برنامه هر سال از طريق صدور مجوزها و حمايت هاي مالي و قانوني در سطح استان ها از جمله خراسان جنوبي تداوم يافته است.
وي ادامه داد: طي سال هاي 90 تا 94 حدود 24 هزار مجوز مشاغل خانگي در رشته هاي مختلف در استان صادر و حدود 13 هزار نفر از تسهيلات مربوط بهره مند شده اند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي گفت: همچنين در زمينه اجراي الگوي توسعه مشاغل خانگي، تفاهم نامه همكاري بين وزارت متبوع و سازمان جهاد دانشگاهي منعقد شده است.
وي عنوان كرد: براساس آسيب شناسي صورت گرفته براي رفع مشكلات طرح ساماندهي مشاغل خانگي بايستي توسعه فعاليت هاي شبكه اي، مشاوره و ارزيابي متقاضيان، توسعه رشته اي نوين، توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي و هدفمندي حمايت ها مورد توجه قرار بگيرد، همچنين فرآيند فعلي مورد بازنگري و مدل جديد توسعه مشاغل خانگي طراحي و ارائه شد.
سنجري الگوي جديد توسعه مشاغل را ايجاد و تثبيت اشتغال از طريق كسب وكارهاي خانگي عنوان كرد و استراتژي طرح را توسعه كسب و كارهاي خانگي و محلي در بستر زنجيره ارزش مربوطه واتصال پايدار به بازار دانست.
وي يادآور شد: افزايش سهم مشاغل خانگي توسعه يافته در اقتصاد مناطق، افزايش حضور پايدار كسب و كارهاي خانگي در بازار محلي و ملي و ايجاد اشتغال پايدار در حوزه مشاغل خانگي از مهمترين دستاوردهاي مورد انتظار اين طرح است.
وي گفت: همچنين اتصال صاحبان كسب و كار خانگي به بازارهاي هدف و كسب و كارهاي مستقل به بنگاه هاي پيشرو، توانمندي متقاضيان قبل از دريافت حمايت هاي مالي و كاهش وابستگي آنها به تسهيلات از ديگر دستاوردهاي طرح مذكور است.
سنجري در تشريح جزئيات تفاهم نامه منعقده با جهاد دانشگاهي گفت: اين تفاهم نامه به منظور بهره مندي از ظرفيت هاي علمي، مديريتي، تخصصي و كاربردي جهاد در پياده سازي برنامه ها و طرح هاي وزارت متبوع منعقد شد.
وي اضافه كرد: هم افزايي در اجراي برنامه ها و طرح هاي توسعه اشتغال و كارآفريني و همكاري در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، اطلاع رساني، مشاوره شغلي و كارآفريني از ديگر اهداف اين تفاهم نامه است.
سايت ايرنا خراسان جنوبي: www.irna.ir/skhorasan
كانال تلگرام: irnabirjand@
7557*3028*خبرنگار - رقيه محمدي* انتشار- رسول محمدحسني

سرخط اخبار استان‌ها