۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱
کد خبر: 82696526
T T
۰ نفر
كاهش يك ميليون هكتاري مساحت تالاب ها و هورهاي كشور

كرج - ايرنا - رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت بر اساس نتايج پايش هاي ماهواره اي صورت گرفته از سال 80 تا 95، تالاب و هورهاي كشور حدود 1ميليون هكتار كاهش يافته و تبديل به كانون هاي توليد ريزگرد و گرد و غبار شده است.

به گزارش ايرنا، خداكرم جلالي روز يكشنبه در نشست بررسي ساختارتشكيلاتي محيط زيست و مديريت منابع طبيعي ايران در دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در كرج، با بيان اينكه جلوگيري از ايجاد چنين بحران هايي و مسايل مربوط به محيط زيست، تنها برعهده محيط زيست و منابع طبيعي نيست، اظهار داشت: مساله آب بحراني نيست كه درآينده با آن مواجه شويم، بلكه بحراني است كه هم اكنون به آن وارد شده ايم و نياز است كه در اين زمينه يك تحول در سياست گذاري ها و مديريت مربوط به سرزمين شكل گيرد.
وي اضافه كرد: اين بحران ها فراتر از تشكيلات منابع طبيعي و محيط زيست هستند و به همين منظور بايد اصل 10 قانون اساسي و حفاظت از منابع طبيعي به عنوان يك وظيفه عمومي و جلب مشاركت مردمي را را بيشتر داشته باشيم.
جلالي با اشاره به اينكه تنها نمي توان از دولت انتظار داشت كه در اين خصوص اقدام كند، خاطر نشان كرد: انجمن ها و تشكيلات مربوط به محيط زيست و منابع طبيعي در سراسر دنيا براي رسيدن به هدف مهم حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي و فعال هستند كه در كشور نيز 2 انجمن داريم اما آنچنان كه بايد نتوانسته اند وظايف خودشان را انجام دهند اين در حالي است كه با فعال شدن هر چه بيشتر مي توان بسياري از مشكلات مربوط به سياستگذاري هاي كلان و اساسي را برطرف كرد.
وي با بيان اينكه مشكلات محيط زيستي، تغيير اقليم، گرمايش زمين تنها مساله ملي نبوده و مربوط به كل جهان هستند، گفت: مسايل مربوط به محيط زيست و منابع طبيعي مساله زيربنايي و شالوده كشور هستند و اگر اين شالوده اصلاح نشود همه بناهايي كه بر پايه آن ايجاد شده اند، ماندگاري نخواهند داشت.
رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور افزود: آب، خاك و هوا سه عنصر حياتي مربوط به محيط زيست هستند كه هر سه مشكل دارند و ما از خط قرمزها عبور كرده ايم و سازمان منابع طبيعي، جنگل ها و مراتع قوام بخش اين سه عنصر و سامان بخش آنها هستند.
جلالي گفت: يكي از چالش هايي كه هم اكنون با آن مواجه هستيم موضوع ضمانت اجرا و نظارت بر عملكردها و رويكردها است. سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان مرجعي كه شاخص هاي محيط زيستي كشور را پايش و آنها را به مراجع رسمي معرفي مي كند بايد لحاظ شود.
وي با بيان اينكه درحوزه منابع طبيعي 960 هزارخانوار دامدارروستايي، عشايري و جنگل نشين داريم، ادامه داد: به تبع مسائل مربوط به طرح هاي عمراني، گردشگري، توسعه شهر و روستاها، تلفات و بيماري ها، قاچاق سوخت و ديگر موارد را به همراه دارد كه در حوزه چراي بي رويه دام و آسيب هايي كه به جنگل ها و مراتع وارد مي شود، اگر دستگاه هاي نظارتي را تضعيف كنيم در حوزه مسايل اساسي و كلان مربوط به محيط زيست عقب مي مانيم.
جلالي در بخش ديگري از سخنان خود بيان داشت: بهترين راهكار براي توجه به مسايل جهاني و ملي در خصوص محيط زيست و منابع طبيعي كشور اين است كه منابع طبيعي كشور تبديل به يك وزارتخانه شود، اين اقدام نياز محيط زيست، منابع طبيعي و كشاورزي است و با عملي شدن آن مي توان فعال تر و موثر تر در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي وارد شد.
رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: براي آينده و حل مشكلات محيط زيستي كشور بهترين كاري را كه مي توان انجام داد اين است كه اين مجموعه از اقتدار بيشتري برخوردار باشد و تبديل منابع طبيعي به وزارتخانه بسيار مي تواند در اين خصوص راهگشا و موثر باشد.
وي افزود: از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون ميلياردها تومان صرف آب هاي سطحي كشور شده اين در حالي است كه مجموع اعتبارات در همين مدت براي سفره هاي زير زميني كمتر از نيم درصد بوده اين در حالي است كه 55 درصد منابع آب هايمان را از منابع زير زميني گرفته ايم.
جلالي ادامه داد: امروز شاهد فرونشست زمين در برخي نقاط هستيم و اين نشان مي دهد كه بايد رويكرد آب در كشور توجه به سفره هاي زير زميني و تعادل بخشي در اين زمينه باشد.
وي با اشاره به اينكه محيط زيست كشور نيازمند تقويت است، گفت: در برنامه ششم توسعه حداقل بايد سالي سه ميليون هكتار آبخيزداري در كشور صورت گيرد، در 125 ميليون هكتار براي تعادل سفره هاي زير زميني بايد آبخيزداري صورت گيرد كه از اين رقم حدود 99 ميليون هكتار باقي مانده است و اگر با روش سالي يك ميليون هكتار پيش برويم حدود 100 سال زمان نياز داريم تا اين آبخيزداري به اتمام برسد.
جلالي با بيان اينكه اگر به دنبال حل بحران هاي منابع طبيعي و زيست محيطي كشور مانند آب هستيم بايد بحران جنگل و مرتع ها حل شود چرا كه اينها همه به هم پيوسته و همه هم صنف هستند، افزود: 7 ميليون هكتار از اراضي كشور شيب دار هستند ، در اغلب مناطق كشور شخم را در جهت شيب زمين مي زنند و بيشتر ين فرسايش را در اين مناطق داريم اين در حالي است كه با تبديل شدن اين اراضي به درختكاري اين فرسايش كاهش و طبق آمار معاونت زراعت حداقل يك ميليون هكتار از اراضي شيب دار را بايد تبدل به باغ بكنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به 120 ميليون واحد دامي در كشور اشاره و گفت: از اين تعداد حدود 70 ميليون واحد دامي وابسته به مرتع هستند اين در حالي است كه حدود 30 درصد دام سبك را بايد كاهش بدهيم .
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در ادامه به طرح هاي مربوط به توقف بهره برداري از جنگل هاي شمال اشاره و افزود: بهره برداري از چوب در اين مقطع متوقف شده ، اما براي آموزش دانشجويان اينگونه نيست كه پاي دانشكده منابع طبيعي در آنجا قطع شده باشد.
جلالي ادامه داد: به صورت مشخص و با تفاهم نامه هاي مشخص مي توان موضوع آموزش دانشجويان را محقق كرد.
7414/1535خبرنگار:وحيده عسكري**انتشاردهنده:داريوش غفاري