۶ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۲
کد خبر: 82680554
T T
۰ نفر

خشم هيلي از ايستادگي روسيه در كنار برجام

۶ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۲
کد خبر: 82680554
خشم هيلي از ايستادگي روسيه در كنار برجام

نيويورك- ايرنا- نماينده دائم آمريكا در سازمان ملل متحد كه مي كوشد تجهيزات دفاعي ايران را در فهرست ممنوعيت هاي برجام قرار دهد، حمايت روسيه از مواضع ايران را دليلي بر بي خاصيت بودن متن برجام دانست.

به گزارش ايرنا؛ نيكي هيلي نماينده آمريكا در سازمان ملل در دو ماه اخير با تكيه بر اتهامات بي اساس و توخالي شرط حفظ و ادامه برجام را انجام بازرسي هاي بي قيد و شرط از تاسيسات نظامي ايران دانسته و مي گويد برجام بدون بازرسي هاي مورد درخواست او فقط يك وعده تو خالي است.
يكي ازبهانه هايي كه نماينده بي اطلاع ترامپ از متن برجام به آن متوسل شده است، ماده اي از اين توافقنامه است كه به بخش 'تي' موسوم است و در آن به ممنوعيت فعاليت هايي اشاره شده كه ممكن است به ساخت ابزارهاي هسته اي منتهي شوند كه براي نمونه به ساخت مدل هاي كامپيوتري و امثال آن ها اشاره شده است.
اين درخواست هيلي و تفسير او از مفاد برجام، با مخالفت نماينده فدراسيون روسيه كه يكي از طرف هاي اصلي مذاكرات هسته اي و امضا كنندگان برجام است روبرو شده است كه مي گويد آمريكا نمي تواند و نبايد نقش پليس مفتش در مورد اين توافقنامه را بازي كند و مخالفت خود را با گسترش چنين بازرسي هايي اعلام كرده است .
نماينده دائم آمريكا در سازمان ملل به همين دليل، بيانيه اي صادر كرده و نوشته است : اگر قرار است توافقنامه هسته اي معنا و مفهومي داشته باشد، طرفين اين توافقنامه بايستي به درك و فهم مشتركي از مفاد آن برسند ، يعني اين كه همه طرفين توافقنامه بايد همان درك و فهمي را كه خانم هيلي و دولت متبوع او از مفاد اين توافقنامه دارند داشته باشند.
نماينده ترامپ در ادامه گفته است به نظر مي رسد برخي از كشور ها(يعني روسيه ) تلاش مي كنند ايران را در مقابل بازرسي هاي بيشتر محافظت كنند و افزوده است كه بدون اين بازرسي ها توافقنامه هسته اي، با گذشت دوسال از اثبات كارايي و تاثير گذاري آن، 'يك وعده تو خالي' است.
اروپام-4-541**1429**3404**انتشار: محسن اسماعيلي

سرخط اخبار جهان