۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰
کد خبر: 82623625
T T
۰ نفر

10 مرداد 96 روز استقلال گازي ايران

۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰
کد خبر: 82623625
10 مرداد 96 روز استقلال گازي ايران

تهران- ايرنا-اجراي خط لوله انتقال گاز دامغان- نكا در تامين پايدار گاز استان هاي شمالي كشور تاثير بسزايي دارد و استان مازندران ديگر وابسته به گاز وارداتي از كشور تركمنستان نيست.

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، با بيان اين كه اين خط لوله انتقال گاز بسيار ويژه و مهم است.گفت: پيش از اجراي اين خط لوله، گاز توليد شده در شركت پالايش گاز شهيدهاشمي نژاد از طريق خط لوله سرخس- نكا به استان هاي شمالي و خراسان تحويل مي شد.
حسن منتظر تربتي افزود: با افزايش مصارف اين استان ها، اين گاز در استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي مصرف مي شد و پاسخگوي ديگر استان ها نبود كه بر اين اساس تامين گاز اين مناطق از خطوط سراسري در دستور كار قرار گرفت.
به گفته مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران، از طرفي خط لوله سوم سراسري نيز تا رشت اجرا شد و همزمان واردات از تركمنستان نيز براي تامين گاز مورد نياز مناطق شمالي در جريان بود.
تربتي با بيان اينكه تامين گاز استان مازندران از شبكه موجود مطلوب نبود، تاكيد كرد: شركت ملي گاز ايران تصميم گرفت گاز اين استان را از شبكه سراسري تامين كند كه بر اين اساس اجراي خط لوله انتقال گاز دامغان-كياسر- ساري-نكا آغاز شد.
وي يادآور شد: اين خط از خط لوله انتقال گاز پارچين- سنگ بست در دامغان انشعاب مي گيرد و پس از گذر از كياسر و ساري، در منطقه پنبه چوله به خط لوله شمال متصل و تا نكا امتداد خواهد داشت.
مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران تاكيد كرد: با اجراي اين خط لوله گاز، استان مازندران ديگر وابسته به تركمنستان نيست و به طور مستقيم از شبكه سراسري تامين مي شود و مسيري نيز براي دريافت گاز تركمنستان ايجاد شده است.
تربتي اعلام كرد: اين خط علاوه بر اتصال شبكه جنوب به شمال كشور، پايداري انتقال گاز شهرهاي طول مسير را نيز افزايش مي دهد.
به گفته وي، اين خط لوله در ارتفاع دو هزار و 200 متري از سطح دريا از دامغان آغاز مي شود و پس از گذر از جنگل در سطح منهاي 20 متر آبهاي بينالمللي عبور مي كند.
مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ايران اظهار كرد: اين خط داراي 12 ايستگاه شير بين راهي، سه ايستگاه حفاظت كاتديك، دو ايستگاه ارسال و دريافت توپك و داراي هشت انشعاب است كه گاز مناطق طول مسير را تامين مي كند.
وي با اشاره به عمليات جوشكاري اين خط لوله گفت: در سال 94 حدود 33 كيلومتر، در سال 95 حدود 107 كيلومتر و در سال 96 حدود 14.5 كيلومتر از عمليات جوشكاري اين خط لوله انجام و فرآيند تست آن نيز در سال 96 انجام شد.
تربتي با بيان اينكه در مجموع هشت هزار و 200 ميليارد ريال براي اجراي اين پروژه هزينه شده است، افزود: سه هزار و 900 ميليارد ريال جهت تامين ورق و ساخت لوله، 700 ميليارد ريال ساير كالاها، 2 هزار و 200 ميليارد ريال اجرا، يك هزار و 100 ميليارد ريال تحصيل اراضي و 300 ميليارد ريال نيز در بخش منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي هزينه شده است.
به گفته وي، مديران، مسئولان و مردم همراهي خوبي در جريان اجراي خط لوله انتقال گاز دامغان- نكا داشتند و اين پروژه به نوعي فرا قوه اي بود و دادستاني نيز همياري و پيگيري خوبي داشت.
وي با بيان اينكه تامين مالي اين پروژه مسئله مهمي بود، تاكيد كرد: بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93، سندي پر از دود بود كه با درايت وزير نفت به پول بدل شد.
وي خطاب به وزير نفت گفت: به عنوان پاداشي كه براي اجراي اين پروژه به مجموعه وزارت نفت و شركت ملي گاز ايران مي دهيد، قبول كنيد در دوره بعد نيز وزارت نفت را عهده دار باشيد.
اقتصام**2022**انتشار: مرضيه فاتحي
.....................................................
منبع: نشريه وزارت نفت (مشعل)
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد