۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳
کد خبر: 82623559
T T
۰ نفر
رفع آسيب پذيري قبل از وقوع بحران انجام شود

اردبيل-ايرنا- مديركل مديريت بحران استانداري اردبيل گفت: همه دستگاه هاي عضو مديريت بحران بايد اقدامات موثر در كاهش آسيب پذيري در برابر مخاطرات طبيعي را با جديت دنبال و بصورت مستمر گزارش دهند.

مسعود امامي يگانه روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اعلام اينكه بطور منظم از اعضاي مديريت بحران استان اقدامات انجام يافته براي پيشگيري و كاهش خطرپذيري در برابر حوادث طبيعي پيگيري مي شود ، افزود: بسياري از مخاطرات از قبيل سيل ، خشكسالي ، سرمازدگي و تگرگ قابل كنترل است و با اقدامات موثر پيشگرانه ميتوان خسارات ناشي از برخي مخاطرات از قبيل زلزله را به حداقل رساند.
مدير كل مديريت بحران استانداري اردبيل شناسائي و رفع دخل و تصرفات رودخانه اي ، نوسازي بافت هاي غيرمقاوم روستائي و شهري ، اصلاح محورهاي پرخطر جاده اي ، تغيير الگوي كشت در بخش كشاورزي ، اجراي طرح هاي آبخيزداري ، شناسائي منابع آب جايگزين براي شرايط اضطراري ، اجراي دقيق ضوابط و مقررات ملي ساختمان و اصلاح سازه هاي تقاطعي را از جمله اقدامات كارگروه هاي تخصصي براي پيشگيري وكاهش خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي برشمرد و گفت: جهت گيري توزيع اعتبارات بايد در مسير ارتقا تاب آوري جامعه در برابر حوادث باشد و قبل از وقوع بحران بايد نقاط آسيب پذير شناسايي و رفع شود.
خبرنگار:يعقوب شاددل**انتشاردهنده:عارف شيرزاد
7110/ 1257

سرخط اخبار استان‌ها