۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۵۳
کد خبر: 82613757
T T
۰ نفر
مديركل دانش آموختگان دانشگاه آزاد منصوب شد

تهران - ايرنا - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با صدور حكمي، محمد عابدي را به سمت «مديركل دانش‌آمو ختگان» اين دانشگاه منصوب كرد.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگي ايرنا از دانشگاه آزاد اسلامي، در متن حكم دكتر فرهاد رهبر خطاب به عابدي آمده است: بنا به پيشنهاد معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و نظر به سوابق و تجارت ارزنده جنابعالي به عنوان مدير كل دانش‌آموختگان منصوب مي‌شويد.
«اميد است با اتكال به ذات اقدس الهي و همكاري با ساير همكاران مجموعه در انجام امور موفق و مويد باشيد.»
همچنين رهبر در نامه جداگانه‌اي، از زحمات طهمورث آقاجاني مديركل سابق دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي تشكر كرد.

** ابلاغ بخشنامه جزييات تعطيلات تابستاني مرداد 96 دانشگاه آزاد
معاونت مالي اداري دانشگاه آزاد اسلامي، بخشنامه جزئيات تعطيلات تابستاني مرداد 96 اين دانشگاه را به معاونان، مديران كل سازمان مركزي، روساي واحدهاي مستقل و مراكز استان، مراكز آموزشي و سازمان سما ابلاغ كرد.
حوزه‌ها و ادارات سازمان مركزي و همچنين سازمان سما دانشگاه بايد طوري برنامه‌ريزي كنند تا در ايام تعطيلات تعيين شده براي سازمان مركزي از 14 تا 25 مرداد ماه با بهره‌مندي كاركنان از تعطيلات نوبت دوم تابستاني، با توجه به ماهيت ذاتي‌ وظايف‌شان در صورت ضرورت پاسخگوي امور مربوط به واحدها و مراكز آموزشي و مراجعان نيز باشند.
در ايام تعطيلات تابستاني حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي سازمان مركزي درخصوص انجام امور نقل و انتقال اعضاي هيات علمي و تصويب رشته هاي دانشگاه و حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي سازمان مركزي درخصوص انجام نقل و انتقال دانشجويي، خروج از كشور دانشجويان و صدور مدارك فارغ التحصيلي دانشجويان و همچنين دفتر معاونت و دبيرخانه حوزه دانشجويي و فرهنگي فعال هستند.
همچنين حوزه معاونت اداري و مالي سازمان مركزي و دفتر معاونت درخصوص انجام امور ضروري مالي، اداري، پشتيباني و خدماتي؛ حوزه معاونت عمران سازمان مركزي درخصوص امور نگهداري و تاسيساتي؛ حوزه معاونت پژوهشي و فناوري سازمان مركزي درخصوص ارائه خدمات فناوري و اطلاعات؛ مركز سنجش و پذيرش درخصوص امور آزمون زبان EPT و پذيرش دانشجو و انجام امور ضروري؛ سازمان مركزي سما در حد رسيدگي به امور مراجعين و حوزه معاونت علوم پزشكي درخصوص كميسيون موارد خاص پزشكي فعال هستند.
در اين بخشنامه تاكيد شده تمامي معاونت ها، روساي مراكز و مديران كل سازمان مركزي ليست كاركنان را به همراه جدول زمان بندي حضور آنها به معاونت اداري و مالي دانشگاه اعلام كنند.
با توجه به حضور موسسه حسابرسي مفيد راهبر در دانشگاه و ساير موسسه هاي حسابرسي كه به استان ها معرفي شده و يا مي‌شوند، بايد واحدها و مراكز آموزشي كه در طي ايام تعطيلات اين موسسه در آن واحد مستقر هستند، با در اختيار قرار دادن امكانات و تجهيزات موردنياز به نحوي برنامه ريزي كنند تا در روند فعاليت اين موسسه‌هاي خللي ايجاد نشود. همچنين برنامه ريزي بايد به گونه‌اي باشد كه روند برنامه‌هاي دانشگاه و ارتباط با ساير ادارات و ارگان‌ها (دولتي و غيردولتي) به نحو احسن صورت پذيرد.
فراهنگ ** 9022 ** خبرنگار: رقيه نوري * انتشار: اميد غياثوند
۰ نفر