برخي مديريت هاي نامناسب دليل اين بحران است

تهران - ايرنا -كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي در مورد بحران اخير قطعي آب، برق و مخابرات در خوزستان تاكيد كرد كه براي حل بحران اين استان بايد برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اسداله قره خاني سخنگوي كميسيون انرژي در جلسه علني روز - چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي گزارش اين كميسيون در خصوص بحران اخير قطعي آب، برق و مخابرات را در خوزستان قرائت كرد.
در اين گزارش كه مشتمل بر مقدمه، طرح مساله، شرح حادثه و جمع بندي گزارش است، آمده است: برخي مديريت هاي نامناسب دليل اين بحران است.
در بخشي از اين گزارش آمده است:وضعيت نامناسب زيرساخت هاي آب و برق و مخابرات خوزستان نشات گرفته از فاكتورهاي متعدد و بي توجهي به منظور آسيب شناسي و رفع موانع و مشكلات مرتبط در ادوار مختلف، سرانجام منجر به بروز بحران در خوزستان در بهمن پارسال شد.
در ادامه اين گزارش كميسيون انرژي يادآور شد: اين كميسيون در راستاي ايفاي وظايف نظارتي خود، با تشكيل كميته ويژه اي اقدام به بررسي علل و زمينه هاي ايجاد بحران و ريشه يابي مساله كرد.
در بخشي از اين گزارش خاطرنشان شده است: استان خوزستان متشكل از اقليم كوهستاني، نيمه خشك و خشك است كه با نگاهي به وضعيت نقشه هاي توپوگرافي مي توان دريافت كه بيش از 70 درصد منطقه در وضعيت اقليمي خشك و نيمه خشك قرار دارد؛ بايد توجه داشت كه در مقياس جهاني، خاورميانه جزو مناطق خشك و نيمه خشك محسوب شده و ميزان بارندگي آن از يك سوم متوسط جهاني كمتر است.
در ادامه اين گزارش آمده است: در كنار وضعيت اقليمي، عوامل ديگري طي ساليان گذشته منجر به بروز پديده گردو غبار در خوزستان شده است و بنا به دلايلي كه در ادامه بدان اشاره خواهد شد اين وضعيت شدت پيدا كرد كه همين امر علاوه بر آلودگي محيط زيست، از طريق قطع برق، آب و مخابرات در بيشتر نقاط شهري خوزستان منجر به بروز اختلال در زندگي روزمره مردم و بحران در منطقه شد.
در بخش ديگري از اين گزارش افزوده شده است: براي حل موضوع مي توان برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت را در پيش گرفت؛ در بخش علل، با توجه به نظر بيشتر سازمان هاي مربوطه و كارشناسان امر، نياز به يك سري اقدامات بلند مدت در قالب برنامه منسجم زيست محيطي، اقدامات بين المللي و اختصاص بودجه هاي ساليانه براي حل معضل است، ولي در باب معلول ها و اينكه آيا اين وضعيت مي توانست پيش بيني شده و از بروز بحران، حداقل در قطعي آب و برق جلوگيري كرد، بايد مورد ارزيابي جدي قرار گيرد.
كميسيون انرژي در اين گزارش يادآور شد: بررسي ها و شواهد نشان مي دهد كه آلودگي هاي زيست محيطي به صورت گردو غبار با توجه به شرايط اقليمي و جغرافياي خوزستان با منشا داخلي و خارجي از ساليان پيش به وجود آمده اما در 10 تا 15 سال اخير به دليل اجرا نشدن دقيق مصوبات مربوط به خروج از اين وضعيت و برخي مديريت هاي نامناسب تشديد شده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: مقوله قطعي برق، آب و مخابرات قابل پيش بيني و پيشگيري بود اما به دليل مديريت نامناسب در بخش برق استان و انجام ندادن مسئوليت ها، تعهدات و وظايف محموله در زمان بندي خود نظير شست و شوي مقره هاي شبكه برق و يا به روز نكردن امكانات فني تجهيزات برق نظير پست ها و خطوط انتقال باعث شد، آب ، برق و مخابرات قطع شود، لذا تعلل مديران برق استان در اين قطعي محرز است.
در بخش ديگري از اين گزارش كميسيون انرژي خاطرنشان كرد: پيرو فرمايشات موكد رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم توجه ويژه حاكميت به بحران اخير خوزستان و با تاكيدات رييس مجلس شوراي اسلامي، كميسيون انرژي بلادرنگ جلسه اي در تاريخ سوم اسفند 95 با حضور معاون رييس جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، وزراي نفت و نيرو، رييس سازمان پدافند غير عامل، رييس سازمان مديريت بحران كشور، اعضاي كميسيون انرژي و مجمع نمايندگان خوزستان برگزار شد كرد و پيشنهاداتي تصويب كرد.
اهواز و 12 شهرستان خوزستان هشتم بهمن پارسال با توفان شديد گرد و غبار روبه رو بودند كه غلظت آن به همراه بارش باران، موجب قطع طولاني مدت آب ، برق و تلفن، تعطيلي ادارات و مدارس و به دنبال آن اعتراض مردمي شد.**9121**1336/ 6037
خبرنگار: سميه لاري** انتشاردهنده:عبدالحميد راجي