۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۷
کد خبر: 82573116
T T
۰ نفر
ابتكار:ستاد ملي اروميه مي تواند الگويي مناسب براي تالاب ميانكاله و خليج گرگان باشد

تهران- ايرنا- معاون رييس جمهوري ورييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت:هماهنگي بسيارخوب بين استاني، بين بخشي و ملي،همچنين بهره مندي از نگاه دانش بنيان و تجارب بين المللي موفق ازنقاط قوت و مثبت ستاد ملي درياچه اروميه است كه مي تواند براي ستاد ملي تالاب ميانكاله و خليج گرگان الگو باشد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، معصومه ابتكار در جلسه كارگروه ملي تالاب ميانكاله و خليج گرگان افزود: تلاش براي ايجاد هماهنگي بين بخشي، پي ريزي و پيگيري ساختاري در ستاد ملي تالاب ميانكاله و خليج گرگان به معناي نفي تلاش دستگاه ها نيست، بلكه تنها مي خواهيم بر اساس ساختار تعريف شده، كميته ها و كارگروه هاي متعدد شكل گرفته در سطوح مختلف ساماندهي شوند.
وي اظهار كرد: بايد بررسي كنيم كه تشكيل ستاد ملي با مصوبه دولت باشد يا به صورت ايجاد ساختاري ذيل شوراي عالي محيط زيست صورت گيرد.
معاون رييس جمهوري با اشاره به ابلاغ قانون حفاظت و احياء تالاب هاي ايران و تعيين تكليف دستگاه ها در خصوص احياء و مديريت تالاب هاي ايران، گفت: اين قانون مي تواند به انجام بهتر اقدامات و كسب نتايج بيشتر از آنها در ستاد ملي تالاب ميانكاله و خليج گرگان كمك كند.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن تاكيد بر ضرورت تعريف استراتژي و سازمان كار( تعيين سازمان ، تكاليف و برنامه زمان بندي براي آنها ) و شاخص ها در ستاد ملي، تصريح كرد: بايد بدانيم كه بايد از چه نقطه اي آغاز كنيم و به چه نقطه اي برسيم و فرآيند رسيدن به اهداف و شاخص ها را نيز مشخص كنيم.
وي خاطرنشان كرد: همچنين الزامي است تمامي كارگروه هاي متناظر يا كارگروه هاي استاني، نتايج مطالعات و تحقيقات و پژوهش هاي خود را بر اساس سازمان كار تعريف شده بيان كنند و تجميعي از اطلاعات در ستاد ملي صورت گيرد، به طور نمونه مطالعات جامع و تفصيلي در خصوص ميانكاله در سازمان حفاظت محيط زيست وجود دارد و قطعا از اين نمونه مطالعات زياد است و تجميع آن ها مي تواند كمك بزرگي باشد.
اين مقام مسئول افزود: نخستين گام تجميع اطلاعات، مطالعات، تحقيقات و پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص تالاب ميانكاله و خليج گرگان و سپس تعريف سازمان كار مناسب براي بهره مندي از اين اطلاعات است.
ابتكار ضمن تاكيد بر ضرورت تطبيق تمامي طرح ها و برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت با استراتژي ها، اهداف كلان و مديريت زيست بومي، تصريح كرد: به هيچ عنوان نبايد تصميمي اتخاذ شود كه تبعات و آثار منفي به همراه داشته باشد و البته انجام هر نوع مداخله اي نيازمند طي فرآيند خاص خود است.
معاون رئيس جمهور خاطرنشان كرد: به ويژه در موضوع مداخلات مكانيكي همچون موضوع لايروبي، انجام ارزيابي محيط زيستي ضروري است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه جلسات ستاد ملي به صورت ماهانه برگزار خواهد شد، گفت: اگر بخواهيم درياچه اروميه را به عنوان الگويي براي ستاد انتخاب كنيم بايد به موضوع سازمان كار و ساز و كار مديريتي موفق در اين حوزه توجه كنيم، هماهنگي بين استاني، بين بخشي و ملي، همچنين بهره مندي از نگاه دانش بنيان و تجارب بين المللي موفق از نقاط قوت و مثبت است كه بايد در اين الگوسازي مورد استفاده قرار گيرد.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: يكي از مهمترين دلايل موفق ستاد ملي احياي درياچه اروميه، سازمان كار و فرآيند موفق آن براي ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي، استاني، ميان استان ها و ستاد است زيرا در صورت نبود اين هماهنگي ها، اختلاف نظرها و يا تصميم سازي هاي مقطعي و محلي مي تواند آسيب زا باشد.
وي ادامه داد: البته قطعا شباهت ها و تفاوت هايي در دو اكوسيستم است، به طور نمونه مسائل آبي، موضوع رودخانه ها، مبحث برداشت آب ها و چاه هاي غيرمجاز، اقداماتي كه بايد در بخش منابع طبيعي صورت گيرد از جمله مشابهت ها است.
ابتكار ضمن تاكيد بر ضرورت نگاه مديريت زيست بومي در حفظ و احياء تالاب ميانكاله و خليج گرگان، تصريح كرد: بخشي از مشكل تالاب ميانكاله و خليج گرگان ناشي از نوسانات درياي خزر است و بخش ديگري ناشي از عدم تامين حق آبه و مديريت نادرست منابع آبي است.
معاون رئيس جمهور خاطرنشان كرد: تصميم گيري در مورد تالاب ميانكاله و خليج گرگان بايد با نگاه جامع و ملي و مشاركت همه دستگاه ها باشد.
همچنين، شهرام فداكار مديركل دفتر سواحل و تالاب هاي سازمان حفاظت محيط زيست نيز در ابتداي جلسه گزارشي از روند شكل گيري و فعاليت كميته ملي هماهنگي نجات تالاب ميانكاله و خليج گرگان ارائه داد.
وي با اشاره به اينكه وزارتخانه هاي اطلاعات، نيرو، كشور (مجموعه اي از استانداري هاي مازندران و گلستان)، جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري) و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از جمله اعضاء ستاد ملي تالاب ميانكاله و خليج گرگان هستند به برخي اقدامات آني و كوتاه مدت و بلند مدت براي خليج گرگان اشاره كرد.
فداكار ادامه داد: از جمله اقدامات كوتاه مدت پيشنهادي مي توان به لايروبي ورودي آب خزر و بازگشايي مسير دو كانال به خليج گرگان و از جمله اقدامات بلند مدت پيشنهادي مي توان به اقداماتي در حوزه آبخيز بالادست خليج گرگان و تالاب ميانكاله اشاره كرد.
مديركل دفتر سواحل و تالاب هاي سازمان حفاظت محيط زيست به پيشنهادات مطرح شده براي استفاده از تجربيات طرح احياء درياچه اروميه و درياچه آرال با شناسايي نقاط ضعف و قوت و تاكيد بر رويكرد محيط زيستي در اقدامات و رعايت شرايط اكولوژيكي تالاب و خليج نيز اشاره كرد و گفت: مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر قرار است تمام اطلاعات و گزارش هاي موجود مرتبط با موضوع را در اختيار طرح قرار دهد.
در ادامه، مسعود باقرزاده كريمي معاون دفتر زيستگاه ها و امرو مناطق سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به عنوان تالاب ميانكاله در كنوانسيون رامسر، گفت: تاكيد بر مديريت سازمان حفاظت محيط زيست بر ستاد ملي به دليل تاكيد بر مديريت زيست بومي كل حوضه آبريز به صورت مشاركتي و با احصاء چالش ها و برنامه ها و راهكارها است.
باقرزاده ضمن تاكيد بر ضرورت تعيين شاخص هاي اكولوژيك، تصريح كرد: در تالاب ميانكاله بايد بر طبق تراز اكولوژيك برنامه ريزي كرد زيرا آب بيشتر از تراز اكولوژيك نيز براي اين تالاب مضر است.
وي افزود: مهمترين اقدام، پاسخ به سه پرسش اصلي است، شوري آب تا چه حد برسد، تراز آب در چه سطحي باشد و براي اين كار چند درصد حق آبه بايد از رودخانه و چند درصد آن بايد از دريا تامين شود.
بنابراين گزارش، در ادامه جلسه ساير حاضران به بيان ديدگاه ها و پيشنهادهاي خود پرداختند. كاهش حجم آب خليج گرگان و تالاب ميانكاله در كنار تبخير بالا، ضرورت تدوين شرح خدمات براي مشاركت تمام دستگاه هاي مرتبط، ضرورت مشاركت وزارت امورخارجه براي پيگيري مسائل ديپلماتيك درياي خزر، خطر تغيير كاربري و تصرف اراضي بر اثر خشك شدن، تاثيرپذيري خليج گرگان از اتفاقات درياي خزر، ضرورت مديريت ملي و واحد در اين حوزه از جمله ديگر مباحث مطرح شده در اين جلسه بود.
علمي 9014**1440
دريافت كننده: كيميا عبدالله پور ** انتشار: گلشن
براي اطلاع از اخبار متنوع علمي و فناوري، با كانال علمي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
irnaelm@
https://telegram.me
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه