۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۲۱
کد خبر: 82525051
T T
۰ نفر
اعلام اسامي 115 نامزد تاييد صلاحيت شده انتخابات شوراهاي اسلامي شهر بيرجند

بيرجند - ايرنا - فرمانداري بيرجند اسامي و كد 115 نامزد تاييد صلاحيت شده پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي اين شهررا براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي 29 ارديبهشت ماه اعلام كرد.

از مجموع اسامي داوطلبان اعلام شده مركز خراسان جنوبي، 14 نفر زن هستند.
با اعلام اسامي تاييد صلاحيت شده، فعاليت تبليغاتي نامزدهاي شوراهاي اسلامي شهر بيرجند از ساعت 24 چهارشنبه شب آغاز شد و تا 24 ساعت قبل از راي گيري ادامه دارد.
اسامي نامزدها بدين شرح است:
- 1 آقاي كيهان ابراهيمي فرزند عباسعلي كد نامزد 125
- 2 آقاي سيدمحمدزمان ابطحي فرزند سيدغلامرضا كد نامزد 126
- 3 آقاي محمدرضا آتش افرازه فرزند علي اكبر كد نامزد 127
- 4 خانم مونا احمدي فرزند حسين كد نامزد 129
- 5 آقاي مجيد آذري سراب فرزند محمد رضا كد نامزد 141
- 6 آقاي غلامرضا آرام مشهور به آرام فرزند حسن كد نامزد 142
- 7 آقاي حسن اردشيري فرزند محمدعلي كد نامزد 145
- 8 آقاي ايمان آزادمهر فرزند علي اكبر كد نامزد 146
- 9 آقاي عليرضا اعتباري فرزند حسين كد نامزد 148
- 10 آقاي عبداله اقتدائي فرزند غلامرضا كد نامزد 149
- 11 آقاي عليرضا الهياري فرزند محمدحسين كد نامزد 151
- 12 آقاي غلامرضا اندرزگويان فرزند علي كد نامزد 152
- 13 آقاي مهدي آهني فرزند محمدرضا كد نامزد 154
- 14 آقاي حميد بازاري فرزند هادي كد نامزد 156
- 15 آقاي سامان بهرامي مشهور به دكتر سامان فرزند محمد حسن كد نامزد 157
- 16 خانم آسيه بهروان فرزند محمد حسين كد نامزد 158
- 17 آقاي ابراهيم تقي زاده فرزند محمد حسين كد نامزد 162
- 18 خانم الهام جاني فرزند حسن كد نامزد 164
- 19 آقاي علي جعفري فرزند محمد كد نامزد 165
- 20 آقاي حسين جمالي پور فرزند برات كد نامزد 168
- 21 آقاي غلامحسين جهاني مشهور به جاني فرزند محمد علي كد نامزد 169
- 22 آقاي حسن رضا چهكندي نژاد فرزند حسين كد نامزد 171
- 23 آقاي ابراهيم حسن زاده فرزند علي اصغر كد نامزد 172
- 24 آقاي عليرضا حسني فرزند محمد گل كد نامزد 174
- 25 آقاي رضا حسني صفت مشهور به دكتر حسني فرزند محمد كد نامزد 175
- 26 آقاي سيدمصطفي حسيني فرزند سيد محمد كد نامزد 178
- 27 آقاي نويد خرم شاد فرزند محمدرضا كد نامزد 182
- 28 آقاي حسن خسروي فرزند حسين كد نامزد 185
- 29 آقاي جمشيد خسروي بيژائم فرزند محمد كد نامزد 186
- 30 آقاي محمد خوشنام فرزند حسين كد نامزد 187
- 31 آقاي ياسر دانائي فر فرزند غلامرضا كد نامزد 189
- 32 آقاي حميدرضا دستجردي فرزند غلامرضا كد نامزد 191
- 33 آقاي حامد دلاوري فرزند صمد كد نامزد 192
- 34 آقاي مجتبي ذاكريان فرزند محمدعلي كد نامزد 195
- 35 آقاي جواد رحمتي زاده فرزند حسين كد نامزد 196
- 36 خانم معصومه رضائي فرزند عليرضا كد نامزد 212
- 37 آقاي سيدحامد رضازاده فرزند سيد علي اكبر كد نامزد 214
- 38 آقاي محمدرضا رفيعي فرزند مهدي كد نامزد 215
- 39 آقاي علي زاهد فرزند محمدباقر كد نامزد 216
- 40 آقاي حميدرضا زحمت كش فرزند محمد كد نامزد 218
- 41 آقاي حسين زرگري فرزند احمدعلي كد نامزد 241
- 42 آقاي جعفر زرين جك فرزند اسحاق كد نامزد 242
- 43 آقاي محمد زماني فرزند علي كد نامزد 245
- 44 آقاي محمد زماني فرزند علي اكبر كد نامزد 246
- 45 آقاي رضا زنگوئي فرزند مرتضي كد نامزد 248
- 46 آقاي علي رضا زنگوئي دوم فرزند محمدعلي كد نامزد 249
- 47 خانم سمانه سالاري فرزند محمد كد نامزد 251
- 48 آقاي عباس سروري فرزند صمد كد نامزد 252
- 49 خانم فاطمه شباني فرزند محمد كد نامزد 257
- 50 آقاي محمدرضا شريف مقدم فرزند حسينعلي كد نامزد 258
- 51 آقاي هومر شكري فرزند محمد علي كد نامزد 259
- 52 آقاي سيدفرهاد شهبازيان مشهور به مزاري فرزند سيد احمد كد نامزد 261
- 53 آقاي سيدابراهيم شواكندي فرزند سيدحسين كد نامزد 262
- 54 آقاي حسين صباغ مشهور به مهندس صباغ فرزند غلامرضا كد نامزد 264
- 55 آقاي محمد صحرائي فرزند علي كد نامزد 265
- 56 آقاي محمدرضا صدر فرزند محمدعلي كد نامزد 267
- 57 آقاي حسين صمديان فرزند محمد كد نامزد 269
- 58 آقاي محمدعلي طاهري بجد مشهور به دكتر طاهري فرزند عبدالرحيم كد نامزد 271
- 59 خانم فاطمه طرفه فرزند حسين كد نامزد 272
- 60 آقاي اميرحجت طوفاني نژاد فرزند جواد كد نامزد 274
- 61 آقاي محمود عباسي فرزند محمد علي كد نامزد 275
- 62 آقاي مهدي عبدالرزاق نژاد مشهور به حاج آقا عبد الرزاق فرزند عليرضا كد نامزد 276
- 63 آقاي رضا عجم فرزند كريم كد نامزد 278
- 64 آقاي عباس عدل فرزند علي كد نامزد 279
- 65 آقاي محمدرضا عرب پور فرزند محمدحسين كد نامزد 281
- 66 آقاي حامد عرب زاده فرزند علي كد نامزد 282
- 67 آقاي سيداميرحسين علوي فرزند مهدي كد نامزد 284
- 68 آقاي سيدمحمدكاظم علوي فرزند سيد حسين كد نامزد 285
- 69 آقاي عماد علي آبادي فرزند حاجي محمدحسن كد نامزد 286
- 70 آقاي محمدرضا علي آبادي فرزند برات كد نامزد 287
- 71 آقاي سيدمحمدكاظم عندليب مقدم فرزند سدحسن كد نامزد 289
- 72 خانم حوا عيدي فرزند غلامرضا كد نامزد 291
- 73 آقاي محمدحسن فخار فرزند عليرضا كد نامزد 292
- 74 آقاي مهدي فرجامي فرد فرزند علي اصغر كد نامزد 294
- 75 آقاي ولي اله قادري فرزند غلامحسين كد نامزد 295
- 76 آقاي محمدعلي قاسم زاده نداف مشهور به نداف فرزند حسن كد نامزد 296
- 77 آقاي مجتبي قاسمي فرزند عزيزالله كد نامزد 297
- 78 خانم زينب قاسمي تودشكي فرزند حسين كد نامزد 298
- 79 آقاي سيدمهدي كاظمي فرزند سيدغلامرضا كد نامزد 415
- 80 آقاي محمدحسن كاميابي مسك مشهور به كامياب فرزند غلامحسين كد نامزد 416
- 81 آقاي محمدحسين كدخدا فرزند غلامرضا كد نامزد 418
- 82 آقاي عليرضا كرباسڃي فرزند محمدحسين كد نامزد 419
- 83 آقاي علي كريمي مزيدي فرزند محمد علي كد نامزد 421
- 84 آقاي مهدي گرامي فرزند محمد كد نامزد 425
- 85 آقاي احمد لطايفي فرزند محمد كد نامزد 426
- 86 آقاي سعيدرضا لطيفي فرزند محمدعلي كد نامزد 427
- 87 آقاي مجيدرضا لطيفي فرزند محمدعلي كد نامزد 428
- 88 آقاي جواد مالكي فرد فرزند محمدحسين كد نامزد 429
- 89 آقاي مصطفي محمدزاده فرزند علي كد نامزد 452
- 90 آقاي عليرضا محمودي راد مشهور به دكتر محمودي راد فرزند سيف اله كد نامزد 454
- 91 آقاي احسان مداح مشهور به خبرنگار فرزند غلامحسين كد نامزد 456
- 92 آقاي علي مرادي فرزند محمد كد نامزد 457
- 93 آقاي محمدرضا مرادي فرزند محمد كد نامزد 458
- 94 آقاي مسعود مستقيم فرزند عليرضا كد نامزد 462
- 95 آقاي حسين مسگر فرزند مهدي كد نامزد 464
- 96 خانم الهام مطهريان فرزند غلامرضا كد نامزد 465
- 97 آقاي رضا مظفرنيا فرزند محمد حسين كد نامزد 467
- 98 آقاي محمدحسن مقري مشهور به مهندس مقري فرزند محمد حسين كد نامزد 468
- 99 آقاي محمدعلي مهدوي كيا فرزند غلامرضا كد نامزد 469
- 100 خانم زهره موهبتي زهان فرزند زين العابدين كد نامزد 471
- 101 خانم سيده بنفشه ميركاظمي فرزند حسن كد نامزد 472
- 102 آقاي مهدي ميري مشهور به مهندس مير فرزند محمود كد نامزد 474
- 103 آقاي مهدي ميري فرزند كاظم كد نامزد 475
- 104 آقاي محمود ناصري مقدم فرزند غلامحسن كد نامزد 478
- 105 آقاي احسان نجارباشي فرزند محمدرضا كد نامزد 479
- 106 آقاي قاسم نخعي پور فرزند ابراهيم كد نامزد 481
- 107 آقاي محسن نوانديش فرزند محمد كد نامزد 484
- 108 آقاي عباسعلي نيك فرزند غلامحسين كد نامزد 486
- 109 آقاي حسن نيك سالار فرزند غلام كد نامزد 487
- 110 آقاي سيدعلي هاشم آبادي فرزند سيد محمد كد نامزد 489
- 111 خانم فاطمه زهراء هلال بيرجندي فرزند محمد حسن كد نامزد 492
- 112 خانم متين هوشمندي فرزند حسن كد نامزد 494
- 113 آقاي مهدي وفائي فرد فرزند رضا كد نامزد 495
- 114 آقاي ناصر ولي پورمطلق فرزند مهدي كد نامزد 496
- 115 آقاي مرتضي يزدان شناس فرزند محمدابراهيم كد نامزد 497
توجه :
- نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 9 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذ رأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 9 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
- هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري بيرجند در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.
- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.
6054* خبرنگار و انتشاردهنده - مريم پنجابي