۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷
کد خبر: 82518529
T T
۰ نفر

تشديد عطش زمين هاي شرق مازندران

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷
کد خبر: 82518529
تشديد عطش زمين هاي شرق مازندران

ساري- ايرنا- تحليل بارندگي هاي هفت ماه سال زراعي جاري (از مهر پارسال تا پايان فروردين ماه سال جاري ) نشان مي دهد كه كاهش بارندگي ،عطش زمين در شهرهاي مركزي و شرق مازندران را نسبت به دوره بلندمدت و مدت مشابه سال قبل ،تشديد كرده است.

به گزارش ايرنا و براساس اعلام اداره كل هواشناسي ،متوسط بارش هفت ماه سال زراعي 95-96در استان حدود 447ميلي متر بوده كه نسبت به دوره بلند مدت حدود 12درصد و نسبت به مدت مشابه سال زراعي گذشته حدود 24درصد كاهش نشان مي دهد.
بنابر اين گزارش در اين مدت تنها در سه ايستگاه نوشهر، سيابيشه و آمل به ترتيب حدود 10، 2 و يك درصد نسبت به دوره بلند مدت افزايش بارش اتفاق افتاد و بيشترين كاهش هم به ترتيب دشت ناز 34، گلوگاه 32 ،بندر امير آباد 28، كياسر 27 قراخيل قائمشهر 16 و ساري 13درصد بوده است.
**كاهش 23درصدي متوسط حجم روان آب هفت رودخانه دائمي و مهم مازندران
بر اساس اعلام دفتر مطالعات شركت آب منطقه اي مازندران حجم آبدهي هفت رودخانه مهم استان از جمله نكا رود، تلار ،چالوس ، چشمه كيله ، هراز ، بابلرود، و تجن يكهزارو 180 ميليون متر مكعب بوده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23درصد و در مقايسه با دوره شاخص درازمدت ،34درصد كاهش نشان مي دهد.
همچنين وضعيت تغييرات حجم آبخوان آب زيرزميني فروردين ماه امسال در مقايسه با ماه اسفند گذشته حدود 6 ميليون متر مكعب كاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته 38 ميليون متر مكعب كاهش يافته است.
كاهش بارندگي و تغيير الگوي بارش، كم شدن دبي آب رودخانه ها، پايين رفتن ايستايي آبهاي زيرزميني و پيشروي آب شور به آب شيرين در سواحل نشانه هاي پيشروي خشكسالي در استان مازندران است.
خشكسالي سال هاي گذشته موجب برداشت هاي بي رويه از چاهها ،چشمه ها و سفره هاي زير زميني در زمين هاي شرق مازندران شده است و تنها افزايش ميزان بارندگي در ارتفاعات و مناطق كوهستاني مي تواند جان دوباره اي به آنها بدهد.
به دليل نوع محصولات كشاورزي استان (برنج ، گندم ديم، سيفي جات و باغات) ضريب حساسيت استان مازندران به خشكسالي بسيار بالاست، بدين معنا كه بر خلاف استان هاي ديگر، خشكسالي خفيف تهديد بزرگي براي كشاورزي و اقتصاد مرتبط با آن در استان مازندران خواهد بود.
مازندران داراي 2سد بزرگ شهيد رجايي و البرز و هشت سد كوچك با ظرفيت 324 ميليون مترمكعب و وجود 800 قطعه آببندان با ظرفيت 350 ميليون متر مكعب از مهم ترين منابع تامين آب شاليزارهاي استان محسوب مي شوند.
حجم بارندگي سالانه در مازندران 15 ميليارد متر مكعب برآورد مي شود كه حدود 9 ميليارد متر مكعب آن طبق آمارهاي رسمي شركت آب منطقه اي و هواشناسي تبخير مي شود و تنها حدود شش ميليارد متر مكعب آن در دسترس قرار مي گيرد كه از اين ميزان چهار ميليارد متر مكعب آب هاي سطحي است.
استان مازندران با داشتن بيش از 300 هزار هكتار زمين كشاورزي و 160 هزار هكتار باغ در توليد هفت نوع محصول رتبه اول و هشت نوع ديگر رتبه دوم و سوم كشور را دارد.
خبرنگار: سيد رضا هاشمي كروئي **انتشار دهنده: سيد محسن حسن نيا
6990/1899