۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8250864
T T
۰ نفر

رییس جمهوری وارد ارمنستان شد

۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8250864
رییس جمهوری وارد ارمنستان شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 داخلی.سیاسی.رییس جمهوری.ارمنستان "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری روز دوشنبه برای گشایش خط لوله گاز ایران - ارمنستان، وارد جمهوری ارمنستان شد. رییس جمهوری را در این سفر وزیران امور خارجه، نفت و نیرو همراهی می کنند. مشعل خط لوله گاز ایران - ارمنستان امروز با حضور روسای جمهوری دو کشور در سمت ارمنستان روشن می شود. طول این خط لوله 110 کیلومتر می باشد و قادر به انتقال روزانه 10 میلیون مترمکعب گاز است. مدت زمان اجرای طرح انتقال گاز ایران به ارمنستان براساس قرارداد منعقده 930 روز بوده که به دلیل اهمیت آن به 650 روز کاهش یافته است. عبور از ارتفاع دو هزار و 800 متری از جمله نکات بارز اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ایران به ارمنستان است که تمامی مراحل آن توسط متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده است. سیام.1554-1572
۰ نفر