برطرف كردن مشكلات روانی واجتماعی كشور در گروی استفاده ازروانشناسان /تبلیغات انتخابات را به سمت سلامت اجتماعی ببرید

تهران-ایرنا- رئیس پژوهشكده علوم شناختی و مغز دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی گفت: كشور درسه حوزه محیط زیست، اقتصادی و مسائل اجتماعی و روان مشكلات جدی دارد و جامعه روانشناسان نقش موثری در مواجهه و برطرف كردن مشكلات اجتماعی و روانی دارند.

به گزارش خبرنگارایرنا، حمیدرضا پوراعتماد درنشست خبری در سازمان بهزیستی كشور افزود: مشكلات روانی و اجتماعی در كشور، فوق العاده زیاد است و آمار و ارقام نشان می‌دهد در شاخص های اجتماعی و روانی مانند اعتیاد، آموزش و افت تحصیلی در10 سال گذشته، وضعیت رو به بهبودی نداشتیم.
وی افزود: سیستم‌های كشور از استفاده از خدمات روانشناسان محروم ماندند درحالیكه سلامت اجتماعی و روانی یكی از اركان مهم كیفیت زندگی و بهزیستی است.
رئیس پژوهشكده علوم شناختی و مغز دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی گفت: نقشه راهبردی 20 ساله نظام، فرد سالم و جامعه سالم را مدنظر دارد اما سئوال اینجاست كه آیا در این مسیر قرار گرفته ایم.
پوراعتماد تاكید كرد: بدون كمك جامعه روانشناسان و مشاوران دسترسی به اهداف فرد سالم در جامعه سالم، میسر نیست.

**نرخ خدمات روانشناسی واقع بینانه نیست
رئیس پژوهشكده علوم شناختی و مغزدانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی درپاسخ به سئوال یكی ازخبرنگاران مبنی بر تعرفه های بالای برخی روانشناسان گفت: در تمام اصناف و حرفه ها، سوءاستفاده هایی وجود دارد اما مردم باید فقط به مراكز دارای پروانه معتبر مراجعه كنند.
پوراعتماد از مردم خواست تا تعرفه های غیرقانونی را به كمیسیون تخلفات گزارش كنند.
وی اظهاركرد: قیمت های خدمات روانشناختی ازسوی سازمان نظام روانشناسی اعلام شده و كاملا مشخص و بین40 هزار تا 97 هزار تومان متغیر است.
وی تصریح كرد: نرخ گذاری خدمات روانشناختی، واقع بینانه نیست و مشكلاتی مانند اخذ تعرفه بیشتر پیش می آید اما آنچه قانون می گوید، فصل الخطاب است.

**تبلیغات انتخاباتی را به سمت سلامت اجتماعی ببرید
رئیس پژوهشكده علوم شناختی ومغز دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی گفت: گمان می رود اگر تبلیغات انتخابات به سمت سلامت اجتماعی و روانی برود، آن نامزدها شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارند.
پوراعتماد افزود: این پیش بینی ها از تئوری بازی - زیرشاخه علم ریاضی - حاصل می شود.
اجتمام*9185*1724*
خبرنگار: سادات حسینی خواه * انتشار: حسین فتح الهی
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه