۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰
کد خبر: 82480382
T T
۰ نفر
پژوهشگاه علوم انساني ظرفيت هاي حوزه «اقتصاد مقاومتي» را اعلام كرد

تهران-ايرنا- رييس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در ارتباط با سال «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» در نامه اي به وزير علوم، بخشي از ظرفيت هاي پژوهشگاه را اعلام كرد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اين پژوهشگاه در فرآيند سه سال اخير ورود به برنامه ريزي راهبردي و اجراي آن، اكنون از ظرفيت، توانمندي، زيرساخت ها، تشكل ها و شبكه هاي متنوعي برخوردار است كه مي تواند در برابر نيازهاي ملي و كشوري، از خود عكس العمل درخور نشان دهد.
پژوهشگاه در دو سال اخير به ويژه سال گذشته «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» حساسيت زيادي به خرج داده و درمورد رهنمودهاي مقام معظم رهبري، چندين نشست تخصصي، همايش ملي و گفت و گوهاي علمي برگزار كرد كه نتايج آن به زودي در قالب كتاب منتشر خواهد شد.
پژوهشگاه به همراه آن اقدامات و هماهنگي هاي اثربخشي نيز انجام داده است كه گزارش مشروح آن در سال 1395 به وزارت علوم اعلام شده است.
پژوهشگاه علوم انساني در سال اقتصاد اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل با استفاده از توانايي ها، تشكل ها و شبكه هاي گسترده در متن فعاليت هاي علمي-پژوهشي سازمان، همايش پردامنه اي از صاحب نظران درون و برون سازمان با همكاري ساير سازمان ها از جمله مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري، صدا و سيما و چند سازمان ديگر سامان داده كه در توليد فكر و انديشه و تفكر، راهبرد و راهكار؛ بروز و ظهور نوعي فرهنگ جديد متناسب اقتصاد مقاومتي مؤثر بوده است.
حسينعلي قبادي رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در ارتباط با سال
«اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» در نامه اي در تاريخ 5 فروردين ماه 96 به محمد فرهادي وزير علوم، بخشي از ظرفيت هاي پژوهشگاه را در اين خصوص منعكس كرد.
پژوهشگاه علوم انساني با استفاده از شرايط ممتاز اخير همزمان با اجراي برنامه پنجساله راهبردي، كلان طرح و اعتلا و ساماندهي علوم انساني معطوف به پيشرفت كشور را نيز به عنوان «طرح هادي» برنامه راهبردي پنج ساله، در برنامه خود قرار داده است.
در طرح اعتلاء كه متشكل از سه حوزه كاري: مباني، تاريخ و تحول علوم انساني و كاري است در حوزه كاري، اكنون در آستانه سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال، مي تواند پشتوانه فكري و نرم افزاري اين شعار سال باشد.
مقوله هاي توليد و اشتغال از حوزه هايي هستند كه رابطه تنگاتنگي با سه حوزه اصلي فرهنگ، آموزش و پژوهش دارند.
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در كلان طرح اعتلاء و ساماندهي علوم انساني معطوف به پيشرفت كشور، در حوزه كاربست علوم انساني در يك هم انديشي شبكه اي صاحب نظران علوم انساني، موفق شده است اهم مسائل مبتلابه كشور را در ارتباط با حوزه هايي مثل آموزش، اشتغال و وضعيت نهادهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، مديريتي، سياستگذاري، اجرايي را در چارچوب طرح هاي پژوهشي احصا كند.
پژوهشكده علوم انساني كاربردي، پژوهشكده اقتصاد و ساير پژوهشكده هاي مرتبط پژوهشگاه علوم انساني و كارگروه «كاربست» طرح اعتلاء و برنامه اقدام مشترك در اين زمينه را ارائه خواهند كرد.
فراهنگ**9187**1027**خبرنگار: حميدرضا بازگشا**انتشار دهنده: جواد دهقاني
۰ نفر

سرخط اخبار فرهنگ