۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹
کد خبر: 82469349
T T
۰ نفر
افرانت بيانيه شركت ارتباطات مشترك شهر را خلاف واقع دانست

تهران- ايرنا- شركت افرانت پس از قطع فعاليت دكل مخابراتي كه به 58 سازمان و شركت دولتي و خصوصي خدمات ارايه مي كرد با صدور بيانيه اي به دلايل اين رويداد و همچنين اتهامات مطرح شده از سوي شركت ارتباطات مشترك شهر پاسخ داد.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي شركت افرانت، در 25 اسفند ماه، فعاليت دكل مخابراتي متعلق به افرانت كه خدمات ارتباطات راديويي و اينترنتي 58 سازمان و شركت دولتي و خصوصي را تامين مي كند، قطع شد. اين دكل در مجموعه ايميدرو مستقر بوده اما خدمات گسترده اي را براي ساير سازمان ها فراهم مي كرد.
در واكنش به وقوع اين رخداد و حاشيه هاي ايجاد شده، شركت افرانت بيانيه اي را منتشر كرده است كه در آن آمده است:
«در شرايطي كه با مساعدت مسولين مختلف در دولت، شوراي شهر، فرمانداري و دستگاه هاي نظارتي و با ورود موثر و دستورمستقيم شهردار تهران، براي رفع مشكل در اسرع وقت در روزهاي گذشته، فرايند رفع مشكل قطعي اينترنت و خدمات عمومي 58 شركت و سازمان با تلاش شبانه روزي پرسنل افرانت در اخرين ساعات كاري سال براي تحويل گيري و برپايي مجدد دكل و نصب راديوهاي مخابراتي بر روي آن و راه اندازي مجدد خدمات سازمان هاي مزبور ادامه داشت، شركت 'ارتباطات مشترك شهر' كه وظيفه تسهيل وكمك به برقراري ارتباطات شهري را بر عهده دارد، بجاي انجام دستورات صادره و همكاري در جهت حل رفع مشكل مبادرت به صدور بيانيه اي كرد كه موجب توقف كامل عمليات نصب دكل و برقراري مجدد خدمات سازمان هاي مزبور بدليل احتمال تخريب مجدد آن از سوي شركت ارتباطات مشترك شهر شد.»
اين بيانيه مي افزايد: «صرفنظر از مشكل پيش آمده براي سايت ايميدرو كه با دخالت مسولين ذيربط مرتفع خواهد شد، بدليل وجود مطالب خلاف واقع و موهن در بيانيه شركت ارتباطات مشترك شهر، پاسخ شركت افرانت جهت اطلاع عموم بشرح زير اعلام مي شود:
1-شركت افرانت بعنوان اولين شركت ارايه دهنده خدمات اينترنت با دسترسي مستقيم از طريق ماهواره به backbone شبكه اينترنت بين الملل از بيست سال قبل و اصولا سال ها پيش از تاسيس شركت ارتباطات مشترك شهر، خدمات اينترنتي خود را از طريق خطوط استيجاري مخابرات موسوم به Leased Line و پس از جمع آوري خطوط مزبور توسط مخابرات بدليل ظرفيت پايين آنها، از طريق راديو هاي نصب شده برروي دكل هاي مخابرتي ارايه مي كند و ساير شركت هاي اينترنتي نيز بدليل وجود مشكل زيرساخت مخابراتي موسوم به فرسنگ اخر (Last Mile)، براي برقراري ارتباط با سازمان ها يا شركت هاي مصرف كننده خدمات سرويس هاي اينترنت پرسرعت اختصاصي از همين روش استفاده مي كنند.
و لذا با وجود صدها دكل مشابه در سطح شهر تهران معلوم نيست چه مشكلي در مورد دكل ايميدرو وجود داشته كه موجب قطع آن در آخرين ساعات آخرين روز كاري سال و در شرايطي كه ادارات بدليل تقارن زمان انتخاب شده با آغاز تعطيلات رسمي كشور تنها از طريق الكترونيكي قادر به ارايه خدمات و انجام و پايش امور تحت نظر خود هستند شده است. آثار اين اقدام غير مدبرانه در قطع سرويس هاي عمومي سازمان هاي مهم حاكميتي و دولتي و عام المنفعه هنوز برطرف نشده و قطعا مسوليت قانوني پاسخگويي در مورد خسارات وارده بر عهده مجريان آن است.
٢-درباره ادعاي واهي ناايمن و غير استانداردبودن دكل ايميدرو و به خطر انداختن سلامت شهروندان كه براي اولين بار در بيانيه مطرح شده، لازم است مستندات فني و رسمي مربوطه كه مبناي اين ادعاي خلاف واقع است ارايه شوند.
لازم به ذكر است همه دكل هاي مخابراتي شركت افرانت بدليل رعايت اصول فني و مهندسي و الزامات ISO در برپايي و نگهداري انها در طول بيست سال گذشته در مقابل شرايط نامساعد جوي و عوامل قهري از قبيل زلزله، صاعقه وطوفان با سرعت 120 كيلومتر بر ساعت مقاومت كرده و در طول بيست سال حتي يك مورد مشكل بوجود نيامده است.
٣-مناسب است شركت ارتباطات مشترك شهر كه شركت هاي مشابه آن در سراسر دنيا وظيفه ايجاد دكل در نقاط مناسب شهر و اجاره ان به اپراتورهاي مخابراتي با هدف پرهيز از هزينه هاي دوباره براي ايجاد دكلهاي تكراري در سطح شهر توسط اپراتورهاي مختلف و كمك به حفظ زيبايي شهر و صرفه جويي وقت و هزينه براي تمام اپراتورهاي مخابراتي در ارايه خدمات خود به مردم را برعهده دارند، آماري از دكل هايي كه براي تقويت ارتباطات راديويي در شهر از زمان تاسيس خود ايجاد و در اختيار اپراتورهاي مخابراتي و شركتهاي اينترنتي (كه شديدا علاقمند و نيازمند به دريافت چنين سرويسي هستند) قرار داده است ارايه كند.
همچنين با توجه به اشاره آن شركت به غير قانوني بودن دكل مستقر در ايميدرو مناسب است آمار كل دكل هاي مخابراتي قانوني و غير قانوني مورد استفاده شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي شهر تهران (اعم از ISP،ISDP وFCP) و تعدادي از آنها كه موفق به دريافت مجوز از شركت ارتباطات مشترك شهر براي دكل خود شده اند را با ذكر نام شركت هاي دريافت كننده مجوز و تعداد مجوز صادره براي ايشان براي اطلاع اعضاي محترم شوراي شهر و تنوير افكار عمومي ارايه كند.
٤- درباره دكل ايميدرو بدليل افزايش فشار شركت ارتباطات مشترك شهر براي جمع آوري آن، مكاتبات مختلف براي كسب مجوز از شركت مزبور انجام و تقاضاي وقت جهت ملاقات شد كه نه تنها مجوز صادر نشد بلكه حتي از دادن وقت ملاقات در سطح مديران پايين دست و پاسخ به درخواست شركت براي دادن مهلت انتقال راديوها نيز خودداري شد.
در نهايت بدليل نزديكي به پايان سال و احتمال تخريب دكل ايميدرو و قطع سرويس 58 سازمان و شركت نامه شماره 61881/95 در تاريخ 16/12/1395 با ذكر ليست كامل شركت هاي متاثر از تخريب دكل و آثار سوء آن به مديريت شركت ارتباطات مشترك شهر ارسال و براي جلوگيري از بروز وقفه در خدمات مراكز مزبور تقاضاي مهلت براي تعيين سايت جايگزين و صدور مجوز براي نصب دكل بر روي آن و انتقال راديوهاي موجود به محل جديد صادر شد كه هيچگونه پاسخ مثبت و اقدامي را ازسوي شركت ارتباطات مشترك شهر بدنبال نداشت.
٥- درباره ادعاي واهي عدم استفاده از فيبر بدلايل منفعت طلبانه ضمن حفظ حق اقدام قانوني بر عليه مسولين مقصر در تخريب دكل ايميدرو و مطالبه زيان هاي مادي و معنوي ناشي از آن، عدم اطلاع شركت ارتباطات مشترك شهر از مشكلات ارتباطي 'فرسنگ آخر' كه همه ارايه دهندگان خدمات اينترنت بدليل آن مجبور به ارايه سرويس از طريق راديو هستند و طرح ادعاهاي بي اساس از قبيل استفاده از راديوهاي آماتوري و غيره در رسانه هاي عمومي براي تشويش افكار عمومي بجاي ان باعث تعجب و تاسف است.
لازم بذكر است شركت افرانت مانند ساير شركت هاي FCP در سالجاري مبلغ بيست ميليارد تومان بعلاوه سالانه سه درصد از درامد خود را براي دريافت پروانه FCP پرداخت كرده است تا بتوانند بصورت قانوني دكل هاي مخابراتي خود را نصب و ارايه سرويس كند.
در خصوص ادعاي خلاف واقع استفاده از راديوهاي اماتور نيز لازم بذكر است اين شركت براي ارتباطات راديويي خود از راديوهاي مجاز و نيز فركانس هايي كه بر اساس پروانه به شركت هاي FCP واگذار مي شود استفاده مي كند و هدف واقعي از ذكر مطالبي تحت عنوان راديوي آماتوري و غير مجاز و غيره در بيانيه مزبور با علم به خلاف واقع بودن اين مطالب مشخص نيست.
٦- در مورد اظهارات موجود در بيانيه مبني بر اينكه 'بر اساس مقررات ارائه سرويس هاي مخابراتي (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي)، شركت هاي صاحب دكل بايد هر ساله حداقل 10 درصد ارتباطات راديويي را به بستر فيبر نوري منتقل كنند و ارتباطات اينترنتي با اهميت خصوصاً ارتباطات دولتي و حاكميتي را قطعاً از طريق ارتباطات فيبر نوري و با هاستينگ ديتاسنتر ملي ارائه كنند'، مناسب است شركت ارتباطات شهر شماره و تاريخ مصوبه فوق را اعلام كند تا مسايل براي عموم بيشتر مشخص شود.
در مورد ديتاسنتر ملي هم جهت اطلاع مديران شركت ارتباطات مشترك شهر پروژه ديتاسنتر ملي سالهاست متوقف شده و سياست دولت استفاده از ديتاسنترهاي بخش خصوصي است كه مهمترين آن متعلق به افرانت است كه در تابستان سال جاري توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بعنوان يكي از اركان شبكه ملي افتتاح شد.
٧- درباره عدم جواز شركت افرانت براي تداوم استفاده از دكل ايميدرو كه از سال ١٣٨٥ براي ارايه سرويس اينترنت به مشتركين اين شركت مورد استفاده قرار دارد لازم به ذكر است بدليل اعلام مديريت شركت ارتباطات شهر به ايميدرو مبني بر اينكه به غير از افرانت به هر شركتي مي تواند سايت خود را اجاره دهد، قرارداد اجاره با گذشت سه ماه از زمان ختم آن هنوز تمديد نشده است. علت مخالفت شركت ارتباطات مشترك شهر با صدور مجوز استفاده از دكل ايميدرو براي افرانت و همزمان اعلام آمادگي براي واگذاري مجوز نصب دكل جديد به شركت جديد از سوي شركت ارتباطات مشترك شهر كه در بيانيه خود به آن (بدون ذكر نام شركت مزبور) اشاره كرده مشخص نيست و با توجه به ضرورت شفاف سازي فعاليت شركت هايي كه از منابع عمومي استفاده مي كنند مناسب است نام شركت جديد و علت اين برخورد دوگانه از سوي آن شركت در صدور مجوز استفاده از دكل براي شركت هاي مختلف اعلام شود.
٨- در مورد اظهارات مندرج در بيانيه مبني براي القاي اينكه كسب مجوز از فرمانداري براي تخريب دكل انجام شده، بر اساس استعلام بعمل آمده، فرمانداري تهران صرفا ضوابط را تصويب و اصولا از ورود به مصاديق و صدور مجوز قلع و قمع دكل چه مورد سايت ايميدرو و چه هر سايت ديگري خودداري مي كند.
در خاتمه ضمن تشكر مجدد از كليه مسولين محترم بويژه شهردار محترم تهران در خصوص صدور دستور رفع مشكل، با ياداوري اينكه با قطع دكل هر شركت اينترنتي، ارايه خدمات الكترونيكي ده ها شركت و سازمان بر بستر شبكه ملي اطلاعات بطور همزمان قطع مي ‌شود، جاي اين سوال باقيست كه چرا از ميان صدها دكل فاقد مجوز در سطح شهر، شركت ارتباطات مشترك شهر تنها اين دكل حساس و مرتبط به سازمان‌ها و شركتهاي مهم حاكميتي، دولتي و خصوصي را در اين زمان تخريب كرده است؟
چرا اين شركت دكل ‌هاي قانوني براي استفاده شركت‌ هاي اينترنتي فراهم نكرده است؟ چرا مجوزهاي استفاده از دكل بصورت گزينشي صادر مي شوند؟ چرا زمان لازم براي انتقال دكل و راديوها داده نشده؟ چرا بر خلاف وظايف قانوني محوله، شركت ارتباطات مشترك شهر راسا از طريق پيمانكار تخريب وظيفه جمع اوري دكل را راسا آنهم در اخرين ساعات كاري سال بر عهده گرفته و عليرغم دستور صاره عمليات تخريب را متوقف نكرده است؟ و نهايت چرا عليرغم دستور صريح مافوق هنوز از صدور مجوز و همكاري براي راه اندازي مجدد سرويس خودداري مي كند و پاسخگو نيست؟
با اين نوع برخوردها آن هم در شرايطي كه دستور رفع مشكل از سوي مديران ارشد صادر شده معلوم نيست چگونه قرار است اقتصاد مقاومتي كه پايه هاي آن بر توسعه كارآفريني و صنايع دانش بنيان و ارتقاي بهره وري از طريق توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) استوار است و همچنين توسعه شبكه ملي اطلاعات كه ايجاد آن با استفاده از ظرفيت هاي بخش دولتي و خصوصي در دستور كار جدي دولت براي استفاده مردم از خدمات دولت الكترونيكي و تسهيل دريافت خدمات براي امور جاري و كسب و كار ايشان از اين طريق قرار دارد، تحقق يابد؟ »
اقتصام**2022**1429
دريافت:ميثم طاهري**انتشار:محسن طاهرزاده
۰ نفر