۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸
کد خبر: 82464238
T T
۰ نفر

روزنامه هاي ايتاليا - سه شنبه 24 اسفند

۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸
کد خبر: 82464238
روزنامه هاي ايتاليا - سه شنبه 24 اسفند

رم - ايرنا - برگزيت و چالش اسكاتلند عليه انگليس، دوسوم ايتاليايي ها منتقد دولت هستند، فراخوان اعتصاب تاكسي ها، كاهش توليدات صنعتي ايتاليا، تهديد بروكسل عليه ايتاليا و انتقام تركيه از اروپا از جمله عناوين مهم روزنامه هاي روز سه شنبه 24 اسفند ايتاليا است.

*** كوريره دلاسرا
- برگزيت، اسكاتلند و همه پرسي براي خروج از انگليس
- دو سوم ايتاليايي ها منتقد دولت پائولو جنتيلوني است
- فراخوان اعتصاب تاكسي ها براي روز 23 مارس
- كشف ردپاي بزرگترين دايناسور ايتاليايي در استان ابروتزو

*** لارپوبليكا
- راي گيري در اسكاتلند براي ماندن در اتحاديه اروپا
- لندن، آري نهايي به برگزيت
- تركيه روابط با هلند را قطع كرد: بازنگري در توافق در قبال پناهجويان

*** لاستمپا
- اسكاتلند و تركيه، اروپا را تكان مي دهند
- نيروهاي ويژه روسي نزديك به مرز ليبي، آمريكا از حمايت از حفتر مي ترسد
- توليدات صنعتي ايتاليا ، بدترين كاهش ماهانه از سال 2012
- ترامپ در صدد استقلال در انرژي

*** ايل جورناله
- تهديد بروكسل عليه ايتاليا: مانور اقتصادي را انجام دهيد
- سفير ايتاليا در امريكا مطلوب واقع نشد
- انتقام تركيه، بازنگري در توافق اروپا و پناهجويان
اروپام**461*1572

سرخط اخبار جهان