۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸
کد خبر: 82457225
T T
۰ نفر
خدمات مجمع خيرين سلامت كلاله الگوي ساير شهرستان هاي گلستان است

كلاله - ايرنا - معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و رئيس مركز بهداشت گلستان با اشاره به خدمات مجمع خيرين سلامت كلاله در عرصه تامين زيرساخت هاي عمراني بهداشت و درمان، گفت: با اين اقدامات، مجمع خيرين سلامت اين شهرستان، الگوي ساير شهرستان هاي استان محسوب مي شود.

به گزارش ايرنا ، محمدرضا هنرور روز چهارشنبه در آيين توديع و معارفه مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كلاله با بيان اينكه كليه خانه هاي بهداشت گلستان ملكي است، افزود: احداث خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني، شهرستان كلاله را به جايگاهي رسانده كه مي توان درراستاي ارتقاي كيفيت و توسعه بيش از پيش نظام ارجاع، گام هاي اساسي برداشت.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ورئيس مركز بهداشت گلستان با تقدير از خدمات دكترعليرضا ممشلي مدير پيشين شبكه بهداشت ودرمان كلاله، دكتر مهيار كلوي را به سمت مدير جديد شبكه بهداشت ودرمان اين شهرستان معرفي كرد.
دكتر عليرضا ممشلي مدير پيشين شبكه بهداشت ودرمان كلاله در سخناني با تشكر از همكاري هاي فرماندار، اعضاي مجمع خيرين سلامت و دستگاه هاي اجرايي مرتبط و دست اندركاران بهداشت ودرمان اين شهرستان، اظهار داشت: با توجه به همكاري ها و مساعدت هاي صورت گرفته، عرصه بهداشت ودرمان اين شهرستان از شرايط خوبي برخوردار است.
مدير جديد شبكه بهداشت ودرمان كلاله نيز در اين آيين گفت: قبل از اينكه درماني عمل كنيم، بهداشتي بايد عمل نماييم زيرا بيشترفعاليت هاي ما بخاطر مشكلات موجود در عرصه بهداشت است.
دكتر مهيار كلوي، خدمت در مراكز بهداشتي درماني به مدت 16 سال و فعاليت در واحد نظارت بر درمان شهرستان گنبد به مدت
پنج سال را از جمله سوابق كاري خود اعلام كرد.
شهرستان كلاله با بيش از 110هزار نفر جمعيت، در شرق استان گلستان قرار دارد.
7478/1860
خبرنگار: حاجي محمد خدري ** انتشارد هنده: تاج محمد شيري