۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵
کد خبر: 82441754
T T
۰ نفر
300 هزار واحد مشمول فرار مالياتي در كشور شناسايي شد

مشهد- ايرنا- رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: 300 هزار واحد در سال جاري در كشور شناسايي شده اند كه قبلا ماليات پرداخت نمي كردند و مشمول فرار مالياتي مي شدند.

به گزارش ايرنا، سيد كمال تقوي نژاد روز پنجشنبه در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان خراسان رضوي مشهد افزود: با پيگيري هاي انجام شده رقم پرداختي ماليات يك نفر معادل 250 ميليارد تومان شده است.
وي اظهار كرد: در گذشته براي صدور پيش فاكتورها براي موسسه ها و بانك ها ماليات تشخيص داده مي شد وليكن در شرايط فعلي مشكلات اين حوزه رفع شده است.
وي با اشاره به اينكه دريافت ماليات در كشورهايي ديگر بسيار بيشتر از ايران است ، اظهار كرد: در كشورهاي اروپايي 25 درصد درآمد كشور از ماليات است اما در كشور ما اين رقم هفت و سه دهم درصد است
رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: در پايان برنامه ششم توسعه بايد سهم ماليات از توليد ناخالص ملي به 11 درصد برسد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: بايد براي اينكه اين درامد از جيب فعالان اقتصادي به تنهايي پرداخت نشودف بايد راهكارهايي مناسبي در نظر گرفته شود.
وي ادامه داد: خراسان رضوي در سال گذشته حدود سه هزار 800 ميليارد تومان بودجه در اختيار داشته است كه از اين ميزان 52 درصد آن به ماليات اختصاص پيدا كرده است.
تقوي نژاد با اشاره به اينكه رشد درآمدهاي مالياتي در سال 94، در كل كشور 30 درصد اما در خراسان رضوي 20 درصد بوده است، خاطر نشان كرد: نرخ رشد مصوب درآمدهاي مالياتي در كشور در سال 96 حدود 10 درصد تصويب شده است وليكن براي خراسان رضوي هشت و هفت دهم درصد در نظر گرفته شده است.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور اظهار كرد: اگر فردي آورده اي در واحد توليدي دارد بايد به سازمان امور مالياتي اظهار كند تا از طريق نرخ عقد مشاركتي آن واحد توليدي از پرداخت ماليات معاف شود.
وي با اشاره به اينكه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي تحت هيچ شرايطي از طريق فشار به موديان دنبال نمي شود، گفت: برخي اظهار مي دارند كه چرا در شرايطي كه ركود در اقتصاد وجود دارد ماليات بيشتري اخذ مي شود كه در اين خصوص ماليات بر اساس قانون اخذ مي شود و اگر واحد توليدي زيان ده گردد مالياتي دريافت نمي شود.
تقوي نژاد با تاكيد بر اينكه اطلاعات همه سپرده ها را از بانك مركزي دريافت مي كنيم، تصريح كرد: قانون اجازه مي دهد كه 5 سال گذشته هر مجموعه را بررسي كنيم تا در صدور حكم جهت دريافت ماليات مد نظر قرار بگيرد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: به استان هاي كشور اعلام شده است هر فردي كه ماليات خود را تا پايان سال 95 پرداخت كند مشمول بخشودگي جرايم مي شود.
عليرضا رشيديان استاندار خراسان رضوي نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه برگزاري چنين جلساتي مي تواند مشكلات مالياتي واحدهاي مختلف استان را حل كند، اظهار كرد: بايد شرايط به گونه اي فراهم گردد تا ديدگاه هاي همه واحدهاي مختلف در خصوص ماليات بررسي شود و راهكارهاي مناسب در نظر گرفته شود.
7498/6012خبرنگار توحيد آرش نيا** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني