يك استاد دانشگاه:مديريت پس از بحران با مشكل جدي روبه رو است

بجنورد- ايرنا- يك استاد دانشگاه با اشاره به حادثه آتش سوزي ساختمان تجاري پلاسكوگفت: مديريت پس از بحران با مشكل جدي روبه رو است.

حجت الله عامري روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در بجنورد در حاشيه همايش ملي زلزله، مديريت بحران و دورنماي آينده اظهار داشت: نياز به كارها و برنامه ريزي جدي تري داريم، و آموزش ها بايد بيشتر بوده و شرايط با يد به نحوي باشند كه مردم نيز در مديريت بحران مشاركت داشته باشند.
وي با بيان اينكه بايد از حادثه پلاسكو درس بگيريم گفت: در مهندسي زلزله بايد خيلي جدي تر به موضوع توجه شود.
وي تصريح كرد: در حوزه مقررات ملي ساختمان اقدامات خوب انجام شده است اما در اجرا، اتفاقاتي كه انتظار مي رفت هنوز رخ نداده است.
عامري به حادثه آتش سوزي ساختمان پلاسكو اشاره و اظهار كرد: آنچه در مقررات ملي ساختمان داريم و ويرايش هاي مختلف داشتيم مشكلاتي دارد از جمله اينكه مالك ساختمان هاي كهنه مكلف نشدند كه ساختمان را به روز كند.
وي با بيان اينكه مالكان ساختمان هاي عمومي مكلف به تامين ايمني و به كار بستن ضوابط ايمني هستند گفت: وزارت كشور بايد به تمام شهرداري ها ابلاغ كند كه ضوابط آتش نشاني و ايمني درتمام ساختماني هاي عمومي كشور رعايت شود.
اين استاد دانشگاه افزود: ساختماني كه 54 سال قدمت دارد و هيچ هزينه اي صرف بازسازي و بهسازي اش نشده است و توان مقابله در برابر زلزله ندارند.
وي اظهار داشت: اين بناها در زماني ساخته شده كه كشور فاقد مقررات خوب بوده و يا مقاوم سازي در اولويت نبوده است اما اكنون بايد قانوني باشد كه طي يك زمان مشخص تمام ساختمان ها مقاوم سازي شوند.
وي با بيان اينكه در حوزه بهسازي ساختمان و مقاومت در برابر زلزله خلاء قانون داريم گفت: نياز است تكليف قانوني مشخص باشد كه ساختمان هاي موجود نيز مقاوم سازي شوند و بايد با اعطاي تسهيلات و يا ساير كمك ها گام هاي موثري برداشته شود كه از بحران جلوگيري كنيم.
اين استاد دانشگاه افزود: 23.5 ميليون واحد مسكوني داريم كه حدود 16 ميليون واحد مسكوني پس از تاسيس نظام مهندسي ساختمان ساخته شده است كه تلاش شده است با اصول مهندسي ساخته شده است اما درباره ساختمان هاي قديمي تر كه پيش از تشكيل سازمان نظام مهندسي بنا شده اند بايد تصميم جدي در سطح ملي براي آن بناها گرفته شود.
همايش ملي تخصصي زلزله مديريت بحران و دورنماي آينده از روز گذشته در بجنورد آغاز و تا عصر جمعه ادامه دارد.
1744 **انتشاردهنده: علي اصغرافتاده