۲۱ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۱
کد خبر: 82381367
T T
۰ نفر

سه گام بزرگ و همزمان هاشمي

۲۱ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۱
کد خبر: 82381367
سه گام بزرگ و همزمان هاشمي

تهران- ايرنا- دوران مسئوليت‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با فرازهاي بسياري همراه بوده است، يكي از اين فرازها در دوران 8 ساله جنگ تحميلي است. دراين دوران كه كشور با جنگ نابرابري مواجه بود، دولت بايد سياست‌هاي خاصي را دردستور كار قرار مي‌داد تا علاوه بر پشتيباني از جنگ حداقل معيشت مردم را نيز تأمين كند.

در يادداشت روزنامه ايران كه به قلم طهماسب مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي
منتشر شد، مي خوانيم: در اين هشت سال آيت‌الله هاشمي رياست مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشتند و با وجود اعتقاد به نظام اقتصاد رقابتي براي اجرايي كردن سياست‌هاي خاص دوران جنگ بشدت از دولت حمايت كردند.

اين درحالي بود كه در بدنه دولت و ميان كارشناسان برخي معتقد بودند كه حتي در دوره جنگ نيز بايد سياست‌هاي اقتصاد رقابتي دنبال شود، اما حمايت‌هاي كامل ايشان از دولت باعث شد قوه مجريه بتواند سياست منطقي را دراين دوران خاص دنبال كند.
درهمين دوران دركنار پشتيباني از شرايط ويژه دوران جنگ از توسعه كشور هم غافل نبودند،براي مثال درآن دوران ايشان ساخت متروتهران را با نگاهي به آينده پايتخت مد نظر داشتند و با وجود مخالفت‌هاي زيادي كه دراين زمينه وجود داشت يك تنه اين ايده را پيش بردند و امروزه مردم تهران از مترو بهره‌مند هستند.

پس از پايان جنگ تحميلي كه آيت‌الله هاشمي به‌عنوان رئيس جمهوري انتخاب شدند، نظام اقتصادي كشور به دليل شرايط خاص دوران جنگ به سمت اقتصاد متمركز و دولتي پيش رفته بود و بايد به حالت عادي خود بازمي گشت كه در قالب سياست‌هاي تعديل اقتصادي اين كار انجام شد و گام‌هاي بلندي براي اصلاح ساختارها انجام شد.
دركنار اين بخش‌هاي بزرگي از كشور در هشت ساله جنگ تحميلي ويران شده بود و به بازسازي نياز داشت و برهمين اساس بازسازي مناطق جنگي هم طرح ديگري بود كه در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني در دستور كار قرار گرفت.سومين پديده دراين دوران ،سازندگي كشور بود.

درحالي كه در دوران جنگ و به منظور تأمين هزينه‌هاي آن بودجه كمي به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته بود، پس از جنگ ،ايشان تحرك طرح‌هاي عمراني را در اولويت دولت خود قرار داد و دراين سال‌ها شاهد اجراي طرح‌هاي بزرگي درسطح كشور بوديم.
اين سه فعاليت همزماني بود كه در دوران رياست جمهوري آيت الله هاشمي اجرا شد. اين درشرايطي است كه به طور معمول دولت‌ها يكي از اولويت‌ها را به‌عنوان برنامه اصلي خود انتخاب و بتدريج به ساير اولويت‌ها مي‌پردازند اما ايشان يكي از معدود مديراني بود كه توانست هر سه اولويت را به صورت همزمان پيگري و به سرانجام برساند. بدين ترتيب دراين دوره آقاي هاشمي سياست‌هاي تعديل اقتصادي، بازسازي و توسعه زيربناها را كه به دوران سازندگي مشهور شد دنبال كرد.

البته دراين دوره نياز به نقدينگي بالا باعث شد حجم نقدينگي افزايش يابد و نرخ تورم نيز رشد كند كه از نتايج طبيعي اين سياست‌هاي توسعه‌اي بود اما از سال 1374 به بعد با اتخاذ سياست‌هاي ديگري اين شاخص‌ها نيز مديريت شد.

بنابراين به نظر مي‌رسد اثرات و نتايج مثبت و البته سختي‌هاي اين دوران مي‌تواند موضوع مناسبي براي تحقيق‌ها و پژوهش‌هاي دانشگاهي باشد.

پس از دوران رياست جمهوري نيز آيت الله هاشمي به‌عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب شدند كه دراين دوره نيز سياست‌هاي راهگشايي درعرصه اقتصاد دنبال كردند. يكي از اين سياست‌ها كه تأثير زيادي در اقتصاد كشور داشت تدوين سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بود كه زمينه حضور بخش خصوصي در اقتصاد را فراهم كرد. همچنين قوانين بسيار ديگري كه بدون حمايت‌هاي ايشان به ثمر نمي‌رسيد دراين دوران به نتيجه رسيد.

از جمله قانون جلب سرمايه‌گذاري خارجي كه بارها ميان مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد كرد و درنهايت در مجمع تشخيص مصلحت به تأييد رسيد و منشأ تحرك‌هاي مثبتي در اقتصاد ايران شد.

منبع: روزنامه ايران، 1395.10.21
**گروه اطلاع رساني**9117**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه