درآمد پروازهاي عبوري از آسمان ايران به خزانه كل كشور واريز مي شود

تهران- ايرنا - معاون توسعه مديريت منابع شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران مي گويد، پرداخت هاي هواپيماهاي عبوري از آسمان ايران به صورت ارزي به خزانه كل واريز ، سپس با نظر سازمان برنامه و بودجه اين مبالغ براي هزينه هاي جاري و عمراني شركت فرودگاه هاي كشور صرف مي شود.

به گزارش روز شنبه ايرنا، محمدرضا امامي در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اين در حالي است كه يكي از نهادهاي نظامي اعلام كرده است بايد 30 درصد درآمد حاصل از پروازهاي عبوري به آنها پرداخت شود.
وي با بيان اينكه هر گونه پرداخت هاي شركت هاي هوايي بايت پروازهاي عبوري بايد طبق روال قانوني به خزانه كل كشور واريز شود، گفت: هركسي كه بر مسايل مالي شركت هاي دولتي اشراف دارد، مي داند تمام درآمدهاي شركت هاي دولتي بايد به خزانه واريز شود.
امامي در ادامه با اشاره به بدهي شركت هاي هوايي داخلي به اين شركت يادآور شد: شركت هاي هوايي كه از آسمان ايران عبور مي كنند و يا به ايران پرواز دارند به شركت فرودگاه ها بدهي ندارند و صورتحساب خود را در موعد مقرر پرداخت مي كنند و اگر در زمان تعيين شده بدهي آنها پرداخت نشود در زمينه برنامه هاي پروازي آنها تجديد نظر مي كنيم.
معاون توسعه مديريت منابع شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران با بيان اين كه اكنون ميزان بدهي شركت هاي داخلي به شركت فرودگاه ها بين 5 تا 7 هزار ميليارد ريال است، گفت: اين در حالي است كه تاكنون نتوانستيم تعدادي از چك هاي شركت‌هاي هوايي را وصول كنيم.
به گفته اين مقام مسوول در شركت فرودگاه هاي كشور، درآمد حاصل از پروازهاي عبوري بابت ارايه خدمات ناوبري هوايي است و نهادهاي نظامي سهمي در اين خدمات ندارند و قانون اجازه پرداخت آن را به سازمان هاي نظامي نمي دهد.
امامي تاكيد كرد: تمام عمليات مالي شركت فرودگاه هاي كشور در مجمع عمومي اين شركت تصميم گيري و هر سال نيز توسط حسابرس ها به دقت كنترل مي شود تا انحرافي در اين زمينه نداشته باشيم.
معاون توسعه مديريت منابع شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران يادآور شد: خوشبختانه در 2 سال گذشته در جلسات مجمع عمومي شركت فرودگاه‌ها انحرافي از بودجه اين شركت مطرح نشده است و همه درآمدهاي ما به خزانه كل كشور واريز و از آنجا با رعايت ضوابط و مقررات براي هزينه كرد به ما تخصيص داده مي شود تا براي توسعه صنعت فرودگاهي و خريد تجهيزات پيشرفته و نيروهاي متخصص هزينه شود.
امامي در ادامه افزود: خريد و نصب يك دستگاه رادار 300 ميليارد ريال براي شركت فرودگاه هاي كشور هزينه دارد و ضروري است تمام تجهيزات ناوبري هوايي كشور همواره با خريد هاي مناسب بروز شود.
به گزارش ايرنا، با اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) و لغو تحريم ها، شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد براي نوسازي تجهيزات ناوبري هوايي ايران 250 ميليون دلار از شركت هاي معتبر بين المللي تجهيزات مورد نياز خود را خريداري كند و خريد سه دستگاه رادار براي سه فرودگاه مهم كشور از جمله آنها است.
آمارها نشان مي دهد هم اكنون روزانه به طور ميانگين يك هزار پرواز عبوري از آسمان ايران مي گذرد.
اقتصام**1108**1561**خبرنگار: ايرج منصوري** انتشاردهنده: مژگان توانا