۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۳۳
کد خبر: 82375839
T T
۰ نفر
نخست وزير ايتاليا: تروريسم و افراط گرايي در زندان ها و اينترنت توسعه مي يابد

رم - ايرنا - پائولو جنتيلوني نخست وزير ايتاليا با اشاره به تهديدات تروريسم و افراط گرايي در اين كشور هشدار داد كه اين امر در زندان ها و اينترنت توسعه مي يابد.

به گزارش ايرنا، نخست وزير ايتاليا روز پنجشنبه پس از ديدار با كميسيون مطالعات بر روي پديده افراط گرايي در اين كشور، در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با 'ماركو مينيتي' وزير كشور گفت: يكي از نتايج مهم كار اين كميسيون، مشخص كردن مسيرهايي است كه در آن افراط گرايي توسعه پيدا مي كند . اين پديده در برخي اماكن مانند زندان ها و از طريق شبكه اينترنت بيش از ساير اماكني كه در سال ها و دهه هاي گذشته دنبال كرديم، به چشم خورده است. البته شرايط در خصوص سوژه هاي افراطي گري متفاوت است اما بايد در زندان ها و شبكه اينترنت براي پيشگيري از آن كار كرد.
وي افزود: پديده افراط گرايي در ايتاليا از نظر ابعاد كمتر از ساير كشورهاست اما اينكه شمار افراد راديكالي و يا جنگجويان خارجي كمتر است نبايد باعث شود كه ما آن را كم اهميت محسوب كنيم.
جنتيلوني گفت: البته اين تهديد به ما اجازه نمي دهد كه معادلات نامناسب ميان پناهجويان و تروريسم انجام دهيم. دولت بر روي قطب نمايي كار مي كند كه از يك سو شامل سياست هاي مهاجرتي موثرتر براي تركيب فعاليت هاي بشردوستانه و پذيرش و از سوي ديگر سياست اقتدار و موثرتر در اخراج مهاجران غير قانوني باشد.
وي افزود: ايتاليا تلاش زيادي براي مقابله با افراط گرايي و تهديدات تروريستي مي كند و در اين جبهه نياز به يك تعهد ميان مدت، با جوامع اسلامي براي فعاليت هاي پيشگيرانه است. من به همراه وزير كشور با كميسيون مطالعات در باره پديده افراط گرايي ديدار كردم. اين كميسيون 5 ماه برروي انواع افراط گرايي ها در محافل اقليت هاي اسلامي كار كرد. اين كاري است كه ادامه مي يابد زيرا نياز دولت براي درك بهتر روش ها و مسيرهاي افراط گرايي و براي اينكه بتواند بهتر با اين پديده مقابله كند، امروز خاتمه نمي يابد بلكه اين فعاليت بايد ادامه داشته باشد.
وزير كشور ايتاليا نيز گفت: مراكز شناسايي و اخراج موسوم به 'Cie ' بايد ابعاد كوچكتر و متفاوت از گذشته داشته باشند. اين مراكز بايد فقط ميزبان مهاجران غير قانوني كه قرار است اخراج شوند، باشد و ربطي به گذشته ندارد زيرا هدف ديگري را دنبال مي كند. اين مراكز ارتباطي با پذيرش پناهجويان ندارد بلكه با انهايي كه بايد اخراج شوند كار دارد.
وزارت كشور ايتاليا پيشتر نيز با اشاره به تدابير امنيتي و فعاليت هاي پيشگيرانه، در مورد خطر شيوع افراط گرايي در زندان هاي اين كشور هشدار و اعلام كرد: ما براي ريشه كن كردن اين خطر و از ميان برداشتن ويروس افراط گرايي از داخل زندان ها و جلوگيري از شيوع آن كار مي كنيم. ايتاليا را مي توان كشوري امن محسوب كرد اما مخاطرات آن كاملا رفع نشده است.
'اندرا اورلاندو ' وزير دادگستري ايتاليا نيز اخيرا از وجود 345 زنداني با گرايش ها و تمايلات افراط گرايي هشدارداده بود. در ايتاليا حدود 52 هزار نفر در 195 ندامتگاه زنداني هستند كه از اين تعداد در مجموع پنج هزار و 786 نفر مسلمان هستند. بيش از 200 تن از زندانيان مسلمان، تحت نظارت ويژه قرار دارند. به خصوص در زندان 'روسانو كالابرو' (در اطراف شهرستان كوزنتزا) 21 زنداني متهم به تروريسم بين المللي محبوس هستند.
بر اساس آمارهاي وزارت كشور ايتاليا، 133 نفر از سال 2015 تاكنون به اتهامات تروريستي از اين كشور اخراج شده اند كه از اين تعداد 66 نفر در سال 2016 و يك نفر در سال 2017 اخراج شد. در پي حملات تروريستي در اروپا تدابير امنيتي در ايتاليا به ويژه در فرودگاه ها و بنادر تشديد شده است.
مراكز تاريخي و باستاني مهم، منطقه اطراف واتيكان و اهداف حساس نيز بدقت تحت نظارت مأموران امنيتي قرار گرفته و كنترل ها تقويت شده اند. كنترل شبكه اينترنت و شنود تلفني افراد مشكوك نيز از جمله رويكردهاي امنيتي ايتاليا براي مبارزه عليه تروريسم و جذب نيرو در اين كشور است.
شبد**9122*461* انتشار دهنده: مهدي نعمتي