۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴
کد خبر: 82363106
T T
۰ نفر

مه غليظ پرواز اصفهان به بوشهر را لغو كرد

۷ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴
کد خبر: 82363106
مه غليظ پرواز اصفهان به بوشهر را لغو كرد

بوشهر- ايرنا - مسئول روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان بوشهر گفت: به علت مه گرفتگي كم سابقه در فرودگاه بين المللي بوشهر پرواز ساعت 21:25 دوشنبه شب اصفهان به بوشهر لغو شد.

سميرا ميرزايي روز سه شنبه درگفت وگو با ايرنا افزود: پرواز شماره 255شركت هواپيمايي ايران اير با وجود دو بار پرواز در دوشنبه شب و بامداد روز سه شنبه از فرودگاه اصفهان به سمت بوشهر اما به دليل غلظت مه گرفتگي در فرودگاه بوشهر نتواست فرود آيد و ناچار به بازگشت به اصفهان شد.
وي اضافه كرد: پرواز ياد شده بار اول در ساعت 21:25 دقيقه دوشنبه شب و باردوم در ساعت پنج دقيقه بامداد روز سه شنبه اصفهان را به مقصد بوشهر ترك كرد اما به دليل ديد كم فرودگاه بوشهر موفق به نشستن در اين فرودگاه نشد و بناچار به فرودگاه اصفهان بازگشت.
ميرزايي بيان كرد: اين پرواز در ساعت 04:00 بامداد روز سه شنبه بطور كلي لغو شد.
وي يادآروشد: همچنين به علت مه غليظ صبحگاهي و ديد كم خلبان در فرودگاه بين المللي بوشهر پروازهاي صبح روز سه شنبه شركتهاي آسمان و زاگرس در مسير تهران به بوشهر و بالعكس با تاخير روبرو شد.
ميرزايي افزود: بر اثر مه غليظ، ديد خلبان در فرودگاه بين المللي بوشهر در صبح روز سه شنبه به زير 50 متر رسيد كه در اين شرايط امكان انجام هيچ پروازي وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه ديد خلبان براي نشستن هواپيما دو هزار و 500 متر است يادآور شد: سيستم كمك ناوبري درصورتي كه ارتفاع ديد بيش از 800 متر باشد قادر به فراهم كردن زمينه نشستن هواپيما در فرودگاه است.
ميرزايي افزود: برهمين اساس پرواز 3914و 3915 هواپيماي ام دي 82 شركت آسمان و 4024و 4025 ايرباس 320 شركت زاگرس در مسير تهران به بوشهر و بالعكس با تاخيري كه زمان آن معلوم نيست روبه رو برو شده است.
7210/6043** خبرنگار: سيده نير قيمي** انتشار دهنده: خدانظر خواجه