توسعه بيمه كشاورزي سبب كاهش هزينه و مشكل دولت در زمان بروز خسارت مي شود

بيرجند - ايرنا - مدير صندوق بيمه كشاورزي خراسان جنوبي گفت: از ابزارهاي مهم ريسك پذيري بيمه محصول كشاورزي است و توسعه بيمه به معناي كاهش هزينه ها و مشكل دولت در زمان بروز خسارت هاست.

جواد غنچه، چهارشنبه شب در چهارمين جلسه كار گروه تخصصي خشكسالي، سرما زدگي و مخاطرات كشاورزي استان افزود: بيمه در كنار ساير بخش هاي كشاورزي خدمات مطلوبي به بهره بردار ارائه مي كند.
وي گفت: فلسفه وجودي صندوق بيمه كشاورزي حمايت از بهره بردار در مقابله با خسارت هاي قهري است.
وي به عملكرد بيمه كشاورزي استان اشاره كرد و افزود: خراسان جنوبي در سه سال گذشته جايگاه اول در بيمه شتر كشور را دارد همچنين در دام سبك با 520 هزار راس دام سبك جزو استان هاي دوم و سوم كشور محسوب مي شود.
وي بيان كرد: روند بيمه زراعت روندي نزولي دارد و سطح بيمه زراعت بين 15 تا 18 هزار هكتار در استان متغير است اما بيمه باغات روند صعودي دارد و حدود 11 هزار تا 12 هزار سطح باغات بيمه شده استان است.
به گزارش ايرنا، غنچه يادآور شد: بر اساس برنامه اي كه توسط صندوق بيمه كشاورزي كشور ابلاغ شده است 17 درصد باغات استان بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرد اما در حوزه دام از چهار ميليون دام بيمه شده كشور يك هشتم دام سبك در استان تحت پوشش بيمه قرار دارد.
وي اظهار كرد: دولت ها عمدتا به بحث بيمه كشاورزي اهتمام جدي نمي ورزند اين موضوع جاي بررسي دارد بحث تامين منابع مالي بيمه در رديف هاي بعدي قرار مي گيرد يا تامين مالي ندارد.
وي عنوان كرد: ريسك بيمه كشاورزي در خراسان جنوبي به دليل تغيير اقليم و خشكسالي بسيار بالاست به همين دليل ضريب خسارت محصولات باغي، زراعي و دامي در استان هم بسيار بالاست.
مدير صندوق بيمه كشاورزي خراسان جنوبي افزود: ضريب ريسك استان در مقايسه با خراسان رضوي در دام سبك 2 برابر است اين موضوع سبب شده تعرفه هاي بيمه با توجه به اينكه محاسبه تعرفه بر اساس ضريب ريسك انجام مي شود مدام تعرفه هاي بيمه در استان افزايش يابد كه مشكل خاصي در بيمه پذيري استان ايجاد كرده است.
به گفته غنچه بيمه كشاورزي امري است كه 33 سال در استان فرهنگ سازي و ترويج و آرام آرم پيش بيني مي شود ميزان استقبال كشاورزان از صندوق كاهش يافته است.
وي اظهار كرد: كاهش سطح بيمه كشاورزي سبب مراجعه زياد كشاورزان به فرمانداري ها، بخشداري ها و مديريت ها، ورشكستگي در بخشي از توليد كنندگان، كاهش سرمايه گذاري در بخش، كاهش اشتغال در بخش كشاورزي، مهاجرت و عوارض اجتماعي خواهد شد.
وي يادآور شد: در حال حاضر كه حدود 12هزار ميليارد ريال غرامت در سراسر كشور در حال پرداخت است پيشنهاد مي شود سهم استان جدا تا بر اساس مبلغ كمكي دولت، برنامه ريزي لازم در استان انجام شود.
براي دريافت لحظه به لحظه اخبار خراسان جنوبي به كانال تلگرامي irnabirjand@ ملحق شويد.
*7557* 2047 *خبرنگار* رقيه محمدي - انتشار دهنده - عباسقلي اشكورجيري