آشفتگي عميقي در سياست گذاري علمي، تحقيقاتي در كشور وجود دارد

دزفول - ايرنا - رئيس دانشگاه علوم پزشكي دزفول با اشاره به مشكلات كشور ناشي از بي توجهي به صاحبان علم و پژوهش گفت:آشفتگي عميقي در حوزه سياست گذاري علمي،تحقيقاتي و پژوهشي در كشور وجود دارد.

به گزارش ايرنا يوسف پريدار روز شنبه در آئين افتتاح نمايشگاه پژوهش شمال خوزستان در دزفول افزود:متاسفانه در حوزه سياستگذاري علم ،تحقيقات و پژوهش آشفتگي هاي زيادي در كشور وجود دارد و برخلاف كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه ،در كشور ما صاحبان علم و پژوهشگران مكلف به طي مسير تعيين شده توسط سياستگذاران هستند و به پژوهشگران هيچ توجهي نمي شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي دزفول تنها مزيت كشورمان را نيروي انساني فكور و خلاق دانست كه در دنيا افتخارآفرين است و افزود:نخبگان در كشورمان بسيار زيادند ولي بعد از پنج سال به دليل عدم حمايت كشور را ترك مي كنند و ضعف حال حاضر ما اين است كه هيچ برنامه ريزي در حوزه پژوهش وجود نداردو نياز به يك نگرش و سياست گذاري در اين خصوص احساس مي شود.
وي به عنوان مثال به صنعت خودرو سازي كشور اشاره كرد و گفت:تازماني كه مردم كشورمان مجبور باشند از ميان خودروهاي ايران خودرو وسايپا يكي را انتخاب كنند وضعيت صنعت خودرو در كشورمان رونق نخواهد گرفت و رشدي نخواهيم داشت.
پريدار گفت:بايد ريل گذاري برنامه هاي كشور توسط نخبگان و صاحبان علم صورت گيرد تا شاهد تحول در ايران و منطقه باشيم لذا بايد از ظرفيت هاي فراوان دانشگاه ها در اين خصوص استفاده كرد.
پريدار افزود:در سالهاي اخير كشور تركيه با ارائه 40 هزار مقاله كشور نخست منطقه بود ولي ايران موفق شد سال گذشته با توليد 42 هزار مقاله در منطقه اول شود ضمن اينكه طبق سند چشم انداز توسعه تا سال 1404 تعداد مقاله هاي توليدي كشورمان بايد به 60 هزار مقاله برسد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي دزفول گفت:البته بايد دانست رسيدن به اين تعداد مقاله معادل دست يابي به تكنولوژي اول منطقه است يا خير كه بايد گفت خير زيرا بسياري از مقالات ارائه شده صرفا براي ارتقاي رتبه اساتيد است و هيچ كاربردي براي جامعه و كشور به دنبال ندارد كه اين نگرش بايد تغيير كند.
وي گفت:در اين راستا وزارت بهداشت نگرش كيفي سازي مقالات را در دستور كار قرار داده و ساختار پژوهش در وزارت بهداشت ريل گذاري جديدي شده و تحقيق كيفي مدنظر مي باشد تا بتوان از مقالات به عنوان منبعي براي مراجعه اساتيد و پژوهشگران استفاده كرد.
وي افزود:شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند چشم انداز توسعه را تا سال 1404 مشخص كرده كه اميدواريم در اين مدت كشورمان قطب اول منطقه در علم و فناوري باشد.
پريدار همچنين بيان داشت:دزفول صاحب قديمي ترين دانشگاه پزشكي دنياست به طوريكه شيوه هاي درمان بيماران و داروشناسي دانشگاه كمبريج آمريكا كه اخيرا چاپ شده مطابق با روش هاي ارائه شده در دانشگاه قديمي جندي شاپور دزفول است.
7278/6068
خبرنگار:رقيه كردي-انتشار :محمدعلي فريدپناه