۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲
کد خبر: 82338333
T T
۰ نفر
صد سال عشق مجازي به بررسي مكتب وقوع و طرز واسوخت پرداخته است

تهران- ايرنا- كتاب صد سال عشق مجازي، مكتب وقوع و طرز واسوخت در شعر قرن دهم به نويسندگي محمود فتوحي، عضو وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در 480 صفحه منتشر كرده است.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از فرهنگستان شعر و ادب پارسي، هم‌زمان با به روي كار آمدن صفويان در سال 906 قمري غزل فارسي از سنت عرفاني پيشين خود جدا شده و به سادگي گرايش پيدا كرد و با زباني عيني و ساده به گزارش عواطف صريح عاشق و معشوق متمايل شد كه اين سبك واقع‌گرا در يك دوره يكصدساله در سراسر ايران مركزي رواج يافت و به «طرز وقوع» مشهور شد.
غزل فارسي در قرن نهم با حال و هواي صوفيانه و در قرن يازدهم نز آكنده از خيال‌ها و مضمون‌هاي باريك و نازك و دقيق است اما در اين ميان دو قرن غزل وقوعي در قرن دهم نه صوفيانه و نه به شيوۀ غزل نازك‌خيال سبك هندي ميل به برساختن خيال‌هاي شگفت، بلكه به گزارش راست و صريح حالات واقعي عاشقان و و معشوقان زميني مي‌پردازد.
مجموعۀ حاضر كه به بررسي و تحليل اين دوره يكصدساله اختصاص يافته، شامل يازده فصل است كه در هريك از آن‌ها بخشي از مسائل مربوط به مكتب وقوع و طرز واسوخت در قرن دهم طرح شده است.
مقدمه، قرن دهم از چشم‌انداز سياسي و اجتماعي، به‌سوي طرز تازه، زيبايي‌شناسي و تبارشناسي وقوع، عشق بشري، جوهرۀ غزل وقوعي، بازيگران عشق وقوعي، ضيافت عشق در بزم‌هاي مهرورزي، واسوخت و بيزاري از معشوق، شكل شعر در مكتب وقوع، خوانش انتقادي مكتب وقوع، گزيدۀ هزار بيت وقوعي و گزيدۀ شعر واسوخت و كتابنامه بخش‌هاي اين مجموعه را تشكيل مي‌دهد.
كتاب صد سال عشق مجازي: مكتب وقوع و طرز واسوخت در شعر قرن دهم، نوشتۀ دكتر محمود فتوحي، عضو وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسي است كه انتشارات سخن آن را در 480 صفحه و با شمارگان 1100 نسخه، به بهاي 550000 ريال منتشر كرده است.
فراهنگ**7561*1724* دريافت كننده: سارا كريميان * انتشاردهنده: حسين فتح الهي
۰ نفر