۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵
کد خبر: 82333340
T T
۰ نفر

برگزيده هاي 'ايرنا مقاله'

سايه روشن هاي بودجه 96

۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۵
کد خبر: 82333340
سايه روشن هاي بودجه 96

تهران- ايرنا- 'سايه روشن هاي بودجه 96'، 'ضرورت رويكرد راهبردي به حوزه سبك زندگي'، 'دوراهي ثبات و جهش دلار'، 'سايه رواني داماتو بر برجام'و 'تنبيه بدني در مدرسه ممنوع است'، از جمله عناوين مقالات و مطالب برگزيده اي است كه روز دوشنبه در صفحه 'ايرنا مقاله' منتشر شد.

**سايه روشن هاي بودجه 96
«حسين سبحاني نيا» اقتصاددان در يادداشتي به موضوع ارائه لايحه بودجه سال 1396 كشور توسط «حسن روحاني» رييس جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي پرداخته و نكته مهم در اين يادداشت اشاره او به اداره كردن كشور منهاي فروش نفت در لايحه بودجه است.
لايحه بودجه سال 96 ديروز توسط حسن روحاني تقديم مجلس شد. بررسي اين لايحه نشان مي دهد بودجه سال آينده نسبت به لايحه سال 95 از حيث هزينه جاري 8.19 درصد و از حيث هزينه عمراني 5 درصد رشد دارد اما از تراز عملياتي منفي حدود 77 هزار ميليارد تومان برخوردار است كه اين رقم نسبت به تراز عملياتي سال گذشته كه 48 هزار ميليارد تومان بود رشد 59 درصدي را تجربه كرده است.
موضوع تعيين قيمت دلار كه 3300 تومان تعيين شده، داراي ابهاماتي است. اين قيمت علامت خوبي براي اقتصاد است اما مي تواند با توجه به اين كسري وسيع تراز عملياتي مورد پرسش باشد. دولت چگونه راضي شده كه كسري تراز عملياتي خود را تا 60 درصد افزايش دهد و از سوي ديگر با پايين تر گرفتن نرخ دلار تن به انتقادات كارشناسي به كسري تراز عملياتي بدهد. اگر قيمت دلار را خوشبينانه تلقي كنيم، مي توان گفت هزينه هاي واردات كاهش مي‌يابد و اقتصاد ملي تقويت مي شود و از طرف ديگر مي توان گفت كه پايين آوردن قيمت دلار به‌رغم عميق تر شدن شكاف كسري تراز عملياتي بي‌ارتباط با فعاليت هاي سياسي در آغاز سال آينده نيست.

**ضرورت رويكرد راهبردي به حوزه سبك زندگي
اين يادداشت به قلم «سيدرضا صالحي اميري» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به نگارش درآمده است و به موضوع سبك زندگي در سبد خانوار ايراني اشاره كرده است.
مفهوم سبك زندگي از عناصر پيچيده، ملفوف و درهم تنيده‌اي شكل گرفته كه در كنار يكديگر معنا يافته و به نوعي هويت آفريني مي‌كند. سبك زندگي اگرچه به‌عنوان يكي از موضوع‌هاي جديد مطالعه و نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي معاصر، مطرح شده و مجموعه‌اي از ارزش‌ها، شيوه‌ها، رفتار، حالت‌ها و سليقه‌ها را تشكيل مي‌دهد، اما مفهومي ريشه‌دار در فرهنگ اسلامي ما به شمار مي‌رود كه از اهميت فراواني در شكل‌دهي جامعه اسلامي برخوردار است. به تعبير رهبر معظم انقلاب، سبك زندگي به مثابه متن زندگي، بخش حقيقي و اصلي تمدن اسلامي و لازمه تشكيل جامعه اسلامي است.
مهم‌ترين ويژگي سبك زندگي در فرهنگ ايراني- اسلامي ما كه آن را از ساير مكاتب، بويژه مكاتب مبتني بر فرهنگ غربي متمايز مي­‌كند، اصل توحيد و خدا محوري در مقابل انسان‌محوري، فردگرايي، اصالت سود، مادي‌گرايي، اصالت لذت و نظاير آن است. سبك زندگي اسلامي مبتني بر خداشناسي، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، معرفت‌شناسي و ديگر مباني اسلامي است.

**دوراهي ثبات و جهش دلار
در اين گزارش ؛ جهش نرخ ارز در هفته جاري مورد بررسي قرار گرفته است؛ بازار ارز در هفته نيمه تعطيل گذشته به صورت ناگهاني وارد مسيري شد كه كابوس جهش دلار را تداعي مي كرد.
البته با توجه به متغيرهاي بنيادين و چشم انداز نسبتا روشن اقتصاد ايران، چنين سناريويي تقريبا منتفي است مگر اينكه احياي شرايط پيشابرجام باعث تغيير اين چشم انداز شود كه موضوع بحث ديگري است.
پرسش اصلي اين است كه چه اشتباهي در سياست‌گذاري اقتصادي باعث به‌ صدا درآمدن زنگ هشدار در بازار ارز شد؟

**سايه رواني داماتو بر برجام
در اين يادداشت به تاثير قانون داماتو بر برنامه جامع اقدام مشترك كه در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون، با موضوع تنبيه و تحريم شركت هايي كه سرمايه گذاري بيش از مبلغ 20 ميليون دلار در حوزه انرژي ايران انجام دهند، اشاره كرده است.
اتحاديه اروپا در آن زمان اقدام آمريكا را برخلاف مقررات سازمان تجارت جهاني و حقوق بين‌الملل قلمداد كرد، چراكه به‌عنوان نمونه يك شركت نفت هلندي در ايران تاسيس شد كه 30درصد سهم آن شركت متعلق به آمريكا بود و بعد از وضع تحريم كلينتون، اين شركت آمريكايي به‌طور كلي از پارس جنوبي خارج شد، اما به ‌سرعت توتال فرانسه و رويال ‌داچ شل هلند «شركت هلندي- بريتانيايي» جايگزين آن در پارس جنوبي شدند كه اين موضع گيري برخلاف قانون داماتو بود.
از ديد نويسنده، اين قانون به همين صورت باقي خواهد ماند، اما ارتباط مستقيم با برجام ندارد، زيرا برجام مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد و 5 قدرت جهاني و عضو دائم اين شورا بوده كه با هدف حفظ منافع جامعه بين‌المللي «برنامه جامع اقدام مشترك» را به تصويب رساندند اما اگر در برجام نيز پيش‌بيني شده باشد كه اين نوع تحريم‌ها بايد لغو شود، اين نيز يك مقوله قابل بحث ديگري است.

**تنبيه بدني در مدرسه ممنوع است
طبق آيين نامه اجرايي آموزش و پرورش، تنبيه بدني در مدارس كشور به طور كامل ممنوع مي باشد. در گزارش ذيل به اين موضوع پرداخته شده است.
در آموزش و پرورش نوين ايران هميشه تنبيه بدني وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. گرچه با بالا رفتن آگاهي‌هاي فرهنگي و اجتماعي، شايد بتوان ادعا كرد كه از ميزان آن كمتر شده است. البته پرسش مهر امسال، به نوعي تنبيه بدني در مدرسه را هم در برمي‌گيرد، چرا كه به موضوع گسترده‌تر خشونت مي پردازد.
اما شايد يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي تنبيه بدني در مدرسه‌ها، شمار بالاي دانش‌آموزان كلاس باشد. در ايران و در مدرسه‌هاي دولتي، قانون‌هايي وجود دارد كه به مديران مدرسه‌ها اجازه نمي‌دهد پيش از آغاز سال تحصيلي كلاس‌هاي خود را با شمار دانش‌آموزان كمتر از 30 تا 40 دانش‌آموز ببندند.
نكته مهم ديگر اين است كه خشونت در مدرسه، جدا از خشونت در جامعه نيست. متاسفانه برخي كاستي‌هاي فرهنگي جامعه ما به درون آموزش هم راه يافته و مي‌يابند. هنگامي كه در جامعه، زبان و فرهنگ خشونت جريان دارد، نمي‌توان انتظار داشت كه مدرسه اي به دور از خشونت داشته باشيم. آموزگار و دانش‌آموز با فرهنگ اجتماعي و خانوادگي خود پا به درون مدرسه مي‌گذارد و خوب و بد آن را در محيط مدرسه بازتوليد مي‌كند. جامعه و مدرسه در ميان كنش اند و از همديگر اثر مي‌پذيرند.
تنبيه دانش‌آموز با نمره، روش خوبي نيست اما وقتي در كلاس درس به دانش‌آموز نمره منفي و تذكر بر مبناي نمره مي‌دهيم، در واقع همين كار را مي‌كنيم اما مساله اين است كه ما به ريشه‌هاي مهم تنبيه در مدرسه توجه جدي نمي‌كنيم و يك آموزگار را با سي تا چهل دانش‌آموز رها مي‌كنيم و او هم ناگزير مي‌شود ابزار كنترلي درست كند. بهتر است به جاي چنين ابزارهايي تعداد دانش‌آموزان را كم كنيم. از آنجايي كه درست با مساله برخورد نمي‌كنيم، روش‌هايي در كلاس‌هاي درس باب مي‌شود كه متناسب با فضاي كلاس و درون مايه كتاب درسي و... نيست.

متن كامل مطالب بالا را مي توانيد در تارنماي ايرنامقاله بخوانيد.
**تارنماي 'ايرنا مقاله' به نشاني http://article.irna.ir و با آدرس كانال تلگرامي IrnaArticle@ با هدف اطلاع رساني و انعكاس مقالات؛ گزارش ها؛ تحليل هاي متنوع در موضوعات داخلي و خارجي ؛ به بازنشر مقالات و مطالب مهم روز ايران و جهان مي پردازد.
پژوهشم**9160**1194
۰ نفر