۲۱ آذر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8232470
T T
۰ نفر
اتحادیه اروپا ازوضعیت حقوق بشر در چین و روسیه ابراز نگرانی کرد # بروکسل ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/09/85 خارجی.سیاسی.اتحادیه اروپا.حقوق بشر. شورای وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با برگزاری نشستی در "بروکسل" درمورد اجرای سیاست این اتحادیه در زمینه حقوق بشر و ایجاد فضای باز سیاسی در کشورهای جهان سوم به بحث پرداخت. وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای اعلام کردند:" این شورا کماکان نگرانی جدی خود را از وضعیت حقوق بشر در چین ابراز کرده و از این حقیقت که این کشور در مسایلی چون آزادی بیان، مذهب و اجتماعات و نیز حقوق اقلیت ها پیشرفت اندکی داشته، متاسف است." این بیانیه خاطرنشان می کند:" اتحادیه اروپا به نظارت وضعیت حقوق بشر در چین ادامه داده و به منظور ایجاد تغییر مثبت ازطریق گفت وگو و همکاری مداوم فعالیت خواهد کرد." این شورا درمورد روسیه اعلام کرد:" اتحادیه اروپا همچنان در زمینه تحولات خاص در روسیه طی سال گذشته، به ویژه درارتباط با وضعیت حامیان حقوق بشر، شکنجه ، آزادی رسانه ها، سازمان های مردم نهاد(غیردولتی ) ،مصونیت ، احترام به حکومت قانون و نیز نژادپرستی ، بیگانه ستیزی و تعصب نگران است." این بیانیه می افزاید:" این شورا ترورهای اخیر خبرنگاران مشهور را محکوم کرده و از روسیه درخواست می کند نهایت تلاش خود را برای مجازات عاملین این ترورها انجام دهد." این شورا همچنین نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر در "چچن" ابراز کرد. مترجمام/1450/1369
۰ نفر