سمینار داستان نویسی معاصر ایران و هند در دهلی نو برگزار شد

دهلی نو-ایرنا- سمینار یك روزه داستان نویسی معاصر ایران و هند به مناسبت شصتمین سال قرارداد فرهنگی ایران و هند روز جمعه با شركت مسئولان، كارشناسان و نویسندگان ایران و هند در فرهنگستان زبان های هند در دهلی نو برگزار شد.

به گزارش ایرنا،'رایزن فرهنگی ایران' در دهلی نو دراین سمینار با اشاره به اهمیت داستان نویسی در گسترش ارتباطات فرهنگی دوكشور گفت كه در گذشته نخستین ارتباط فرهنگی ایران و هند از طریق داستان نویسی بوده است.
وی با اشاره به آشنایی مردم هند با شاعران بزرگ ایرانی مانند فردوسی،سعدی، حافظ ،مولانا خاطرنشان كرد باید نحوه شكل گیری ادبیات معاصر از عصر مشروطه ،انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را معرفی كنیم.
رایزن فرهنگی ایران در دهلی نو با اشاره به شناخت كم نویسندگان و مردم ایران و هند از داستان نویسی معاصر خاطرنشان كرد برگزاری این سمینار گام مهمی برای افزایش شناخت آثار و نویسندگان دو كشور از هم است.
وی اظهار امیدواری كرد كه برگزاری این سمینار كه برای نخستین بار با همكاری شهر كتاب و فرهنگستان زبان های هند برگزار می شود ،گامی برای معرفی تحولات داستان نویسی دو كشور ایجاد كند.
'آذرمیدخت صفوی' یكی از استادان برجسته زبان فارسی هند دراین سمینار گفت برگزاری این گونه سمینار های می تواند به گسترش هرچه بیشتر روابط فرهنگی ایران و هند كمك كند.
وی افزود:هم اكنون نویسندگان و مردم ایران و هند اطلاعات زیادی از نویسندگان معاصر دوكشور ندارند كه باید با معرفی و ترجمه كتاب های روز دو كشور این شناخت بیشتر شود.
این استاد برجسته زبان فارسی خاطرنشان كرد زبان فارسی ریشه عمیقی در كشور هند دارد به گونه ای كه دانشجویان و كارشناسان بدون آشنایی با این زبان، نمی توانند به تاریخ میانه هند آشنا شوند.
معاون فرهنگی شهر كتاب نیز دراین سمینار گفت كه اگر بخواهیم جامعه ای را بشناسیم باید به آثار نویسندگان و ادبیات داستانی آن جامعه رامورد توجه قرار دهیم .
علی اصغر محمد خانی با اشاره به تحولاتی كه در زمینه داستان نویسی در قرن 19 و 20 در ایران و هند رخ داد خاطرنشان كرد درقرن بیستم كتاب های زیادی از نویسندگان دوكشور به زبان فارسی و یا هندی ترجمه نشده وبه همین علت مردم دوكشور اطلاع كمی از نویسندگان و آثار دو كشور دراین مقطع تاریخی دارند.
وی تصریح كرد بیشتر اطلاعات مردم ایران در خصوص داستان نویسی هند مربوط به نویسندگان مهاجر هند به كشورهای دیگر است.
معاون فرهنگی شهر كتاب گفت برگزاری سمینار داستان نویسی ایران و هند زمینه شناخت هرچه بیشتر نویسندگان ایران و هند در خصوص داستان نویسی معاصر را فراهم می كند.
وی از رسانه های ایران و هند خواست كه با چاپ مقالات و مطالبی در خصوص تحولات داستان نویسی دو كشور به افزایش مبادلات فرهنگی كمك كنند.
سمینار داستان نویسی معاصر ایران و هند كه با همكاری خانه فرهگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو ، موسسه فرهنگی شهر كتاب تهران و فرهنگستان زبان های هند (ساهتیا اكادمی ) برگزار شده است.
در این سمینار سخنرانان و داستان نویسان ایرانی و هندی در خصوص داستان نویسی معاصر دو كشور سخنرانی می كنند.
داستان های علمی و تخیلی در هند ،گرایشات عمده داستان نویسی در ایران ،ترجمه داستان در هند،گرایشات امروزی در داستان نویسی معاصر ایران و هند،بازنمایی زن در ادبیات مهاجرت ایران و گرایشات معاصر در داستان های هند از جمله محورهای سخنرانان و نویسندگان ایران وهند در این سمینار است.
آساق** انتشار دهنده:احمدعلی خلیل نژاد