۱۴ آذر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8231171
T T
۰ نفر
روز جهانی توان جویان و مقوله تفاوت و تنوع (1) # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/09/85 خارجی.اجتماعی.فرانسه.توانجو. سوم ماه دسامبر هر سال روز جهانی توان جویان است، روزی که در تمامی جهان برای توجه افکار عمومی به مقوله "تفاوت انسانی" برگزار شده و از همه خواسته می شود تا به همنوعان خود که به ظاهر در توانایی با دیگران تفاوت دارند ولی با آنها از حقوق برابر انسانی برخوردارند، نگاهی دوباره شود. اختصاص این روز به توان جویان با هدف افزایش آگاهی های عمومی از همنوعان توان جوی خود و در نتیجه همراهی با آنها برای همگونی هر چه بیشتر اجتماعی در عرصه های مختلف زندگی است. در واقع این حقیقت که نقص فرهنگی و ناآگاهی آدمیان می توانسته همنوعان توان جوی آنها را از دست یابی به شرایط برابر زیستی محروم سازد انگیزه اولیه بنیانگذاران این روز بود و هر ساله سازمان ملل و مجامع بین المللی تلاش می کنند تا با یک گام نزدیک به حقوق بیشتر برای جامعه جهانی توان جویان، سایر ابناء بشر را از حقوق آنها آگاه سازند. بنیانگذران این روز در 15 سال پیش تاکنون می کوشند تا معنای تفاوت را از ناتوانی به توانایی برگردانند و مردم را از این نکته مهم آگاه کنند که توان جوی جسمی مترادف با ناتوانی نیست و باید زمینه این آگاهی را در میان مردم فراهم آورد. روز جهانی توان جویی کارکردی دو سویه دارد از یکسو کارکردی کاهنده و از دیگر سو کارکردی فزاینده دارد و در هر دو سو جز ایجاد مسوولیت برای صاحبان تصمیم و آگاهی، وظیفه ای دیگر ندارد. توجه به توان جویان می تواند تا میزان زیادی برای زندگی افراد دیگر جامعه رهاوردهای مثبت داشته باشد. چه کسی امروز باور می کند که انگیزه اولیه سازندگان دستگاه کنترل از دور تلویزیون استفاده توان جویان قطع نخاعی از آن بوده و چه کسی امروز در خانه خود از این وسیله مفید استفاده نمی کند. بسیاری از وسایل نقل و انتقال راحت در اماکن و حوزه های اجتماعی که امروز در دسترس همگان قرار دارد، در آغاز با هدف استفاده توان جویان طراحی شده و اکنون همگان از آن استفاده می کنند. بنابر این می توان به آسانی دید که چگونه توجه دقیق، آگاهانه و عمیق به مقوله "تفاوت" سبب نوآوری و برانگیختن حس ابتکار در افراد شده و در رشد و کمال جامعه بشری موثر افتاده، حیات انسانی را به جلو رانده و رفاه را برای دیگران به ارمغان آورده است. دانستن این نکته جالب است که بر اساس بررسی های علمی انجام گرفته، توان جویان جسمی و حرکتی قدرت اراده، خلاقیت و انگیزه بیشتری از افراد عادی داشته و برای توسعه انسانی آمادگی بیشتری از دیگران دارند. برخی اقتصاددانان در توجیه این رویکرد معتقدند که علاوه بر بهره هوشی بیشتر افراد توان جو نسبت به افراد عادی، استخدام توان جویان از نظر کارایی توجیه پذیر است چرا که افراد عادی در رویارویی با مشکل مقاومت کمتری داشته و گاه از آن می گریزند در حالیکه یک توان جو پایداری و مقاومت بیشتری در برابر یک مشکل از خود نشان می دهد و گاه تا حل و پیروزی بر آن نیز ایستادگی می کند. روز جهانی توان جویان امسال به تلاش برای دستیابی آنان به "ارتباطات نوین" اختصاص یافته تا این قشر مفید جامعه با دسترسی آسان تر به وسایل ارتباطی جدید بتوانند از قدرت خلاقیت خود بهره گرفته و داشته ها را در راه توسعه انسانی بکار گیرند. اروپام/2093/270/1275/1651
۰ نفر

سرخط اخبار جهان