بدعهدي هاي آمريكا در اجراي برجام از سوي وزارت خارجه در حال پيگيري است

مشهد- ايرنا- عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: برخي بدعهدي ها از سوي آمريكا در اجراي برجام از سوي ستاد اجراي برجام و وزارت امور خارجه در حال پيگيري است.

هادي شوشتري روز چهارشنبه در قوچان طي گفت و گو با خبرنگاران افزود: بر اساس قوانين، وزارت امور خارجه گزارشي از روند اجراي برجام به كميسيون امنيت ملي مجلس ارائه و اين كميسيون نيز بازديد هاي ميداني از مراكز هسته اي انجام داده است.
وي با تاكيد بر اينكه در بخش هاي قابل توجهي از مفاد برجام گشايش صورت گرفته است، اظهار كرد: در برخي بخش ها به ويژه بانكهاي بزرگ با توجه به رويكردهاي وزارت خزانه داري آمريكا با محدوديتهايي مواجه شده ايم.
نماينده مردم قوچان و فاروج در مجلس شوراي اسلامي گفت: در مجموع در بخش هايي از برجام به تعهدات عمل شده و در بخش هايي با بدعهدي ها روبرو هستيم كه اين بد عهدي ها مربوط به وزارت خزانه داري آمريكا و دفتر كنترل اموال خارجي اين وزارت خانه است.
وي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آمريكا و تاكيد بر اين مطلب كه فارغ از پيروز نهايي انتخابات در اين كشور، دولت ايالت متحده آمريكا طرف مذاكره و قرارداد جمهوري اسلامي ايران است افزود: مذاكرات و هر نوع پروتكل يا موافقت نامه بين المللي با دولت و شخصيت حقوقي يك دولت منعقد مي شود.
شوشتري رويكرد ها و شخصيت يك كارگزار سياست خارجي را پارامتر مهمي در تئوري هاي روابط بين الملل دانست و ادامه داد: اينكه چه كسي در انتخابات آمريكا پيروز خواهد شد امر داخلي و مربوط به سياست هاي داخلي آن كشور است و تاثيري در رويكرد جمهوري اسلامي ايران ندارد.
وي گفت: از منظر حقوق بين الملل و پروتكل 1963 وين در خصوص روابط ديپلماتيك، اين دولت با دولت يا سازمان بين المللي مذاكره و قرارداد منعقد مي كند و ما با تعهد حقوقي كه از سوي دولت آمريكا انجام شده كار داريم.
نماينده مردم قوچان و فاروج در مجلس شوراي اسلامي همچنين با بيان اينكه 98 درصد سهام كارخانه دوچرخه سازي اين شهرستان به مالك شخصي و 2 درصد آن به مردم تعلق دارد افزود: با ترخيص قطعات از گمرك شهيد رجايي و رسيدن آن مشكلات اين كارخانه حل خواهد شد.
وي با اشاره به اظهار تمايل مالك اين كارخانه براي واگذاري آن اظهار كرد: خريدار علاوه بر داشتن توان مالي، مديريتي و نرم افزاري بايد وضع موجود را حفظ و برنامه اي براي توسعه اين كارخانه در حوزه گسترش خطوط و خط توليد موتورهاي برقي داشته باشد.
وي ادامه داد: امسال براي پروژه مجتمع فرهنگي هنري قوچان 7 ميليارد ريال در كميته برنامه ريزي شهرستان تصئيب شده است كه يك سوم اعتبارات از استان، يك سوم ديگر از وزارتخانه و يك سوم نيز از منابع ملي تامين مي شود.
وي گفت: لايحه منطقه ويژه اقتصادي قوچان نيز در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است كه اميدواريم با تصويب آن زمينه ايجاد انگيزه در سرمايه گذاران و رونق و توسعه اقتصادي شهرستان فراهم شود.
7501 / 6053 خبرنگار: حبيبه احسني ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم