۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸
کد خبر: 82287344
T T
۰ نفر
بررسي سامانه هاي رصد علم و فناوري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي

تهران-ايرنا- وضعيت سامانه هاي رصد علم و فناوري كشور در كميسيون علمي و فناوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي شد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا، در كميسيون علمي و فناوري دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارش'پايش و ارزيابي علم، فناوري و صنعت' ارائه شد.
در اين گزارش كه با همكاري پژوهشكده دانشگاه صنعتي شريف و با هدف بررسي وضعيت، پايش و ارزيابي علم و فناوري كشور به منظور ارائه تصوير دقيق از نقاط قوت و ضعف كشور در اين دو حوزه تدوين شده است؛ ابتدا سامانه رصد علم و فناوري كشور و سامانه سمات مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي،همچنين با اشاره به وضعيت رصد و نظارت بر اجراي اسناد راهبردي اين حوزه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي وضعيت نگاشت نهادي پايش و ارزيابي علم، فناوري و صنعت در كشور ترسيم شد.
در بخش ديگري از اين گزارش، عدم ارائه مستمر آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه­هاي علم و فناوري كشور توسط نهادهاي ذي ربط و نياز به توليد شاخص هاي تركيبي علم و فناوري به منظور سياستگذاري در حوزه هاي مرتبط به عنوان دو معضل عمده اين حوزه مورد اشاره قرار گرفت.
اجراي دقيق قوانين و مقررات موجود در رابطه با رصد و ارزيابي وضعيت علم و فناوري، توليد شاخص‌هاي هدفمند و روزآمد با نظر رفع نيازهاي كشور، دسته بندي حوزه‌ علم و فناوري در چهار زير نظام توليدكننده- گردآورنده- تأييدكننده و مصرف كننده و تدوين طرح مديريتي يكپارچه در راستاي برطرف كردن نيازهاي كشور در اين جلسه مورد تاكيد قرار گرفت.
رفع معضل مشكل عملكردهاي جزيره‌اي در تدوين آمارها و طرح‌هاي كلان ملي، توجه به قابليت و ظرفيت‌هاي نهادهاي خصوصي و زمينه سازي براي شفاف سازي آمار و اطلاعات و نياز به ترسيم سامانه نرم افزاري جامع در دسته بندي آمار و اطلاعات مربوطه هم از مواردي بود كه توسط اعضاي كميسيون مورد تاكيد قرار گرفت.
فراهنگ**9187**1823* دريافت كننده: حميدرضا بازگشا* انتشار دهنده:‌طاهره نبي اللهي

سرخط اخبار جامعه