سرفصل هاي رشته تحصيلي خانواده و سلامت جنسي تصويب شد

تهران-ايرنا- سرفصل هاي رشته تحصيلي خانواده و سلامت جنسي در شوراي تحول علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

به گزارش روز شنبه ايرنا، جلسه 124 شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست غلامعلي حداد عادل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در ابتداي اين جلسه حداد عادل گفت: معاونت دانشجويي دبيرخانه شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني تأسيس شده و مسئول آن نيز تعيين شده است.
وي در تشريح وظايف اين معاونت افزود: تعداد زياد دانشجوي شاغل به تحصيل در رشته‌هاي علوم انساني نياز به ساماندهي دارد و علاوه بر اين استعداديابي و تشكيل انجمن‌هاي علمي علوم انساني از اهم وظايف اين معاونت است.
پس از سخنان حداد عادل، گزارش اقدامات صورت گرفته در كارگروه مربوط به رشته درسي خانواده و سلامت جنسي توسط معاون ارتباط با حوزه ارائه شد و اعضاء ضمن تقدير از اين كارگروه، بر لزوم استمرار ارتباط و همكاري با حوزه‌هاي علميه نيز تأكيد كرد.
در ادامه نيز با توجه به تأكيد اعضاي شورا مبني بر كاربردي بودن اين رشته، بر اصلاح سر فصل‌ هاي درسي به منظور نيل به هدف، نيز تأكيد كردند.
اعضاي شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني همچنين با توجه به حساسيت حوزه فعاليت فارغ‌التحصيلان اين رشته درسي، بر لزوم احراز صلاحيت‌هاي اخلاقي اين افراد نيز تأكيد كردند.
حداد عادل هم با اشاره به برخي از حساسيت‌هاي عنوان شده در مورد عنوان اين رشته درسي گفت: بايد كلمه 'جنسي' از حالت ممنوعه خارج شود و بحث علمي و با هدف اصلاح درمورد مسائل جنسي در جامعه علمي رواج پيدا كند.
وي افزود: به همين دليل بايد عين عبارت سلامت جنسي در عنوان اين رشته درسي باشد، تا نقش خطير اين مبحث در استحكام خانواده مطرح شود.
پس از ارائه نظرات اعضاء، كليات اين رشته درسي از تصويب گذشت.
دستور بعدي جلسه 124 شوراي تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني، بررسي سرفصل‌ها و برنامه درسي رشته روانشناسي صنعتي و سازماني در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري بود كه با توجه به ارائه قبلي اين سرفصل‌هاي جلسات گذشته و اعمال نظرات اعضاء مجدداً در شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني مطرح شد.
پس از ارائه اين گزارش، اعضاي شورا ضمن تأكيد بر آمايش اين رشته درسي از لحاظ جنسيت افراد پذيرش شده تأكيد كردند.
اعضاء همچنين در اين جلسه به مواردي همچون، استفاده از منابع به روز و جديد، دقت در نحوه اسلامي‌سازي سرفصل‌ها، معطوف بودن سرفصل‌هاي درسي به حل مشكلات كشور، ترسيم سياست‌هاي كلي توسط شورا و اعطاي ساير اختيارات به دانشگاه‌ها و بررسي جزئي و دقيق اجزاي روابط كار تأكيد كردند.
پس از بحث و بررسي اعضاء كليات اين رشته درسي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز تصويب شد.
فراهنگ**9187**1027**دريافت كننده: حميدرضا بازگشا**انتشار دهنده:محمدجواددهقاني

سرخط اخبار جامعه