دامداری های بزرگ اصفهان موظف به بی خطرسازی پسماندهای دامپزشكی شدند

اصفهان - ایرنا - با تصویب جلسه كارگروه مدیریت پسماند شهرستان اصفهان، دامداریهای بزرگ این شهرستان موظف به بی خطرسازی پسماندهای دامپزشكی شدند.

به گزارش ایرنا، براساس این مصوبه كه روز سه شنبه در دومین جلسه كارگروه مدیریت پسماند شهرستان اصفهان به تصویب رسید، مقرر شد دامداریهای بزرگ با خرید دستگاههای بی خطر سازی پسماندهای دامپزشكی اقدام كنند و این مصوبه با نظارت جهاد كشاورزی و اداره دامپزشكی شهرستان اصفهان اجرایی شود.
فضل الله كفیل فرماندار اصفهان پس از نشست كارگروه مدیریت پسماند شهرستان اصفهان در جمع خبرنگاران تاكید كرد: پسماندهای دامپزشكی چنانچه به شیوه اصولی و صحیح، جمع آوری و دفن نشوند همچون پسماندهای بیمارستانی سلامت جامعه و محیط زیست را تهدید می كنند.
وی افزود: در كارگروه مدیریت پسماند شهرستان اصفهان این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پسماندهای دامپزشكی دامداریهای بزرگ نیز همچون پسماندهای بیمارستانی ابتدا توسط خود دامداریها بی خطرسازی و سپس توسط شهرداریها دفن شوند.
استان اصفهان چهار هزار و 152 واحد دامداری صنعتی وجود دارد كه از این تعداد 60 واحد در شهرستان اصفهان مستقر هستند.
فرماندار اصفهان، نهایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند را از دیگر مصوبات مهم این جلسه بیان كرد و افزود: طرح جامع مدیریت پسماند اصفهان توسط یكی از شركت های دانش بنیان شهرك علمی تحقیقاتی این استان تهیه شده است كه با اجرایی شدن آن پسماندهای 13 شهر و 180 روستای شهرستان اصفهان مدیریت می شود.
وی بااشاره به اینكه برای اجرایی شدن این طرح، شركت مدیریت پسماند شهرستان اصفهان نیز تاسیس و هیات مدیره آن نیز مشخص شده است، افزود: این شركت در آینده نزدیك فعالیت خود را آغاز و كار جمع آوری و دفن پسماندهای 13 شهر و 180 روستای شهرستان اصفهان را مدیریت می كند.
كفیل ادامه داد: پیش از این در شهرستان اصفهان تنها شركت مدیریت پسماند كلانشهر اصفهان وجود داشت كه با آغاز فعالیت شركت مدیریت پسماند شهرستان اصفهان، در این زمینه دو شركت در شهرستان اصفهان فعالیت خواهند داشت.
فرماندار اصفهان همچنین ساماندهی جمع آوری و دفن نخاله های ساختمانی را از دیگر موضوعات مطرح شده در این كارگروه اعلام كرد و افزود: تخلیه نخاله های ساختمانی در محورهای ورودی شهرها، كانال های آب و بستر زاینده رود آسیب جدی به محیط زیست را بدنبال دارد از اینرو مقرر شد با حمایت دستگاه قضایی با متخلفان برخورد شود.
وی بااشاره به اینكه گردنه زینل و پادگان شهید وطن پور به عنوان مكان های تخلیه نخاله های ساختمانی شهر اصفهان درنظر گرفته شده است، افزود: روزانه هفت هزارتن نخاله های ساختمانی در اصفهان تولید می شود كه مدیریت جمع آوری و دفن این میزان نخاله ساختمانی از اهمیت بالایی برخوردار است.
كفیل ادامه داد: به همین دلیل مقرر شد شهرداری ها و دهیاری های شهرستان اصفهان از مبدا تا محل دفن، امور مربوط به دفن نخاله های ساختمانی را برعهده بگیرند و در صورت مشاهده تخلیه نخاله های ساختمانی در مكان هایی به جز نقاط تعیین شده، دستگاه قضایی با قاطعیت با متخلفان برخورد كند.
وی بااشاره به اینكه برخی از مكان های درنظر گرفته شده برای دفن نخاله های ساختمانی پیش از این به عنوان معدن شن مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح كرد: این مكان ها پس از دفن نخاله های ساختمانی برای نهالكاری كه با نظارت محیط زیست و منابع طبیعی انجام می شود با خاك تسطیح می شوند.
2093