۲ آبان ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8222419
T T
۰ نفر
رییس جمهوری اینگوش روسیه: مناسبات با کشورهای اسلامی توسعه یافته است # مسکو، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/08/85 خارجی.اجتماعی.روسیه.اینگوش رییس جمهوری "اینگوش" گفت: مناسبات این جمهوری فدراسیون روسیه با کشورهای اسلامی در سالهای اخیر توسعه یافته است. "مراد زیازیکف" روز سه شنبه در گفتگویی با خبرنگاران در مسکوتاکید کرد: اسلام از مهمترین اولویتهای خارجی و داخلی جمهوری اینگوش بعنوان یک منطقه مسلمان نشین روسیه است. وی با اشاره به گرایش سیاست خارجی روسیه در سالهای اخیر به محور اسلام و کشورهای اسلامی اضافه کرد: پس از سفر "ولادیمیر پوتین" رییس جمهوری روسیه به مالزی ، مناسبات اینگوش نیز با کشورهای اسلامی نیز گسترش یافته است. رییس جمهوری "اینگوش" در بخشی از این گفتگو، راه حل بحران خاورمیانه را "گفتگو بین تمدنها" دانست و گفت: این فرمول حتی برای بهبود اوضاع در منطقه قفقاز روسیه نیز صدق می کند. "مراد زیازیکف" افزود: "تمدن قفقازی روس" که از دوران قدیم در روسیه معروف بوده می تواند در حل کردن مسایل قفقاز موثر باشد. وی بعنوان رییس جمهوری یک جمهوری مسلمان نشین روسیه، عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان و کشورش تبریک گفت. جمهوری اینگوش در همسایگی جمهوری چچن روسیه در منطقه قفقاز شمالی قرار دارد. اروپام 355/2240
۰ نفر