بیانیه پایانی سران آ.سه.آن: اتحادیه جنوب شرق آسیا برای الحاق ایران به 'تاك' نگاه رو به جلو دارد

كوالالامپور – ایرنا – سران اتحادیه كشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن پنجشنبه شب در بیانیه پایانی خود تاكید كردند برای الحاق ایران به پیمان مودت و همكاری جنوب شرق آسیا (تاك) نگاه رو به جلو دارند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه پایانی بیست و هشتمین و بیست و نهمین اجلاس سران آ.سه.آن كه روز جمعه در تارنمای این اتحادیه قرار گرفت، با استقبال از الحاق شیلی، مصر و مراكش به پیمان مودت و همكاری جنوب شرق آسیا (تاك)، در مورد الحاق كشورمان به تاك آمده است كه سران نگاه رو به جلو برای الحاق ایران به پیمان مودت و همكاری جنوب شرق آسیا دارند تا فرایند داخلی تكمیل شود.
وزرای امور خارجه 10 كشور عضو اتحادیه آ.سه.آن سوم مرداد ماه در لائوس با پیوستن ایران به پیمان مودت و همكاری جنوب شرق آسیا موافقت كردند و با تكمیل فرآیند آن براساس نظر سران این اتحادیه كشورمان به این پیمان محلق می شود.
سران آ.سه.آن همچنین از تصمیم وزرای امور خارجه این اتحادیه برای در نظر گرفتن برنامه های جدید مطابق با دستورالعمل تجدیدنظر شده به منظور الحاق به پیمان مودت و همكاری جنوب شرق آسیا موافقت كردند.
به گزارش ایرنا، در بیانیه پایانی بیست و هشتمین و بیست و نهمین اجلاس سران آ.سه.آن با اشاره به مشاركت های مثبت در پیمان مودت و همكاری جنوب شرق آسیا كه كلید رفتار حاكم بر روابط بین دولت ها در منطقه برای ترویج صلح و ثبات در طول 40 سال گذشته بوده است، از تصویب بیانیه وزرای امور خارجه اتحادیه به مناسبت چهلمین سالگرد این پیمان استقبال شد.
اجلاس سران اتحادیه كشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن در حالی پنجشنبه شب در 'وینتیان' پایتخت لائوس پایان یافت كه سران این كشورها تلاش كردند در بیانیه پایانی اختلاف های خود با پكن در مورد دریای جنوبی چین را مخفی كنند و در مورد حكم دیوان بین المللی داوری لاهه نیز سكوت كردند.
سران آ.سه.آن با تاكید دوباره بر حفظ و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه، خواستار حل صلح آمیز اختلافات، از جمله احترام كامل به فرآیندهای قانونی و دیپلماتیك، بدون توسل به تهدید یا استفاده از زور و مطابق با اصول شناخته شده جهانی از جمله كنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها شدند.
این بند بیانیه اشاره به اختلاف های ارضی دریایی چهار كشور فیلیپین، ویتنام، مالزی و برونئی با چین و اختلاف برخی دیگر از كشورهای عضو از جمله اندونزی در مورد منابع این پهنه آبی دارد.
سران 10 عضو آ.سه.آن شامل اندونزی، مالزی، فیلیپین، ویتنام، تایلند، لائوس، میانمار، كامبوج، سنگاپور و برونئی در پایان نشست منطقه ای خود هیچ اشاره ای به حكم دادگاه لاهه كه علیه چین صادر شد و 'باراك اوباما' رئیس جمهوری آمریكا روز پنجشنبه آن را برای پكن الزام آور دانست، نكردند.
سران آ.سه.آن بار دیگر تعهد خود را برای پاسخ به موقع و موثر به تهدیدات و جرایم فراملی، در حال ظهور و چالش های فرامرزی از جمله تروریسم؛ قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و دزدی دریایی اعلام كردند.
اهمیت اعتدال، تحمل، عدم خشونت، درك متقابل و همچنین احترام به تنوع و گوناگونی برای دستیابی به صلح، امنیت و هماهنگی در منطقه از محورهایی بود كه این كشورها بر آن تاكید كردند و فعالیت های آغاز شده توسط ذینفعان مربوطه برای حمایت از اعلامیه جنبش جهانی میانه روها و پیمان مودت و همكاری جنوب شرق آسیا را مورد حمایت قرار دادند.
سران آ.سه.آن بار دیگر متعهد به حفظ منطقه جنوب شرق آسیا به عنوان منطقه عاری از سلاح هسته ای و سلاح های كشتار جمعی براساس پیمان های بین المللی و منشور این اتحادیه شدند.
سران 10 كشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا همچنین تعهد مجددا خود را برای پاسخ موثر و به موقع به تهدیدات جرایم فراملی و چالش های فرامرزی در حال ظهور در حوزه های اولویت دار، یعنی تروریسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، دزدی دریایی، پولشویی، جرایم اقتصادی بین المللی و جرایم اینترنتی اعلام كردند.
اجلاس سران آ.سه.آن و شركای گفتمانی از روز سه شنبه در 'وینتیان' لائوس آغاز شد و پنجشنبه شب به كار خود پایان داد.
آساق**1611