۲۵ مهر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 8221198
T T
۰ نفر
افغانستان 12 میلیارد دلار وام از بانک جهانی درخواست کرد # کابل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/07/85 خارجی.افغانستان.اقتصادی.بانک جهانی.وام. دولت افغانستان به منظور اجرای تعهدات مالی خود از بانک جهانی طی یک دوره سه ساله مبلغ 12 میلیارد دلار وام درخواست کرد. به گزارش روز سه شنبه رسانه های افغانستان، طرح اخذ وام از بانک جهانی از سوی وزارت مالیه (دارایی ) روز دوشنبه در اختیار دولت قرار گرفت. براساس این طرح، بانک جهانی در مرحله اول دو میلیارد دلار در اختیار این کشور قرار می دهد و شورای وزیران اخذ وام با پرداخت پنج درصدسود سالانه به منظور فقرزدایی براساس سیاست راهبرد ملی را نیز تصویب کرد. تصویب اخذ وام طبق ماده 90 قانون اساسی افغانستان از اختیارات مجلس شورای ملی این کشور است. مشخص نیست مجلس 294 نفره افغانستان با این درخواست شورای وزیران موافقت کند یا نه ؟ آساق/332/1392
۰ نفر