۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳
کد خبر: 82195711
T T
۰ نفر
سفیر ایران دركویت: جمهوری اسلامی برای حل اختلاف ها برگفت وگو تاكید دارد

تهران- ایرنا- سفیر ایران دركویت امروز (شنبه) درگفت وگو با سردبیر، دبیران وكارشناسان گروه خاورمیانه ایرنا با تاكید برمنطق گفت وگو برای حل اختلاف ها درمیان كشورها تاكید كرد كه ایران همواره عنصر گفت وگو ومذاكره را موثرترین راه برای رسیدن به راه حل درخصوص مسائل منطقه دانسته است.

'علیرضا عنایتی' درنشست خبری با كارشناسان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) افزود: سیاست ایران همواره مبتنی برگفت وگو، همكاری، توسعه و تعمیق مناسبات با كشورهای منطقه بخصوص كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس بوده است.
وی با تاكید برمنطق گفت وگو وكاركرد مطلوب آن درحل مسائل ومشكلات فی مابین كشورها تصریح كرد كه ایران به اهمیت همكاری با همسایگان و توسعه همه جانبه روابط خود با آنها و حل مشكلات ازطریق گفت وگو ومذاكره واقف است.
سفیر ایران دركویت درخصوص مقوله امنیت وثبات در منطقه گفت : امنیت در منطقه یك مقوله درهم تنیده است وامنیت تجزیه پذیر نیست و یك مقوله بومی بوده وكشورهای منطقه باید با یكدیگر به طور مشترك برای تحكیم صلح وثبات تلاش كنند. ثمره ومنافع این تلاش نیز منفعت جمعی است.
وی درهمین راستا افزود: ما وكشورهای حوزه خلیج فارس با مشتركات گسترده خود می توانیم به رشد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی وكار همه جانبه بیاندیشیم و منطقه ما با همه منابع غنی اقتصادی، فرهنگی ومذهبی واهمیت لجستیك مشترك می تواند زمینه همكاری مشترك را برای ما فراهم سازد.
عنایتی افزود: عنصر مذاكره وگفت وگو باید درمیان كشورها نهادینه شود واختلاف ها رااز طریق گفت وگو حل كنیم. بی گمان آنچه كشورها را به هم نزدیك می كند بحث ومذاكره درخصوص اختلاف ها ومشتركات است.
وی افزود : تاكید برمشتركات كشورهای منطقه وتمركز برمشتركات مردم، می تواند كشورها را به یكدیگر نزدیك و زمینه پیشرفت را فراهم كند.
سفیر ایران دركویت با اشاره به تكیه ایران براین منطق درمذاكرات هسته ای با كشورهای1+5 و ورود به آن و موفقیت آمیز بودن این گفتگوها گفت كه همین منطق می تواند درمنطقه اجرا شود. منطق گفت وگو با كاهش اختلاف ها طرح آرامش وثبات را در منطقه به همراه خواهد داشت.
وی درپایان با تاكید براینكه با همكاری ومشاركت منطقه شاهد رشد وشكوفایی خواهد بود، گفت كه ما در این راستا اهمیت زیادی برای كویت قائل هستیم و دیدگاه ها ونقطه نظرات مشترك زیادی بایكدیگر داریم و دو كشور می توانند دیدگاه های منطقه ای مشترك داشته باشند.
خاورم××9366××1859
۰ نفر