۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷
کد خبر: 82164853
T T
۰ نفر
معاون وزارت ورزش و جوانان مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در  تصميم گيريها را خواستار شد

سمنان- ايرنا- معاون حقوقي، امور مجلس و هماهنگي امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان گفت: مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در تصميم‌گيري‌هاي استان ها، علاوه بر پوياتر شدن فعاليت آنان، باعث معرفي نقش اين سازمان ها مي‌شود.

به گزارش ايرنا، اميررضا خادم روز سه شنبه در نشست با اعضاي سازمان‌هاي مردم نهاد حوزه جوانان سمنان در اداره كل ورزش و جوانان اين استان افزود: حضور نماينده سمن ها در جلسه‌ها و تصميم‌گيري‌هاي استان ها، مي تواند ضمن پويايي‌بخشي به فعاليت هاي اين سازمان‌ها، ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي مختلف را نيز با اهداف و عملكردهاي سمن ها آشنا كند.
وي اظهار داشت : سازمان هاي مردم نهاد فعال با پيگيري مصوبات جلسه هاي مختلف نقش مهي در اجرايي شدن مصوبات داشته باشند و اجرايي شدن مصوباتي كه به موضوع سمن ها برمي گردد را در بين ادارات و دستگاه هاي اجرايي مختلف نهادينه كنند.
معاون حقوقي، امور مجلس و هماهنگي امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان كرد: سازمان هاي مردم نهاد جايگاه قانوني در دستگاه هاي دولتي براي كسب اعتبار در دولت ندارند و هيچ اعتبار خاص و قابل توجهي به اين حوزه اختصاص پيدا نمي كند.
وي با اشاره به فعاليت حوزه جوان در وزارت ورزش و جوانان گفت: چارچوب و حيطه كاري اين حوزه بايد مشخص شود و در زمان حاضر، اعتباري براي فعاليت هاي عمراني براي جوانان تعلق نمي گيرد.
با تاكيد بر لزوم ساماندهي سازمان‌هاي مردم‌نهاد سمنان، تشكيل مجمع عمومي براي اين سمن ها در استان را ضروري دانست و گفت : با تشكيل مجمع عمومي سمن ها، هيات مديره و نماينده سمن ها و جوانان مشخص شده و اين افراد نيز مي توانند در تصميم گيري ها شركت داشته باشند.
استان سمنان داراي 41 سمن مجوزدار از اداره كل ورزش و جوانان است كه از اين تعداد 30 سمن فعال و هفت سمن نيمه فعال و چهار سمن غير فعال است و نيز پرونده 11 سمن در دست اقدام است.
معاون حقوقي، مجلس و امور استان هاي وزارت ورزش و جوانان، سه شنبه، در نشست هاي تخصصي حوزه هاي مختلف ورزش و جوانان از جمله حوزه بانوان، جوانان و سمن ها و فعالان باشگاه ها و تيم هاي استان سمنان حضور مي يابد.
/6026/7342/6103