۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵
کد خبر: 82163380
T T
۰ نفر
جنگل ناهارخوران گرگان آماج حمله برج سازان با حمايت شهرداري

پايگاه خبري گلستان ما در مطلبي با عنوان از بين بردن جنگل ناهارخوران به بهانه برج سازي توسط شهرداري گرگان، نسبت به تخريب جنگل هاي سروش نيز هشدار داد.

در اين مطلب آمده، تخريب جنگل در حالي انجام مي گيرد كه سكوت مرگبار مسئولين را شاهديم و شهرداري گرگان به بهانه برج سازي در شهرك سروش جنگل متصل به جنگل زيباي ناهارخوران گرگان در حال ساخت برج است.
جنگل هاي زيباي شمال با گونه هاي نادر گنجينه مردم اين سرزمين مي باشد كه گاها مورد دست درازي زياده خواهان و زمين خواران قرار مي گيرد.
بخش هاي زيادي از زمين هاي جنگلي گلستان طي سال هاي گذشته مورد تصرف برخي نهادها و ادارات و بعضا شخصيت هاي بانفوذ واقع شد و سازمان هاي متولي هم توان رسيدگي به اين گونه موارد را ندارند.
در اين بين در روزهاي اخير شاهديم كه در شهرك سروش جنگل و چسبيده به جنگل ناهارخوران، شهرداري گرگان در حال ساخت برج است.
اين كه چرا بايد در چنين مكاني برج ساخته شود و قرار است پنجره چه كساني به روي جنگل هيركاني باز شود سوالاتي است كه مردم سروش جنگل از يكديگر دارند.
براستي آيا نياز بود كه براي ساختن برج مجبور به قطع درختان و نابودي جنگل شويم تا در سال هاي آتي غبطه داشتن جنگل هاي زيباي شمال را بخوريم.
3014/6203

سرخط اخبار استان‌ها